El Desenvolupament professional del professor universitari com a docent
Feixas, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Gairín Sallán, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Resum: L'objectiu d'aquesta investigació és conèixer l'orientació pedagògica del professor universitari i els elements que incideixen en el desenvolupament professional de la seva carrera com a docent. L'estructura del present estudi inclou quatre grans blocs diferenciats. El primer bloc consta d'introducció i una justificació, s'estableixen els objectius generals i específics i el pla de treball a seguir. El segon bloc revisa, analitza i resumeix la principal literatura relacionada amb l'objecte d'estudi. - En el primer capítol, «Context de la docència universitària», es descriuen les principals característiques de l'entorn sociocultural, polític i acadèmic del treball del professor universitari. La inclinació que pren la recerca en docència universitària parteix de la perspectiva que aquesta ha de procurar aprenentatges significatius en els estudiants. Això s'aconsegueix quan aquests canvien i desenvolupen concepcions pròpies sobre la matèria. Però els estudis que han relacionat la docència de qualitat amb els resultats d'aprenentatge dels estudiants s'han dedicat principalment a analitzar les estratègies de la pràctica educativa dels professors i pocs s'han centrat a estudiar les concepcions o teories implícites dels docents respecte de per què porten a terme dites estratègies i no d'altres. A la segona part del capítol intentem analitzar els principals enfocaments d'ensenyament i aprenentatge i les concepcions docents dels professors universitaris. - En el segon capítol «Desenvolupament professional del professor universitari» defineix desenvolupament docent i presenta els factors que influeixen en el mateix. Ens serveix per explicar el desenvolupament professional del docent i el significat de les etapes i transicions en el desenvolupament docent. Tanmateix pretén aprofundir en els factors afavoridors i els limitadors del desenvolupament del professor universitari com a docent. Aquesta qüestió, poc resolta a l'ensenyament universitari, no deixa de ser transcendental i essencial per conèixer on cal incidir a l'hora de dissenyar i desenvolupar programes de formació. - Esbrinar quin és el model de desenvolupament docent més adient a les característiques del nostre professorat en els diferents moments de la seva trajectòria professional passa per estudiar les principals teories del desenvolupament docent. Així, el tercer capítol ofereix una àmplia perspectiva de les «Teories sobre el desenvolupament professional del professor universitari»: teories sobre l'edat i el cicle vital de les persones adultes, teories del desenvolupament cognitiu, moral i del jo, teories sobre l'aprenentatge dels adults i dels professors, teories del desenvolupament de la carrera docent i teories del desenvolupament pedagògic. - El quart capítol del marc teòric «Models i programes de formació i desenvolupament professional del professor universitari» exposa els principals enfocaments sobre el desenvolupament professional que ens ajudaran a especificar quina formació inicial i contínua ha de ser la més adient per perfeccionar la docència del professorat en funció de les etapes de la carrera docent, fent un especial èmfasi a l'etapa d'iniciació a la docència. El tercer bloc conté l'estudi empíric de la recerca. El primer capítol, «Disseny i instrumentalització de l'estudi de camp», concreta el disseny de l'estudi de camp, la instrumentalització (qüestionari, entrevista i anàlisi de documents) i la mostra (professors de la UAB i la UPC) i les seves principals característiques. El següent capítol, «Desenvolupament de l'estudi de camp», explica el procés de construcció i validació dels instruments. El darrer capítol d'aquest bloc, titulat «Resultats», presenta el conjunt de dades obtingudes després del tractament de la informació. En el darrer bloc d'aquesta investigació, es formulen unes conclusions generals i específiques que sintetitzen aquells aspectes més importants explorats a través de la recerca. Tanmateix s'apunten unes propostes d'intervenció, es mostren les limitacions de l'estudi i es fan uns suggeriments respecte de futures línies d'investigació que es puguin obrir arran de la mateixa.
Resum: El objetivo de esta investigación es conocer la orientación pedagógica del profesor universitario y los elementos que inciden en el desarrollo profesional de su carrera como docente. La estructura del presente estudio incluye cuatro grandes bloques diferenciados. El primer bloque consta de una introducción y una justificación, se establecen los objetivos generales y específicos y el plan de trabajo a seguir. El segundo bloque revisa, analiza y resume la principal literatura relacionada con el objeto de estudio. - En el primer capítulo, "Contexto de la docencia universitaria", se describen las principales características del entorno sociocultural, político y académico del trabajo del profesor universitario. La inclinación que toma la investigación en docencia universitaria parte de la perspectiva que ésta ha de procurar aprendizajes significativos en los estudiantes. Esto se consigue cuando los estudiantes cambian y desarrollan concepciones propias sobre la materia. Pero los estudios que han relacionado la docencia de calidad con los resultados de aprendizaje de los estudiantes se han dedicado principalmente a analizar las estrategias de la práctica educativa de los profesores y pocos se han centrado en el estudio de las concepciones o teorías implícitas de los docentes respecto de porqué llevan a cabo dichas estrategias y no otras. La segunda parte del capítulo analiza las principales concepciones docentes de los profesores universitarios. - El segundo capítulo «Desarrollo profesional del profesor universitario» define el concepto de desarrollo docente y presenta los factores que influyen en el mismo. Nos sirve para explicar el desarrollo profesional del docente y el significado de las etapas y transiciones en el desarrollo docente. Al mismo tiempo pretende profundizar en los elementos favorecedores y limitadores de su desarrollo. Esta cuestión, poco discutida en la educación superior, no