Resultats globals: 34 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 4 registres trobats
Documents de recerca, 9 registres trobats
Materials acadèmics, 21 registres trobats
Articles 4 registres trobats  
1.
7 p, 591.2 KB A Silylene stabilized by a σ-donating Ni(0) fragment / Frutos, María (Centre National de la Recherche Scientifique. Université de Toulouse. Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée) ; Parvin, Nasrina (Centre National de la Recherche Scientifique. Université de Toulouse. Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée) ; Baceiredo, Antoine (Centre National de la Recherche Scientifique. Université de Toulouse. Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée) ; Madec, David (Centre National de la Recherche Scientifique. Université de Toulouse. Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée) ; Saffon-Merceron, Nathalie (Centre National de la Recherche Scientifique. Université de Toulouse. Institut de Chimie de Toulouse) ; Branchadell Gallo, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Kato, Tsuyoshi (Centre National de la Recherche Scientifique. Université de Toulouse. Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée)
A donor-stabilized silylene 4 featuring a Ni0-based donating ligand was synthesized. Complex 4 exhibits a pyramidalized and nucleophilic SiII center and shows a peculiar behavior due to the cooperative reactivity of Si and Ni centers. [...]
2022 - 10.1002/anie.202201932
Angewandte Chemie (International ed. Internet), (May 2022), art. e202201932  
2.
17 p, 3.4 MB Synthesis and gelling abilities of polyfunctional cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid bisamides : Influence of the hydroxyl groups / Pi i Boleda, Bernat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Campos, María (Universidade de Santiago de Compostela. Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares) ; Sans Valls, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Basavilbaso, Antonio (Universidade de Santiago de Compostela. Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares) ; Illa, Ona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Estévez, Juan Carlos (Universidade de Santiago de Compostela. Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares) ; Ortuño Mingarro, Rosa María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
New enantiomerically pure C-alkyl diamides derived from trihydroxy cyclohexane-1, 2-dicarboxylic acid have been synthesized from (-)-shikimic acid. The hydroxyl groups in these compounds are free or, alternatively, they present full or partial protection. [...]
2019 - 10.3390/molecules24020352
Molecules, Vol. 24, Issue 2 (January 2019) , art. 352  
3.
2 p, 39.0 KB Càlculs mecano-quàntics per entendre la síntesi peptídica / Acosta-Silva, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bertran Rusca, Joan, 1931- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Oliva Cuyàs, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Investigadors del Departament de Química de la UAB han publicat un treball de recerca que permet conèixer millor com funciona el mecanisme de síntesi dels pèptids en els ribosomes. Per a aquesta recerca els científics de la UAB han utilitzant càlculs mecano-quàntics i un model del ribosoma que ha permès arribar a resultats que aporten noves idees sobre com funciona la formació dels pèptids i que, a la vegada, concorden amb els darrers resultats experimentals obtinguts.
Investigadores del Departamento de Química de la UAB han publicado un trabajo de investigación que permite conocer mejor cómo funciona el mecanismo de síntesis de los péptidos en los ribosomas. Para esta investigación los científicos de la UAB han utilizando cálculos mecano- cuánticos y un modelo del ribosoma que ha permitido alcanzar resultados que aportan nuevas ideas sobre cómo funciona la formación de los péptidos y que, a la vez, concuerdan con los últimos resultados experimentales obtenidos.

