Resultats globals: 45 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Documents de recerca, 15 registres trobats
Materials acadèmics, 28 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
Covert Communication with Gaussian Noise : From Random Access Channel to Point-to-Point Channel / Hayashi, Masahito (Nagoya University) ; Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
We propose a covert communication protocol for the spread-spectrum multiple random access with additive white Gaussian noise (AWGN) channel. No existing paper has studied covert communication for the random access channel. [...]
2024 - 10.1109/TCOMM.2023.3332861
IEEE transactions on communications, Vol. 72, Issue 3 (March 2024) , p. 1516-1531  
2.
16 p, 2.1 MB Reliable Adaptive Video Streaming Driven by Perceptual Semantics for Situational Awareness / Pimentel-Niño, M. A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Saxena, Paresh (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
A novel cross-layer optimized video adaptation driven by perceptual semantics is presented. The design target is streamed live video to enhance situational awareness in challenging communications conditions. [...]
2015 - 10.1155/2015/394956
The Scientific World Journal, Vol. 2015 (July 2015) , art. 394956  

Documents de recerca 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
29 p, 1.8 MB Quantum Internet / Saltos Galvez, Kevin ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
During my TFG, I investigated the current state of quantum technologies, with a focus on quantum communications and the Quantum Internet. The initial phase includes analyzing the fundamental characteristics of quantum communications, which involves the use of qubits. [...]
Durant el meu TFG, vaig investigar sobre l'estat actual de les tecnologies quàntiques, especialmente en les comunicacions quàntiques i la Internet quàntica. La fase inicial inclou l'anàlisi de les característiques fonamentals de les comunicacions quàntiques, que implica l'ús de qubits. [...]

2023
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]  
2.
12 p, 2.1 MB Creacio d'una interfície per a la gestió de dades del Canòdrom / Prats Ustrell, Marcel ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'una interfície capaç d'optimitzar el temps utilitzat en la gestió de les dades recollides per la Comunitat Canòdrom de Barcelona. Això va des de la descàrrega ordenada de les dades fins a la creació de gràfics, passant per la tractació d'aquestes. [...]
Creation of an interface capable of optimizing the time used in managing the data collected by the Canodrom de Barcelona Community. This ranges from the organized data download to the creation of graphics, including the processing of this data. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
3.
4.2 MB Multi-Chord (P2P) Approach for Integrated Satellite IoT Networks / Ismail, Ahmed Ismail Abdelghafar ; Essam Khedr, Mohamed, dir. ; Vazquez Castro, Maria Angeles, dir.
Aquesta investigació se centra en les aplicacions de transmissió de dades en temps real i la necessitat urgent duna arquitectura nova i creativa d'Internet de les coses (IoT) que faci ús eficient de la computació a la boira, fog computing, i adquireixi un enfocament més peer-to-peer (P2P). [...]
Esta investigación se centra en las aplicaciones de transmisión de datos en tiempo real y la necesidad urgente de una arquitectura novedosa y creativa de Internet de las cosas (IoT) que haga uso eficiente de la computación en la niebla, fog computing, y adquiera un enfoque más peer-to-peer (P2P). [...]
This research focuses on real-time data dependent applications and the urgent need for novel and creative architecture of Internet of Things (IoT) that will extend the fog computing further to be more peer-to-peer (P2P) approach. [...]

