Programas de curso (Guías docentes)
Contiene información relativa a los objetivos, programa y bibliografía recomendada de algunas de las assigntaures correspondientes a diferentes estudios ofrecidos por la UAB. Se trata de material facilitado de forma voluntaria por el profesorado.
Últimas adquisiciones:
2016-07-28
08:50
3 p, 87.5 KB Integració de Xarxes de Sensors sense Fil: Solucions de Maquinari [42840] / Ferrer Ramis, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar coneixements per alvdesenvolupament de nodes de xarxes de sensors que permeten tant lavaplicació dels protocols de comunicació de la xarxavde sensors, com ara sensors i actuadors connectats al node. [...]
The aim of this module is to provide knowledge for the development of sensor network nodes that allow both the implementation of the communication protocols of the network of sensors, such as sensors and actuators connected to the node. [...]

2016-17
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering [1170]
2 documents
2016-07-28
08:50
5 p, 97.0 KB Bases Moleculars de la Transducció de Senyal i el Càncer [42893] / Lizcano de Vega, José Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Providing advanced training on the molecular mechanisms involved in signal transduction pathways and in the control of cell proliferation, and how these mechanisms are altered in the cancer cell. Reviewing and updating key concepts of the field 1 Reviewing and updating key concepts of the field Defining our current knowledge on the field, as well as identifying critical issues to be investigated.
Providing advanced training on the molecular mechanisms involved in signal transduction pathways and in the control of cell proliferation, and how these mechanisms are altered in the cancer cell. Reviewing and updating key concepts of the field Defining our current knowledge on the field, as well as identifying critical issues to be investigated.

2016-17
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
2016-07-28
08:49
7 p, 108.4 KB Mobilitat Sostenible i Ecociutats [43064] / Miralles Guasch, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Las ciudades en el planeta aunque sólo ocupan menos del 3% del total de superficie, concentran más del 50% de la población y tienen asociado el 80% de las emisiones de gases efecto invernadero. La construcción y la movilidad representan más del 75% consumo de recursos energéticos. [...]
1. Formar sobre aspectos conceptos teóricas sobre movilidad sostenibles y eco-ciudades 2. Aproximar a los estudiantes a los nuevos escenarios de futuro del mundo urbano desde los nuevos paradigmas de la sostenibilidad 3. [...]

2016-17
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social [1159]
2 documents
2016-07-28
08:49
5 p, 100.2 KB Treball de Fi de Màster [43062] / Miralles Guasch, Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The objective of the Master Thesis is to prepare students for future research work, namely a doctoral thesis or an R + D project in a company. Assessment of students' Master Thesis is not only based on the contents of the paper itself. [...]
El objectivo del Trabajo Final de Máster (TFM) es preparar a los estudiantes para el futuro trabajo de investigación, ya sea una tesis doctoral o un proyecto de R+D en una empresa. La evaluación del TFM del alumno no se basa únicamente en los contenidos del trabajo en si. [...]

2016-17
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social [1159]
3 documents
2016-07-28
08:49
6 p, 102.3 KB Advanced Academic Abilities [42287] / Tubau Muntaña, Susagna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The aim of this module is to reach an advanced level of written competences in academic English. In this sense, students will work on complex textual structures, rhetorical and argumentative strategies and format and style issues besides getting familiar with the most prototypical genres of academic and literary discourses. [...]
2016-17
Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]  
2016-07-28
08:49
4 p, 85.9 KB Partial Differential Equations [42244] / Serna Salichs, Susana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Partial differential equations allow deterministic mathematical formulations of phenomena in physics and engineering as well as biological processes among many other scenarios. The objective of this course is to present the main results in the context of partial differential equations that allow learning about these models and to study numerical methods for the approximation of their solution.
2016-17
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1293]  
2016-07-28
08:49
9 p, 111.1 KB La Llengua Catalana en el seu Context. Ús i Realitat Social [42495] / Villalba Nicolás, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul té com a objectiu proporcionar una formació específica en la variació social i funcional de la llengua catalana, així com en el context sociolingüístic en què estan imbricades. L´alumne es familiaritzarà amb els principals enfocaments teòrics que analitzen aquesta variació i amb les principals metodologies corresponents. [...]
2016-17
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]  
2016-07-28
08:49
5 p, 94.4 KB Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit [43612] / Pérez Pérez, Encarna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Ampliar la formació del professional de la logopèdia, dotant-lo dels continguts teòrics i pràctics que possibiliten la seva qualificació i especialització en la investigació, el diagnòstic i la intervenció dels trastorns específics de la comunicació i del llenguatge oral i escrit.
Ampliar la formación del profesional de la logopedia, dotándolo de los contenidos teóricos y prácticos que posibiliten su cualificación y especialización en la investigación, el diagnóstico y la intervención de los trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito.

2016-17
1336 [1336]
2 documents
2016-07-28
08:49
5 p, 89.9 KB Research Techniques in Economics [40170] / Gambetti, Luca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
In this module, students learn advanced research methods in Economics. These methods include frontier techniques in quantitative methods that allow the student to analyze complex datasets. These techniques use Econometrics, Networks and Experimental Methods. [...]
2016-17
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  
2016-07-28
08:49
5 p, 94.4 KB Content and Language Integrated Learning (CLIL) [42288] / Pladevall Ballester, Elisabet ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
-Become familiar with bilingual education theories and second language learning approaches and theories. -Acquire practical knowledge and expertise for teaching content subjects in English. -Be able to analyze, adapt and create materials for the CLIL classroom. [...]
2016-17
Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]