Programas de curso (Guías docentes)
Contiene información relativa a los objetivos, programa y bibliografía recomendada de algunas de las assigntaures correspondientes a diferentes estudios ofrecidos por la UAB. Se trata de material facilitado de forma voluntaria por el profesorado.
Últimas adquisiciones:
2014-09-19
05:58

4 p, 106.9 KB
Enginyeria de Bioprocessos [43322] / Gabriel Buguña, David
L'objectiu principal és que l'alumne assimili la importància dels processos biotecnològics en la situació actual i la seva potencialitat en el futur de la nostra societat. L'alumne haurà de comprendre els avantatges, inconvenients, debilitats i oportunitats que suposa l'alternativa biològica tant en processos industrials de bioproductes o biorefineries com en els processos de tractament d'efluents i residus contaminants.
2014-15
Enginyeria Biològica i Ambiental [4314579]  
2014-09-19
05:58

9 p, 141.7 KB
Recerca Aplicada [43096] / Bernabeu Tamayo, Maria Dolores
Introducció Amb el mòdul de recerca aplicada es pretén que els estudiants adquireixen el coneixement sobre el els marcs teòrics, la metodologia científica i l'ús de la bioestadística que li permetin dissenyar i portar a terme una recerca rigorosa i rellevant en l'àmbit de les ciències de la salut Objectiu general Proporcionar als professionals d'infermeria els elements necessaris en investigació perquè siguin capaços d'aplicar-los per innovar i millorar les cures infermeres des de una perspectiva creativa i innovadora. [...]
2014-15
Recerca i Innovació en Cures Infermeres [4314103]  
2014-09-19
05:58

4 p, 105.7 KB
Infermeria Avançada [43095] / Pérez, Isabel
Conèixer els models de referència que guien la pràctica d'infermeria avançada Identificar el lideratge clínic com a forma de donar resposta a les necessitats de salut Aprofundir en la cultura de la seguritat de les organitzacions sanitàries i promoure a gestió proactiva del risc Gestionar les cures infermeres a persones en situació de complexitat Realitzar una anàlisi crítica dels llenguatges infermers i la seva implementació a la pràctica Observar i reflexionar sobre la pràctica professional en un context (europeu) diferent al propi i elaborar propostes de millora integrant la investigació, la innovació i la gestió creativa.
2014-15
Recerca i Innovació en Cures Infermeres [4314103]  
2014-09-19
05:58

4 p, 131.4 KB
Treball de Fi de Màster [43092] / Ortega, Olga
Introducció El TFM conforma un mòdul obligatori (10 ECTS) en els estudis de màster considerats. En termes generals, es tracta de desenvolupar de manera individual, i d'acord amb el / la professor / a que el tutoritza, un treball de recerca específic referit a qualsevol dels aspectes tractats en el marc dels estudis o a la seva interrelació i, de preferència, amb ocupació de metodologia interdisciplinària, que serà sotmès a l'avaluació d'una comissió de tres professors, docents del mateix màster o amb la capacitat curricular requerida per a participar en l'esmentada comissió, i defensat en una sessió pública. [...]
2014-15
Recerca i Innovació en Cures Infermeres [4314103]  
2014-09-19
05:58

6 p, 159.2 KB
Creativitat i Gestió de la Innovació en Salut [43091] / Antonín Martín, Montserrat
INTRODUCCIÓ Infermeria és una professió que està definint nous espais professionals, noves pràctiques i diversificació de serveis. Les infermeres disposen d'un ampli coneixement de les necessitats de salut de les persones i tenen el potencial per explorar nous camps i potenciar la innovació. [...]
2014-15
Recerca i Innovació en Cures Infermeres [4314103]  
2014-09-19
05:58

6 p, 102.9 KB
Seguretat Humana [42990] / Sainz Gsell, Nora
Objetivos El módulo persigue los siguientes objetivos: Realizar una introducción a la teoría y a la praxis de la Seguridad Humana en la sociedad internacional global Proporcionar al estudiante la base conceptual y los instrumentos de análisis del área de estudio. [...]
2014-15
Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [4313800]  
2014-09-19
05:58

4 p, 104.3 KB
Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar [42957] / Cosials, Àlex
Referits a coneixements Organitzar els recursos digitals per facilitar-ne l'ús Implementar serveis a la comunitat basats en les tecnologies Aplicar criteris de selecció específics per als recursos electrònics en suports digitals o en línia Crear productes per a la difusió de les activitats de la biblioteca i les generades per la comunitat Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica en la pràctica professional. [...]
2014-15
Biblioteca escolar i promoció de la lectura [4313816]  
2014-09-19
05:58

3 p, 96.6 KB
External Work Experience [42884] / Allué Creus, Josep
Introduir l'estudiant en el treball de recerca en el camp de la Biologia i Biotecnologia Vegetal. en l'entorn professional industrial i / o d'investigació.
To introduce students to the research in the field of Biology and Plant Biotechnology. professional environment in the industrial and / or research.

2014-15
Biologia i Biotecnologia Vegetal [4313771]
2 documents
2014-09-19
05:58

4 p, 103.0 KB
Evolució Molecular de Plantes i Fongs [42883] / Sáez Gonyalons, Llorenç
Acquisition of knowledge of the fundamentals of plant and fungal evolution and major evolutionary lineages. Learning the methodology of its study in order to develop subsequent activity in a research and professional environment.
Adquisició de coneixements dels fonaments d'evolució vegetal i fúngica i de les principals línees evolutives, així com aprendre la metodologia del seu estudi per a desenolupar una posterior activitat en un entorn investigador i professional.

2014-15
Biologia i Biotecnologia Vegetal [4313771]
2 documents
2014-09-19
05:58

3 p, 99.7 KB
Current Topics in Plant Genetics and Function [42882] / Corrales Pinart, Isabel
Introduir als estudiants en l'estat actual de recerca en el camp de la genètica i funcionalitat de les plantes, donar-los a conèixer la projecció i necessitats futures del desenvolupament en aquest camp i fomentar la seva capacitat d'anàlisi i esperit crític.
This module will introduce the students into the current sate of research in the fields of genetics and functionality of plants. The acquired knowledge will help them to understand the importance and the future necessities to develop these fields and increase their analytical skills.

2014-15
Biologia i Biotecnologia Vegetal [4313771]
2 documents