2012
UAB divulga, Setembre 2012, p. 1-2
2 documents
4.
2 p, 140.7 KB Anàlisi de molècules molt eficients per millorar la síntesis orgànica / Montoya García, Vanessa (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica) ; Branchadell Gallo, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Física) ; García-Antón, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica) ; Solans, Xavier 1949-2007 (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Ros i Badosa, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica)
Mitjançant tècniques experimentals i informàtiques, els autors d'aquest treball van analitzar l'eficiència d'alguns grups de molècules, derivades de compostos de pirazol, usades com a precatalitzadors en els processos de síntesis orgàniques realitzats amb la reacció de Heck.
A través de técnicas experimentales e informáticas, los autores de este trabajo analizaron la efectividad de algunos grupos de moléculas, derivados de compuestos de pirazol, usadas como precatalizadores en los procesos de síntesis orgánica realizados mediante la Reacción de Heck.
Based on a combined experimental and computacional study, authors of this work analized the effectiveness of some groups of molecules derivated from pirazol, used as precatalists in organic synthesis developed by Heck reactions.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documents

Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
318 p, 12.4 MB Supramolecular studies on the behaviour of different chiral cycloalkane-based compounds as receptors, gelators and surfactants / Pi i Boleda, Bernat ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En aquesta tesi, s'han estudiat quatre diferent sistemes supramoleculars com a receptors, gelificadors o tensioactius. S'ha analitzat la influència de diferents factors estructurals de la molècula senzilla en la seva propietat supramolecular final. [...]
In this thesis, four different supramolecular systems were studied as receptors, gelators or surfactants. The influence of different structural factors of the single molecule on the final supramolecular properties was analysed. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
187 p, 3.1 MB Estudi teòric de l'estructura i la reactivitat de compostos orgànics fosforats / Acosta-Silva, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Vgeu casresum1de1. pdf.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
2 documents
3.
104 p, 3.6 MB Àcids (+)- i (-)-2-aminociclobutan-1-carboxílics i la seva incorporació en ß-pèptids : estudi sintètic i estructural / Izquierdo Salado, Sandra ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Vegeu sisresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
4 documents
4.
60 p, 4.7 MB Estudio teórico de la coordinación del NO₂ a metales en fase gas y en la zeolita CuZSM-5 / Rodríguez Santiago, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sodupe Roure, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Pendent.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
2 documents
5.
37 p, 447.9 KB Estudis mecanístics i aplicacions sintètiques de les reaccions de ciclopropanació amb diazoalcans i addició de N-alquilhidroxilamines a olefines quirals / Muray i Miquel, Elena ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Dins el camp de les reaccions de cicloaddició, s'ha estudiat a nivell experimental i teòric, mitjançant càlculs amb funcionals de la densitat, l'addició de diazometà i de diazocompostos fosforilats a diferents substrats olefínics quirals pobres en electrons, derivats de D-gliceraldehid, així com la fotòlisi de la pirazolina formada per a l'obtenció del compost ciclopropànic. [...]
Regarding cycloaddition reactions, we have done experimental studies and DFT theoretical calculations, to study the stereochemical outcome of the cycloaddition reaction of diazomethane and other phosphorilated diazoalcanes to chiral electron-deficient olefins prepared from D-glyceraldehyde acetonide, as well as the photochemical decomposition of the corresponding pyrazolines that leads to the cyclopropane compounds. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
6 documents
6.
34 p, 170.9 KB Mecanismo y quimioselectividad de las reacciones de metilenación de dobles enlaces C=C y C=O con diazometano catalizadas por complejos de paladio / Rodríguez García, Cristóbal ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Oliva Cuyàs, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En esta Tesis Doctoral se ha estudiado el mecanismo y quimioselectividad de las reacciones de dobles enlaces C=C y C=O con diazometano catalizadas por complejos de paladio, utilizando cálculos teóricos y experimentos adecuados. [...]
In this Doctoral Thesis we have studied the mechanism and chemoselectivity of the reactions on double C=C and C=O bonds with diazomethane and catalyzed by palladium complexes, using both theoretical calculations and experiments. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
6 documents
7.
2 p, 73.3 KB Modelling of adsorption and catalytic processes in H+ and Cu+ exchanged ZSM-5 and CHA zeolites / Solans Monfort, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sodupe Roure, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Vegeu xsmresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
3 documents
8.
57 p, 421.1 KB Procedimientos para la obtención de ciclobutanos quirales polifuncionalizados : utilización de precursores ciclobutánicos y estudio de la competencia entre fotocicloadición (2+2) y fotoisomerización Z-E de olefinas / García Expósito, Elena ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En esta tesis doctoral se ha visto que el (-)-a-pineno ha sido un substrato de partida conveniente para la síntesis de una gran variedad de productos ciclobutánicos polifuncionalizados a través de rutas sintéticas divergentes que implican la manipulación selectiva de diferentes grupos funcionales. [...]
In this Thesis, (-)-a-pinene has been shown to be a convenient starting material for the synthesis of a variety of polyfunctionalized cyclobutanes, according to divergent synthetic routes that involve selective manipulations of functional groups. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
7 documents
9.
241 p, 3.2 MB Reaccions d'addició de fosfinodiazoalcans i fosficarbens a dobles enllaços c=c i c=o : estudi mecanístic i aplicacions sintètiques / Illa, Ona ; Ortuño Mingarro, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En la present tesi doctoral s'han estudiat reaccions d'addició de fosfinodiazoalcans i fosfinocarbens, amb l'objectiu general d'explorar la seva reactivitat enfront d'olefines i aldehids. La versió asimètrica també ha estat considerada, tant pel que fa a la utilització de substrats com de reactius quirals. [...]
Addition reactions of phosphinodiazoalkanes and phosphinocarbenes to olefins and aldehydes have been studied in this doctoral thesis. The assymetric version of the reaction has also been considered, either by using chiral substrates or chiral reactants. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
2 documents

