Els Discursos sobre atenció a la diversitat en la comunitat educativa a Catalunya
Essomba Gelabert, Miquel Àngel
Coll, César, dir.
Rué, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Resum: L'objectiu general de la tesi és analitzar la dissociació entre discurs i pràctica pel que fa a la diversitat i l'atenció a la diversitat en el sistema educatiu. Una primera part de recerca ha estat centrada en la fonamentació del discurs i correspon al marc teòric d'aquesta tesi. Aquest marc ha estat construït a partir de dues grans conceptualitzacions: la diversitat, en tant que realitat social, i l'atenció a la diversitat, en tant que pràctica pedagògica. - La reflexió teòrica sobre «diversitat» es desenvolupa a partir de les darreres aportacions de la teoria sociològica i filosòfica a voltant de la qüestio de la Modernitat. - La reflexió teòrica sobre «atenció a la diversitat» es desenvolupa a partir de les darreres aportacions ètiques i polítiques sobre l'educació, abordant conceptes com igualtat, desigualtat i diferència. La segona part de recerca ha estat més centrada en l'explicació dels mecanismes de construcció del discurs, constituint la part empírica. Ha estat construïda a partir d'una aproximació metodològica qualitativa, considerant dos grans factors: una perspectiva diacrònica i una perspectiva sincrònica. - Per a la perspectiva diacrònica es considera el discurs formal que han produït diverses institucions educatives pertanyents a la comunitat educativa durant el període 1990-2000. Les tècniques de recollida d'informació han estat documentals. - Per a la perspectiva sincrònica s'han usat algunes dades (sis transcripcions de grups de discussió) recollides en el marc de la Conferència Nacional d'Educació, concretament de la secció III sobre «Atenció a la Diversitat», coordinada pel Dr. César Coll. Les conclusions, de naturalesa conceptual, substantiva i operativa, obtingudes a partir d'una anàlisi basada en els principis de la Grounded Theory, són les següents: - Existeix una simplificació generalitzada del discurs sobre atenció a la diversitat en el conjunt de la comunitat educativa, que esbiaixa el caràcter general i integral d'aquest principi estratègic i identifica la globalitat del terme amb aspectes parcials i subsidiaris del significat ampli. - Existeix una diferència significativa entre el discurs elaborat per membres de la comunitat educativa que són professionals de l'ensenyament i aquells que no en són. - S'aprecia un consens sobre la importància general de l'Atenció a la Diversitat en el conjunt del sistema educatiu, i simultàniament un disens sobre quina dimensió de l'Atenció a la Diversitat cal posar-hi èmfasi. - Els diversos agents i sectors de la comunitat educativa dipositen una expectativa i exigeixen uns objectius diferenciats a la institució escolar amb relació a l'Atenció a la Diversitat. - L'actuació de l'Administració educativa condiciona els continguts i l'estructura dels discursos sobre atenció a la diversitat de la resta de sectors de la comunitat educativa, i existeixen diferències significatives en la magnitud i el grau d'acord de la rèplica. - El contingut dels discursos institucionals sobre atenció a la diversitat ve condicionat per factors sociohistòrics de les organitzacions que els produeixen, facilitant així la reproducció dels interessos i la legitimació de determinades dimensions d'aquest principi estratègic. - El motor inicial i la generalització del discurs sobre Atenció a la Diversitat correlaciona amb la implantació de la Reforma educativa que va suposar l'aprovació i desplegament de la LOGSE. - Existeixen diferents mecanismes de transformació del discurs sobre Atenció a la Diversitat entre els diversos sectors de la comunitat educativa, diferenciant-se en el ritme, la intensitat i la orientació d'aquests canvis, així com en la relació que estableixen amb la realitat social. - Les vies d'accés al coneixement que permeten elaborar el discurs sobre atenció a la diversitat són diferenciades segons el grau de formalitat de la institució educativa: mentres que per a l'educació formal l'input prové directament de la comunitat científica, en el cas de l'educació no formal l'input prové majoritàriament de la pròpia educació formal.
Resum: The general aim of this thesis is to analize the lack of association between the discourse and the practice about Diversity and Education for Diversity within the system of Education. The first part of this research has been focused in the fundamentals of the discourse and it has become the theoretical framework of the thesis. This framework has been made strating from two relevant fields: Diversity, as a social reality, and Education for Diversity, as an educational one. - The theoretical framework about Diversity has been developed following the latest incomes from Sociology and Philosophy about the subject of the Modernity. - The theoretical framework about Education for Diversity has been developed following the latest ethical and political approaches in Education about Equality, Unequality and Difference. The second part of this research has been focused in the explaining of the several systems used to build the discourse, as an empirical approach of the study. It has been made following a qualitative methodological approach, considering two dimensions of time: past and present. - For the analysis of the past, we have chosen some examples of the discourse produced by several institutions of Education in Catalonia from 1990 to 2000. The collection of data has been made from official documents of these institutions. - For the analysis of the present we have chosen some data collected in the framework of the National Education Conference of Catalonia, specifically from the 3rd. Division «Education for Diversity», chaired by Dr. César Coll. The conclusions, categorised in three dimensions (conceptual, substantive and operational) say as follows: - There's a general simplification of the discourse about Education for Diversity in the global educational community. It exists a confusion between the general features of this principle of intervention and some specifical and secondary issues. - There's a relevant difference between the discourse produced by members of the global educational community who are professionals of teaching and those who aren't. - It exists an agreement about the importance of Education for Diversity in the system of Education, but also a disagreement about what dimension of Education for Diversity is more relevant. - Several educational agents and sectors have a high expectation and ask for some clear and shared goals about Education for Diversity at schools. - The position and the guidelines of the Administration have a strong influence on the contents and the structure of the discourses about Education for Diversity of the global educational community, and there are relevant differences about the importance and the sense of disagreement. - The content of institutional discourses about Education for Diversity is influenced by historical factors of the educational institutions, promoting the reproduction of interests and the legitimation of several dimensions of it. - The starting point of Education for Diversity in Catalonia, as well as its generalization, are strongly related to the implementation of reforms within the system of Education caused by the former Education Act (LOGSE). - There are several forms for transforming the discourse of Education for Diversity among the different sectors of the global educational community. These specifical forms concern the rythm, the intensity and the orientation of this transformation, as well as their relation to the social reality. - The access to knowledge which allows to build a specifical discourse of Education for Diversity depends on the category of Education: formal, non-formal and informal education. The formal education gets inputs from the research community, but the non-formal education gets inputs mostly from.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l'Educació, Departament de Pedagogia Aplicada, 2003
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Ensenyament ; Catalunya
ISBN: 8468833290

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5019


349 p, 1.1 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-08-18   Favorit i Compartir