Results overview: Found 29 records in 0.01 seconds.
Course materials, 29 records found
Course materials 29 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 129.1 KB Literatura, Cultura i Societat [43020] / Rodríguez Rodríguez, Juan ; Aznar Soler, Manuel ; Lopez Garcia, Jose Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La derrota, després de tres anys de guerra, de la Segona República en 1939 va provocar l'èxode de centenars de milers de ciutadans espanyols davant el temor de la sagnant repressió deslligada pels militars revoltats en 1936; entre ells, nombrosos intel·lectuals, escriptors i artistes, el millor de la cultura espanyola del primer terç del segle XX, que havien manifestat el seu compromís en la construcció i defensa de la República i els seus governs democràtics i legítims. [...]
La derrota, tras tres años de guerra, de la Segunda República en 1939 provocó el éxodo de centenares de miles de ciudadanos españoles ante el temor de la sangrienta represión desatada por los militares sublevados en 1936; entre ellos, numerosos intelectuales, escritores y artistas, lo mejor de la cultura española del primer tercio del siglo XX, que habían manifestado su compromiso en la construcción y defensa de la República y sus gobiernos democráticos y legítimos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
2.
6 p, 110.2 KB Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura [43018] / Ferrus Anton, Beatriz ; Claveria Nadal, Gloria ; Pontón Gijón, Gonzalo ; Gallego Bartolomé, Ángel J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Mostrar, amb exemples pràctics, les condicions que defineixen la recerca en llengua i literatura, els eixos en què s'organitzen les disciplines i la relació entre la teoria i les dades. Introduir a l'estudiant en els principals paradigmes teòrics i les corresponents aplicacions pràctiques des dels quals s'ha pensat la recerca en llengua i literatura espanyoles.
Mostrar, con ejemplos prácticos, las condiciones que definen la investigación en lengua y literatura, los ejes en que se organizan las disciplinas y la relación entre la teoría y los datos. Introducir al estudiante en los principales paradigmas teóricos y las correspondientes aplicaciones prácticas desde los que se ha pensado la investigación en lengua y literatura españolas.

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
3.
9 p, 125.7 KB Amèrica Llatina: Llengua i Literatura [43017] / Bustamante Escalona, Maria Fernanda ; Ohannesian Saboundjian, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
OBJECTIUS SECCIÓ LLENGUA: Conèixer els trets més rellevants de l'espanyol d'Amèrica en tots els aspectes de la llengua. Desenvolupar competències que permetin reconèixer, analitzar i interpretar textos orals i escrits de diferents varietats geogràfiques de l'espanyol. [...]
OBJETIVOS SECCIÓN LENGUA: Conocer los rasgos más relevantes del español de América en todos los aspectos de la lengua. Desarrollar competencias que permitan reconocer, analizar e interpretar textos orales y escritos de diferentes variedades geográficas del español. [...]

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
4.
4 p, 100.3 KB Treball de Fi de Màster [43022] / Poch Olivé, Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest mòdul és la realització d'un treball sobre un tema d'un dels àmbits de coneixement sobre la llengua o la literatura espanyoles compresos en el màster. El treball es presentarà per escrit i es defensarà oralment davant d'un tribunal i haurà de mostrar que l'estudiant ha adquirit el conjunt de competències generals, transversals i específiques del màster que el faculten per obtenir el diploma.
El objetivo de este módulo es la realización de un trabajo sobre un tema de uno de los ámbitos de conocimiento sobre la lengua o la literatura españolas que abarca el máster. El trabajo se presentará por escrito y se defenderá oralmente ante un tribunal y deberá mostrar que el estudiante ha adquirido el conjunto de competencias generales, transversales y específicas del máster que le facultan para obtener el diploma.

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
5.
7 p, 113.7 KB Tradicions Literàries [43021] / Amores García, Montserrat ; Serés Guillén, Guillermo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Al llarg de les sessions s'analitzarà l'evolució dels diferents tipus i orígens dels relats curts i faules, des dels apòlegs i els exem Calila e Dimna, Iibro de los gatos . . ), "bocados de oro", avisos, anècdotes històriques (reals o apòcrifes), de tradició esópica, procedents dels ejemplarios i sermonaris (dominics i franciscans), paràboles bíbliques, les cultes (dístics de Catón, facecias, o adagis de Erasme); els "acudits", les florestas, els bestiaris, etc. [...]
A lo largo de las sesiones se analizará la evolución de los distintos tipos y orígenes de los relatos cortos y fábulas, desde los apólogos y los ejemplos, folclóricos y populares (orales o tradicionales), de tradición oriental (Calila e Dimna, Libro de los gatos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
6.
6 p, 111.3 KB Discurs i Variació en Espanyol [43015] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; de la Mota Gorriz, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En acabar el curs els estudiants han de ser capaços de: Dominar els conceptes lingüístics relacionats amb la variació. Descriure i analitzar els elements lingüístics i extralingüístics que caracteritzen la variació en espanyol. [...]
Al acabar el curso los estudiantes tienen que ser capaces de: Dominar los conceptos lingüísticos relacionados con la variación. Describir y analizar los elementos lingüísticos y extralingüísticos que caracterizan la variación en español. [...]

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
7.
4 p, 102.9 KB Aspectes Sistemàtics de l'Espanyol [43013] / Freixas Alas, Margarita ; Raab, Matthias Ulrich ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El mòdul té com a objectiu estudiar les característiques de la llengua espanyola des del punt de vista sistèmic. S'estudiaran els trets que individualitzen les varietats de l'espanyol i la incidència de fenòmens de contacte de llengües, fenòmens sociolectals, fenòmens dialectals i fenòmens diacrònics. [...]
El módulo tiene como objetivo estudiar las características de la lengua española desde el punto de vista sistémico. Se estudiarán los rasgos que individualizan las variedades del español y la incidencia de fenómenos de contacto de lenguas, fenómenos sociolectales, fenómenos dialectales y fenómenos diacrónicos. [...]

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
8.
4 p, 101.1 KB Principis i Mètodes [43012] / Poch Olivé, Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del mòdul és analitzar els conceoptes bàsics de la llengua espanyola, l'ELE i la literatura hispànica de manera que l'estudiant pugui aprofundir en l'estudi de les diverses àrees abarcades per el programa de màster. [...]
El objetivo de este módulo es analizar los conceptos básicos propios de la lengua española, el ELE y la literatura hispánica de tal forma que el estudiante pueda profundizar, a partir de ellos, en el estudio de las diversas áreas abarcadas por el programa de máster. [...]

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
9.
4 p, 106.6 KB ELE: Llengua i Literatura [43016] / Machuca Ayuso, María Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura està dividida en dues parts. A la primera part, es pretén que els alumnes puguin explicar gramàtica a persones que necessiten conèixer la llengua d'una manera instrumental i operativa. [...]
La asignatura está dividida en dos partes. En la primera parte, se pretende que los alumnos puedan explicar gramática a personas que necesitan conocer la lengua de una manera instrumental y operativa. [...]

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documents
10.
2 p, 10.8 KB Principis i Mètodes [43012] / Valdés Gázquez, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filología Espanyola) ; Montiel Rayo, Francisca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La finalidad principal de las clases es proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos para el estudio y la investigación en el ámbito de la Literatura Española. Para ello se revisarán los principales métodos de aproximación a esta disciplina, se tratará de las relaciones que pueden establecerse entre el texto y el contexto en el que se crea la obra literaria y de su recepción. [...]
2014-15
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]  

Course materials : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.