Materials acadèmics 21 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 105.3 KB Espectroscòpia Molecular [103283] / Branchadell Gallo, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura està focalitzada a l'estudi i comprensió de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria, i com aquesta interacció pot ser utilitzada en la caracterització estructural de molècules i materials. [...]
This subject is focused on the study and understanding of the interaction between electromagnetic radiation and matter, and how this interaction can be used in the structural characterization of molecules and materials. [...]
Esta asignatura está focalizada en el estudio y comprensión de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, y cómo esta interacción puede ser utilizada en la caracterización estructural de moléculas y materiales. [...]

2022-23
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
2.
5 p, 104.0 KB Termodinàmica i cinètica [100888] / Branchadell Gallo, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura és posar en contacte l'estudiant, per primera vegada, amb l'estudi teòric dels fenòmens químics i bioquímics, és a dir, amb les aportacions de la Química Física a una ciència de la vida com la Bioquímica. [...]
The general objective of the subject is to introduce the student, for the first time, to the theoretical study of the chemical and biochemical phenomena, that is to say, to the contributions of Physical Chemistry to a life science like Biochemistry. [...]
El objetivo general de la asignatura es poner en contacto al estudiante, por primera vez, con el estudio teórico de los fenómenos químicos y bioquímicos, es decir, con las aportaciones de la Química Física a una ciencia de la vida como la Bioquímica. [...]

2022-23
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
3.
5 p, 105.3 KB Espectroscòpia Molecular [103283] / Branchadell Gallo, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura està focalitzada a l'estudi i comprensió de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria, i com aquesta interacció pot ser utilitzada en la caracterització estructural de molècules i materials. [...]
This subject is focused on the study and understanding of the interaction between electromagnetic radiation and matter, and how this interaction can be used in the structural characterization of molecules and materials. [...]
Esta asignatura está focalizada en el estudio y comprensión de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, y cómo esta interacción puede ser utilizada en la caracterización estructural de moléculas y materiales. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
4.
5 p, 103.4 KB Termodinàmica i cinètica [100888] / Branchadell Gallo, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura és posar en contacte l'estudiant, per primera vegada, amb l'estudi teòric dels fenòmens químics i bioquímics, és a dir, amb les aportacions de la Química Física a una ciència de la vida com la Bioquímica. [...]
The general objective of the subject is to introduce the student, for the first time, to the theoretical study of the chemical and biochemical phenomena, that is to say, to the contributions of Physical Chemistry to a life science like Biochemistry. [...]
El objetivo general de la asignatura es poner en contacto al estudiante, por primera vez, con el estudio teórico de los fenómenos químicos y bioquímicos, es decir, con las aportaciones de la Química Física a una ciencia de la vida como la Bioquímica. [...]

