Desenvolupament de competències de comunicació i cooperació en l'aprenentatge de Mètodes d'Investigació
Portell Vidal, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
Boixadós Anglès, Mercè (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació)
Vives Brosa, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)

Data: 2008
Resum: El projecte aborda la problemàtica vinculada al procés d'ensenyament-aprenentatge de la matèria "Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació" en Psicologia (MeDiTI). La finalitat és produir recursos didàctics en suport digital sobre MeDiTI per afavorir en els estudiants: (1) L'adquisició de competències específiques mitjançant l'ús formatiu d'una plataforma docent virtual, i l'autoavaluació continuada; especialment per afavorir la retroalimentació del coneixement adquirit de forma autònoma abans de les sessions presencials. (2) La competència de la lectura crítica de bibliografia científica a través de l'assoliment de la competència instrumental de conèixer i emprar adequadament la terminologia específica de MeDiTI en llengua catalana, castellana i anglesa. (3) La competència interpersonal de treball compromès en equip a través d'una activitat d'aprenentatge cooperatiu en entorn virtual. Aquests recursos suposen actuacions per afavorir la semipresencialitat a favor de l'autoaprenentage com un pas essencial per a adaptar la matèria MeDiTI als requeriments de l'EEES. En aquestes Jornades ens entrarem en exposar el paper que juga un recurs que anomenem "Vocabulari/Glossari" com a element vertebrador de la recollida d'evidències en el procés d'autoaprenentatge. En primer lloc, es posicionarà aquest recurs en el marc de la proposta global del projecte. A continuació, es presentaran els resultats d'una primera aplicació del recurs. Conclourem destacant la importància que té en la nostra matèria, habitualment poc desitjada pels estudiants en el moment en que l'han de cursar, el fet d'aportar recursos que contribueixen a fer obvi el seu procés d'aprenentatge.
Resum: The present project deals with the troublesome teaching-learning process of the subject "Research Methods, Designs and Techniques" in Psychology (ReMeDeT). The main purpose is to create educational resources on a digital support (e-learning) about ReMeDeT on the side of students: (1) Acquisition of specific competencies by using an educational virtual platform and continued assessments; in order to promote feedback on the self-acquired learning before the attending sessions. (2) Acquisition of a critic reading skills on scientific literature through the achievement of the instrumental competence of knowing and adequately using the specific ReMeDeT terminology in Catalan, Spanish either English. (3) Acquisition of interpersonal committed working group skills through cooperative e-learning activities. These resources require actions to promote part-time attendance in favour of self-learning as an essential step to adapt ReMeDeT contents to the ESHE requirements. During this conference we are going to focus on showing the role of the resource called "Vocabulary/Glossary" as a key element on the collection of evidences among the self-learning process. First of all, we are going to allocate this resource inside global project's proposal. Second, results obtained from a first application of the tool will be exposed. To conclude, the importance of adding resources like the present one to our subject, which is not actually quite desired by our students in the moment they have to undertake it, help on making more evident their learning process.
Drets: Tots els drets reservats.
Llengua: Català
Document: Comunicació de congrés ; recerca
Matèria: Mètodes d'investigació ; Autoavaluació formativa ; Aprenentatge cooperatiu ; Competència multilingüe
Publicat a: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 20089 p, 65.7 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Contribucions a jornades i congressos > Ponències i comunicacions > Ponències i comunicacions de la UAB
Contribucions a jornades i congressos > Jornades d’Innovació Docent de la UAB

 Registre creat el 2011-02-04, darrera modificació el 2022-10-05   Favorit i Compartir