2022  
4.
117 p, 2.6 MB Security Improvements for the S-MIM Asynchronous Return Link / Medina Caballero, Julio Adrian ; Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
S-MIM is a hybrid terrestrial and satellite system that enables efficient and high-performance communication in the return link. For communication to be possible between a device and the satellite, a preamble has to be established. [...]
2020
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]  
5.
89 p, 14.7 MB Characterization of Starlink constellation / Pérez Rodríguez, Pol ; Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The Starlink constellation, which currently has a total of 1693 satellites, may seem like a novel solution to the problem of communications in all regions of the world, but it was not the first to appear in our skies, as we will see in the paper, looking at the main characteristics of the constellations that currently exist. [...]
2022
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]  
6.
31 p, 1.5 MB Estudi de viabilitat de comunitats energètiques en entorns urbans / Benedí López, Alexandra ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en la realització d'un anàlisi de les Comunitats Energètiques en entorns urbans, agafant com referència tres exemples d'edificis a Sant Cugat del Vallès, una escola al centre de la ciutat, un pavelló municipal i una comunitat de veïns, situats a l'extraradi. [...]
The project consists of an analysis of Energy Communities in urban environments, taking as a reference three examples of buildings in Sant Cugat del Vallès, a school in the city center, a municipal pavilion and a community of residents, located on the outskirts. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
7.
103 p, 1.0 MB Design of network coding functionality for 5G networks / Do-Duy, Tan ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
La codificación de red (NC) ha surgido recientemente como una nueva solución para mejorar el rendimiento de la red en términos de rendimiento y fiabilidad. Sin embargo, la naturaleza multiusuario de NC y su aplicabilidad inherente a la ingeniería de flujo versátil en todas las capas de la pila de protocolos requieren nuevos enfoques de diseño de sistemas inalámbricos. [...]
Network coding (NC) has recently emerged as a new solution for improving network performance in terms of throughput and reliability. However, the multi-user nature of NC and its inherent applicability to versatile flow engineering across all layers of the protocol stack, call for novel wireless system design approaches. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
167 p, 6.1 MB Network coding for multi-beam satellite systems / Alegre Godoy, Ricard ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
La última década ha presenciado una constante y creciente demanda para la distribución eficiente de contenidos personalizados a través de Internet sobre redes conocidas por su alto consumo de throughput. [...]
The last decade has witnessed a constant and increasing demand for the efficient distribution of personalized contents on the Internet over networks known to be highly throughput consuming. Design of upcoming satellite networks must address such demands with powerful new technological solutions in order to compete with the rapidly evolving terrestrial networks. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
9.
89 p, 2.0 MB Construction and performance of network codes / Curto Díaz, Joaquim ; Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El principal objectiu d'aquest treball és implementar i exposar una descripció teòrica per a diferents esquemes de Physical Layer Network Coding. Utilitzant un esquema bàsic com a punt de partida, el projecte presenta la construcció i l'anàlisis de diferents esquemes de comunicació on la complexitat va augmentant a mesura que anem avançant en el projecte. [...]
El principal objetivo de este trabajo es implementar y exponer una descripción teórica para diferentes esquemas de Physical Layer Network Coding. Utilizando un esquema básico como punto de partida, el proyecto presenta la construcción y el análisis de distintos sistemas de comunicaciones donde la complejidad va aumentando a medida que avanzamos en el proyecto. [...]
The main goal of this work is to implement and provide a theoretical description for different Physical Layer Network Coding schemes. Using a basic scheme as starting point, the project presents the construction and performance of different communication systems with increasing complexity. [...]

2013  
10.
221 p, 1.8 MB Multi-beam satellite resource allocation optimization for beam hopping transmission / Lei, Jiang ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
Multi-beam satellite systems have been studied a lot in the last ten years. They have many promising features like power gain, interference reduction, high flexibility to adapt the asymmetric traffic distribution, and the improvement of the system capacity compared with single-beam systems. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 2011  

Documents de recerca : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 28 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 102.4 KB Disseny de Sistemes de Comunicacions [42837] / Vazquez Castro, Maria Angeles ; Sanchez Abellan, Aitor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El disseny de l'enginyeria de sistemes és un camp interdisciplinari cap a la conceptualització, l'optimització i la realització de s Els requisits i les funcionalitats estan orientats a les clientes i poden arribar a ser altam A diferència del que aprèn els estudiants d'enginyeria, l'objectiu general d'aquesta ass Es donarà una visió taxonòmica dels sistemes de comunicacions dins de l'enginyeria 1 Es descriuran exemples de sistemes reals que inspiraran lalumnat en els seus propis dissenys a desenvolupar en el treball pr.
System design requirements and functionalities are oriented to customer requirements and can become highly interdisciplinary Design alternatives and system validation are part of the design process, which requir Unlike the usual teaching in an engineering course, the general objective of this subje Detailed objectives include familiarizing students with systems thinking through interdi The content provides work guidelines but never exact rules, which depend on the proj 1 The content provides work guidelines but never exact rules, which depend on the proj Examples of real systems will be described that will inspire students in their own desig.
Los requisitos y funcionalidades de diseño del sistema están orientados a los requerimientos de clientes y pueden volverse al Las alternativas de diseño y la validación del sistema son parte del proceso de diseño, que requiere esfuerzos de equipo inte A diferència de la docència habitual en un curs d'enginyeria, l'objectiu general d'aquesta assignatura és aprendre com pensar 1 Los objetivos detallados incluyen que el alumnado se familiarice con el pensamiento sistémico a través del trabajo en equipo i El contenido del tema proporciona pautas de trabajo pero nunca reglas exactas, que dependen del proyecto y del equipo. [...]