deja de ser trascendental y esencial para conocer donde incidir a la hora de diseñar y desarrollar programas de formación. - Averiguar qué modelo de desarrollo docente es el más adecuado en función de las necesidades y preocupaciones del profesorado en los diferentes momentos de su trayectoria profesional pasa por estudiar las principales teorías del desarrollo docente. El tercer capítulo ofrece una amplia perspectiva de las «Teorías sobre el desarrollo profesional del profesor universitario»: teorías sobre la edad y el ciclo vital de las personas adultas, teorías del desarrollo cognitivo, moral y del yo, teorías sobre el aprendizaje de los adultos y de los profesores, teorías del desarrollo de la carrera docente y teorías del desarrollo pedagógico. - El cuarto capítulo del marco teórico «Modelos y programas de formación y desarrollo profesional del profesor universitario» expone los principales enfoques sobre el desarrollo profesional que nos ayudarán a especificar qué formación inicial y permanente ha de ser la más adecuada para perfeccionar la docencia del profesorado en función de las etapas del desarrollo de la carrera docente, haciendo especial hincapié en la etapa de iniciación a la docencia. El tercer bloque presenta el estudio empírico de la investigación. En el primer capítulo, «Diseño e instrumentalización del estudio de campo» se concreta el diseño, la instrumentalización (cuestionario, entrevista y análisis de documentos) y la muestra (profesores de la UAB y la UPC) y sus principales características. El siguiente capítulo sobre el «Desarrollo del estudio de campo» explica el proceso de construcción y validación de los instrumentos. El último capítulo de este bloque, «Resultados», presenta el conjunto de datos conseguidos después del tratamiento de la información. En el último bloque de la investigación, se formulan conclusiones generales y específicas, se apuntan propuestas de intervención, se muestran las limitaciones del estudio y se realizan unas sugerencias sobre futuras líneas de investigación. The objective of this research is twofold: to know how university teachers approach their teaching and to know what kind of factors influence such approach and the professional development of their teaching career.
Resum: The study is structured in four different parts: The first part contains an introduction and a justification of the subject matter, then the general and specific objectives are established and finally we set the work plan we are going to follow. The second part reviews the main literature related with the subject of the research. - In the first chapter, "Context of the university teaching", we describe the main characteristics of the sociocultural, political and academic context in which university teachers work. Present research on university teaching reveals the assumption that teaching has to procure students meaningful and deep learning. This can be achieved when they change and develop their own conceptions about the subject. But the studies that have related quality teaching to the learning outcomes have mainly looked at the teachers' teaching strategies and only a few have focused on conceptions or implicit teaching theories about why teachers develop such strategies. In the second part of this chapter we analyse the main teaching and learning approaches and the teaching conceptions of university professors. - In the second chapter, "Professional development of university teachers" we explore how teachers develop and we present the elements that influence its professional development. It helps us explain the stages and transitions in the teaching development. It also goes in depth with the factors that foster and limit the professional development of the professor as a teacher. We believe this is an essential question to look at in order to know where we should insist when we design and develop teacher development programs. - In order to know what professional development approach is more convenient to the different characteristics of our teachers in the different stages of their professional careers we must consider the main teacher developmental theories. The third chapter offers a wide perspective of the "Teachers' developmental theories": theories about the age and vital cycles of adult people; cognitive, moral and ego developmental theories; theories about how adult learners and professors learn; career stage theories, and pedagogical developmental theories. - The fourth chapter of the theoretical framework "University teachers' professional development models and programmes", exposes the present approaches about professional development which will help us specify what initial and continuous training is the most appropriate to improve teachers teaching in the different stages of their careers. The third part of the research contains the empirical study. As its name indicates, its first chapter, "Design and instruments of the field of study", explains the design of the study, the instruments we have used (questionnaire, interviews and document analysis) and the sample of the research (professors of two Catalan universities: Universitat Autònoma de Barcelona and Universitat Politècnica de Catalunya). The following chapter, "Development of the field of study", explains the process of construction and validation of the instruments. The last chapter of this block "Results" presents the data we have obtained after the statistical treatment. The last part of this research formulates some general and some specific conclusions that synthesize the most important aspects explored throughout the research. We also point out some intervention proposals, we show the study limitations and formulate some suggestions regarding future topics of research to be explore.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l'Educació, Departament de Pedagogia Aplicada, 2002
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Professors universitaris ; Formació ; Professors ; Pràctica professional
ISBN: 8469998471

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5013


99 p, 301.4 KB

110 p, 366.1 KB

102 p, 327.6 KB

90 p, 258.1 KB

143 p, 463.1 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-05-08   Favorit i Compartir