Child and Adult Non-Native Subject Development : a Bi-directional Study of English and Spanish as L2s
Pladevall Ballester, Elisabet (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Llinàs i Grau, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
Resum: Aquesta tesi explora l'adquisició no-nativa de les propietats del subjecte gramatical en l'anglès i el castellà de nens i adults castellanoparlants i angloparlants, els quals no resideixen en el país de la L2, i contribueix així a la recerca en aquest camp amb noves dades i descobriments. En un enfocament teòric generativista cap a la L2, els efectes de la GU en el desenvolupament no-natiu del subjecte en nens i adults, l'existència d'efectes de transferència de la L1 i el «cluster» de propietats del tradicional Paràmetre del Subjecte Nul romanen sense resoldre's is han de ser analitzats d'acord amb les propostes teòriques més recents. L'estudi es realitza mitjançant dades transversals obtingudes a partir d'experiments de comprensió en nens i adults en dos contextos d'adquisició diferents. L'L2A infantil s'examina en un context d'immersió d'una escola americana a Barcelona i d'una escola espanyola a Londres i l'L2A adulta s'analitza en un context de classe institucional. S'utilitza el mateix mètode experimental pels nens i pels adults: judicis de gramaticalitat i tasques de coerció pels informants de L2 anglès i judicis de gramaticalitat i tasques de preferència pels informants de L2 castellà. No obstant, s'ha utilitzat una versió oral dels experiments pels grups de nens més petits. En el cas de la L2 infantil s'ha analitzat tres grups d'edat per cada llengua i en el cas dels adults tres grups de nivell per llengua, ambdós acompanyats dels seus grups monolingües de control corresponents. La tesi s'estructura al voltant de sis preguntes de recerca, les respostes de les quals representen els descobriments més rellevants: 1. L'estadi inicial de la L2 està caracteritzat per la «clustered» transferència de les propietats del subjecte associades amb els valors paramètrics de la L1? 2. El desenvolupament de la L2 està caracteritzat per la «clustered» adquisició de les propietats del subjecte associades amb els valors paramètrics de la L2? 3. Quines implicacions teòriques es deriven dels resultats d'aquest estudi per les teories de L2A «Partial/Full Transfer» i «Partial/Full UG Access» ? 4. Podem mantenir el mateix enfocament teòric cap a L2A per nens i adults? 5. Podem mantenir el concepte tradicional de «Paràmetre del Subjecte Nul» entès com a la L1 en la L2? 6. Hi ha efectes de direccionalitat d'adquisició entre L2 anglès (per castellanoparlants) i L2 castellà (per angloparlants)? Les dades indiquen presència de «clustered» transferència de les propietats del subjecte des de la L1 en la L2 anglès i castellà de nens i adults. No obstant, la «clustered» adquisició de les propietats del subjecte en la L2 només la trobem en la L2 anglès i castellà dels nens, ja que en els adults, el desenvolupament de la L2 no presenta refixació del tret de la L1 al valor del tret de la L2 i per tant no presenta efectes de «clustering». Pel que fa al desenvolupament del subjecte, els resultats d'aquesta tesi donen suport a la teoria de Full UG Access i Full L1 Transfer (Schwartz and Sprouse, 1996; Schwartz, 1998, 2003, 2004) pel que fa a L2A en els nens, mentre que els resultats dels adults donen suport a la teoria de Partial UG Access i Full L1 Transfer per la L2A adulta (Liceras, 1996, 1998, 2003; Liceras and Díaz, 1999; Hawkins and Chan, 1997 and Tsimpli and Roussou, 1991). Un descobriment final de la tesi fa referència a l'existència d'efectes de direccionalitat d'adquisició, és a dir, el fet que tant en L2A infantil com adulta, les propietats del subjecte s'adquireixen abans en la L2 castellà (pels angloparlants) que en la L2 anglès (pels castellanoparlants), encara que, en el cas dels nens, les diferències són significatives i propiciades lingüísticament, mentre que en el cas dels adults, les diferències responen a causes no lingüístiques. En definitiva, aquesta tesi presenta un estudi complet i bidireccional de les propietats sintàctiques i discursives del subjecte tradicionalment associades al «Paràmetre del Subjecte Nul» i en determina la seva relació i rellevància en el desenvolupament de la L2.
Resum: The present study explores the non-native English and Spanish acquisition of subject properties in Spanish and English-speaking children and adults who are not in the L2-speaking country and thus contributes to the amount of research produced in the field by providing new data and findings. Under a Generative Grammar approach to L2A, the effects of UG in subject development in both child and adult L2A, the existence of L1 Transfer effects and the cluster of properties of the traditional Null Subject Parameter in L2A remain unresolved and need to be analysed under more recent theoretical proposals. The study will be carried out by means of cross-sectional data obtained through comprehension experimental tasks conducted on children and adults in two different acquisition contexts. Child L2A is examined in an immersion context of an American school in Barcelona and a Spanish school in London and adult L2A is explored in an institutional classroom setting. The same experimental method will be used for both children and adults, although an oral version of the task will be provided to the youngest groups of informants, namely grammaticality judgement and correction tasks for L2 English informants and grammaticality judgement and preference tasks for L2 Spanish informants. Three age groups per language in the case of child L2A and three level groups per language in the case of adult L2A together with their corresponding control monolingual groups will be tested. The thesis is guided by and built around six research questions, whose answers represent its major findings: 1. Is the L2 initial state characterised by clustered transfer of subject properties associated with L1 parameter values? 2. Is L2 development characterised by clustered acquisition of subject properties associated with the L2 parameter values? 3. What are the theoretical implications of the results of the present research for the Partial/Full Transfer and Partial/Full UG Access positions to L2A? 4. Can the same theoretical approach to L2A be maintained for both children and adults? 5. Can the notion of «Null Subject Parameter» as in L1A be maintained in L2A? 6. Are there any directionality of acquisition differences between English L2A (by Spanish speakers) and Spanish L2A (by English speakers)? Our data reveal that clustered L1 Transfer of the subject properties examined is present in both child and adult L2 English and Spanish. Yet clustered acquisition of L2 subject properties is only found in child L2 English and Spanish, as adult L2 English and Spanish development indicates no resetting of the L1 to the L2 feature value and hence absence of any clustering effects. As far as subject development is concerned, the results of this thesis generally give support to a Full UG Access and Full L1 Transfer position (Schwartz and Sprouse, 1996; Schwartz, 1998, 2003, 2004) for child L2A, whereas results from adult L2A point towards a Partial UG Access and Full L1 Transfer approach to adult L2A (Liceras, 1996, 1998, 2003; Liceras and Díaz, 1999; Hawkins and Chan, 1997 and Tsimpli and Roussou, 1991). A final finding relates to the observation of «directionality of acquisition effects», namely the fact that both in child and adult L2, subject properties are acquired earlier in L2 Spanish (by English speakers) than in L2 English (by Spanish speakers), although in the case of child L2A, differences are significant and linguistically motivated, whereas in the case of adult L2A, differences respond to non-linguistic factors. On the whole, the present thesis provides a thorough and bi-directional syntactic and discursive study of all the subject properties traditionally associated with the Null Subject Parameter and determines their relationship and relevance in L2 development.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Anglesa i Germanística, 2007
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Anglès
Document: Tesi doctoral
Matèria: Anglès ; Ensenyament ; Llengua segona ; Adquisició
ISBN: 9788469120941

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4912


669 p, 4.1 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-05-08   Favorit i Compartir