2021-22
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
5.
5 p, 106.3 KB Fonaments de Química I [105032] / Bofill Arasa, Roger ; Branchadell Gallo, Vicenç ; Solans Monfort, Xavier ; Guerrero Hernandez, Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis preuniversitaris. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios preuniversitarios. [...]

2020-21
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
6.
5 p, 104.7 KB Espectroscòpia Molecular [103283] / Branchadell Gallo, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura està focalitzada a l'estudi i comprensió de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria, i com aquesta interacció pot ser utilitzada en la caracterització estructural de molècules i materials. [...]
Esta asignatura está focalizada en el estudio y comprensión de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, y cómo esta interacción puede ser utilizada en la caracterización estructural de moléculas y materiales. [...]

2020-21
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
7.
5 p, 104.6 KB Espectroscòpia Molecular [103283] / Branchadell Gallo, Vicenç ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura està focalitzada a l'estudi i comprensió de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria, i com aquesta interacció pot ser utilitzada en la caracterització estructural de molècules i materials. [...]
Esta asignatura está focalizada en el estudio y comprensión de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, y cómo esta interacción puede ser utilizada en la caracterización estructural de moléculas y materiales. [...]

2019-20
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
8.
4 p, 123.9 KB Termodinàmica i Cinètica [105039] / Branchadell Gallo, Vicenç ; González-Lafont, Àngels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne avanci en la seva formació en Química Física. En aquesta assignatura es preténaprofundir en l'aplicació de les lleis de la Termodinàmica a sistemes químics concrets, utilitzant el concepte de potencial químic en sistemes homogenis i heterogenis d'un o més components. [...]
El objetivo de esta asignatura es que el alumno avance en su formación en Química Física. En esta asignatura se pretende pr.

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
9.
11 p, 132.1 KB Experimentació i Recursos Informàtics [105034] / Rodríguez Santiago, Luis ; Branchadell Gallo, Vicenç ; Capdevila Vidal, Mercè ; Coello Bonilla, Jordi ; Lledós Falcó, Agustí ; Pleixats i Rovira, Roser ; del Valle Zafra, Manel ; Yáñez López, Ramón ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Hernando Campos, Jordi ; Tamayo Serra, Adrián ; Bonet-SanEmeterio, Marta ; Puig Bertotto, Judit ; Suárez López, Rosa ; García-Risco, Mario ; Norjmaa, Gantulga ; García Viloca, Mireia ; Ujaque Pérez, Gregori ; Masgrau Fontanet, Laura ; Illa, Ona ; Alcalà Bernàrdez, Manel ; Rimola Gibert, Albert ; Nolis Fañanas, Pau ; Monteagudo Soldevilla, Eva ; Guerrero Hernández, Miguel ; Sánchez-Aparicio, J.E ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumne assoleixi les competències que estan indicades. La part d'experimentació al laboratori té uns objectius generals: Conèixer i aplicar les normes de seguretat i de treball al laboratori. [...]
El objetivo final de la asignatura es que el alumno alcance las competencias indicadas. La parte de experimentación en el laboratorio tiene unos objetivos generales: Conocer y aplicar las normas de seguridad y de trabajo en el laboratorio. [...]

2019-20
Grau en Química [1431]
3 documents
10.
5 p, 80.4 KB Termodinàmica Química [102502] / Branchadell Gallo, Vicenç ; González-Lafont, Àngels ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Termodinàmica Química és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS de segon curs, segon semestre. L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne avanci en la seva formació en Química Física. [...]
2018-19
Grau en Química [953]  

Materials acadèmics : 21 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.