2023-24
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
3 documents
2.
5 p, 105.0 KB Tecnologies d'Accés [102697] / Vazquez Castro, Maria Angeles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura es centra en l'estudi de les tecnologies d'accés, des de la capa física a nivell de modulació fins al desplegament de xarxes de telecomunicació a nivell d'infraestructura. Els objectius són: 1. [...]
The course focuses on the study of access technologies, from the physical layer at the modulation level to the deployment of telecommunications networks at the infrastructure level. The objectives are: 1. [...]
1. Comprender los principios generales de funcionamiento de estas tecnologías. 2. Diseñar los correspondientes esquemas de transmisión y recepción. 3. Conocer las restricciones de cada tecnología, en término de recursos disponible y hacer un uso eficiente. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
3.
4 p, 74.9 KB Sistemes de Comunicació [104537] / Vazquez Castro, Maria Angeles ; Robles Martínez, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las ciudades inteligentes requieren de un gran número de datos para mejorar los servicios y así la calidad de vida de sus ciudadanos. Para que estos datos puedan ser accesibles y ser utilizados para todo tipo de mejora de la gestión de la ciudad inteligente, se requieren sistemas de comunicaciones de altas prestaciones. [...]
2018-19
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
4.
4 p, 73.9 KB Disseny de Sistemes de Comunicacions [42837] / Vazquez Castro, Maria Angeles ; Fernández Piñas, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Systems engineering design is an interdisciplinary field towards the conceptualization, optimization and realization of successful engineering systems. System design requirements and functionalities are customer-driven and can become highly interdisciplinary and complex. [...]
2018-19
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]  
5.
4 p, 72.2 KB Disseny de Sistemes de Comunicacions [42837] / Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Fernández Piñas, David ; Do-Duy, Tan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Systems engineering design is an interdisciplinary field towards the conceptualization, optimization and realization of successful engineering systems. Ssytem design requirements and functionalities are customer-driven and can become highly interdisciplinary and complex. [...]
2017-18
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]  
6.
4 p, 78.6 KB Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I [102695] / Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Egea-Roca, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Do-Duy, Tan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adquirir conocimientos de carácter teórico y práctico de las comunicaciones por satélte, en concreto: Conocer los fundamentos físicos orbitales. Conocer los diferentes subsistemas físicos y funcionales, inlcuyendo implicaciones en la cobertura. [...]
Adquirir conocimientos de carácter teórico y práctico de las comunicaciones por satélte, en concreto: Conocer los fundamentos físicos orbitales. Conocer los diferentes subsistemas físicos y funcionales, inlcuyendo implicaciones en la cobertura. [...]

2017-18
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
7.
4 p, 72.2 KB Disseny de Sistemes de Comunicacions [42837] / Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Systems engineering design is an interdisciplinary field towards the conceptualization, optimization and realization of successful engineering systems. Ssytem design requirements and functionalities are customer-driven and can become highly interdisciplinary and complex. [...]
2016-17
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]  
8.
4 p, 78.4 KB Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I [102695] / Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Adquirir conocimientos de carácter teórico y práctico de las comunicaciones por satélte, en concreto: Conocer los fundamentos físicos orbitales. Conocer los diferentes subsistemas físicos y funcionales, inlcuyendo implicaciones en la cobertura. [...]
2016-17
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
3 documents
9.
4 p, 26.1 KB Disseny de Sistemes de Comunicacions [42837] / Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Systems engineering design is an interdisciplinary field towards the conceptualization, optimization and realization of successful engineering systems. Requirements and functionalities are customer-driven and can become highly interdisciplinary and complex. [...]
2015-16
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
2 documents
10.
4 p, 28.8 KB Senyals i Sistemes Discrets [102712] / Vázquez Castro, María Ángeles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Comprensión del procedimiento de muestreo periódico de señales analógicas y del de reconstrucción de la señal. Comprensión de los conceptos y de la representación de señales en el dominio de tiempo discreto. [...]
2015-16
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]  

Materials acadèmics : 28 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.