GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials)

GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials) és un grup d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, reconegut per l'AQU (2017 SGR 1600) i dirigit per Antoni Santisteban Fernández de la Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB.
GREDICS desenvolupa actualment projectes de recerca nacionals i internacionals sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials, la història i la geografia, així com sobre l'educació per a la ciutadania global, l'educació per a la justícia social, la literacitat crítica en els estudis socials, la visibilització de persones i grups invisibles en l'ensenyament de les ciències socials i la construcció de contra-relats de l'odi. Aquests projectes pretenen aportar informació per a la innovació en l'ensenyament, ja sigui a través de propostes educatives, de materials curriculars o de la millora de la formació del professorat de ciències socials, geografia i història.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-05-11
16:56
101 p, 11.1 MB Medi_STEAM : una mirada que integra
Us presentem aquest llibre que s'ha escrit a moltes mans i a partir del treball realitzat al llarg de quatre cursos pel grup de formadors i formadores de medi coordinat des del CESIRE i amb l'assessorament de la Conxita Márquez i la Neus González. [...]
Barcelona : CESIRE, 2021  
2023-02-23
19:45
40 p, 3.0 MB Gamificació i Ensenyament de les Ciències Socials / González-Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona) ; González-Valencia, Gustavo A. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Massip i Sabater, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Santisteban, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Company Messa, Edith (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. SGR-Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
La gamificació és un procés de transformació educativa a través del qual les experiències d'aprenentatge són viscudes com un joc. És a dir, un joc pot esdevenir un recurs didàctic que aporti molts beneficis a l'aula tant des de la perspectiva del desenvolupament cognitiu com des del treball de les habilitats socials. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Dossiers)  
2022-03-29
16:02
433 p, 15.5 MB El futur comença ara mateix : L'ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment ; Primera edició / Massip i Sabater, Mariona, ed. ; González-Monfort, Neus, ed. ; Santisteban, Antoni, ed. ; Universitat Autònoma de Barcelona. SGR-Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
El llibre que teniu a les mans sorgeix de les comunicacions i ponències presentades a les XVI Jornades Internacionals de Didàctica de les Ciències Socials, celebrades el febrer de 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : GREDICS UAB, 2021 (DOCS.3)  
2021-07-21
04:38
17 p, 743.0 KB Young people confronting the challenge of reading and interpreting a digital world / Castellví Mata, Jordi (Universidad Internacional de La Rioja) ; Tosar Bacarizo, Breogán (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Santisteban Fernández, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona)
Critical citizenship education must consider the global and digital context in which we live. Digital media and global processes have a decisive influence on people's daily lives. However, digital literacy programs rarely go beyond teaching technological skills. [...]
L'educació per una ciutadania crítica ha de considerar el context global i digital en què vivim. Els mitjans digitals y els processos globals repercuteixen decisivament en la vida diària de la ciutadania. [...]
La educación para una ciudadanía crítica debe considerar el contexto global y digital en el que vivimos. Los medios digitales y los procesos globales repercuten decisivamente en la vida diaria de la ciudadanía. [...]
L'éducation critique à la citoyenneté doit tenir compte du contexte mondial et numérique dans lequel nous vivons. Les médias numériques et les processus mondiaux ont une influence décisive sur la vie quotidienne des gens. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.905
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 2 (2021) , p. e905 (Articles)  
2021-07-21
04:38
20 p, 293.9 KB Read the world to write the future : An interview with professors E Wayne Ross and Xosé Manuel Souto, experts in critical social studies / Castellví Mata, Jordi (Universidad Internacional de La Rioja)
E Wayne Ross is professor at the University of British Columbia (Canada). He is interested in the influence of social and institutional contexts on teachers' practice as well as the role of curriculum and teaching in building a democratic society in the face of antidemocratic impulses of greed, individualism, and intolerance. [...]
E Wayne Ross és professor de la University of British Columbia (Canadà). Està interessat en la influència dels contextos socials i institucionals en la pràctica dels docents, així com en el paper de el pla d'estudis i l'ensenyament en la construcció d'una societat democràtica enfront dels impulsos antidemocràtics de la cobdícia, l'individualisme i la intolerància. [...]
E Wayne Ross es profesor de la University of British Columbia (Canadá). Está interesado en la influencia de los contextos sociales e institucionales en la práctica de los docentes, así como en el papel del plan de estudios y la enseñanza en la construcción de una sociedad democrática frente a los impulsos antidemocráticos de la codicia, el individualismo y la intolerancia. [...]
E Wayne Ross est professeur à l'Université de la Colombie-Britannique (Canada). Il s'intéresse à l'influence des contextes sociaux et institutionnels dans la pratique des enseignants, ainsi qu'au rôle du curriculum et de l'enseignement dans la construction d'une société démocratique face aux pulsions antidémocratiques de la cupidité, de l'individualisme. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.974
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 2 (2021) , p. e974 (Interviews)  
2021-07-21
04:38
19 p, 1.1 MB Invisibles y ciudadanía global en la formación del profesorado de Educación Secundaria / Ballbé, Maria ; González-Valencia, Gustavo A. ; Ortega-Sánchez, Delfín
El objetivo del presente estudio fue analizar qué piensa y cómo reflexiona el futuro profesorado de Educación Secundaria (n = 61) sobre problemas y conflictos sociales controvertidos, que afectan de manera local/global la vida de las personas, y que se pueden apreciar en el tiempo, el espacio geográfico, a través de las interrelaciones sociales, etc. [...]
L'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar què pensa i com reflexiona el futur professorat d'Educació Secundària (n = 61) sobre problemes i conflictes socials controvertits, que afecten de manera local / global la vida de les persones, i que es pot apreciar en el temps, l'espai geogràfic, a través de les interrelacions socials, etc. [...]
The aim of this study is to analyze what future Secondary Education teachers think (n = 61) and how they reflect on controversial social problems and conflicts affecting local/global issues, rethinking historical time, geographical space and social interrelations in the world. [...]
Le but de cette étude était d'analyser ce que pensent les futurs enseignants du secondaire et comment ils réfléchissent (n = 61) sur les problèmes sociaux controversés et les conflits, qui affectent la vie des gens au niveau local / mondial, et qui sont peut apprécier dans le temps, l'espace géographique, à travers les interrelations sociales, etc. [...]

2021 - 10.5565/REV/JTL3.910
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 2 (2021) , p. e910 (Articles)  
2021-07-21
04:38
25 p, 333.0 KB Nota de l'editor : Llegir el món per escriure el futur: educació crítica per enfrontar els problemes contemporanis / Castellví Mata, Jordi (Universidad Internacional de La Rioja)
La didàctica de les ciències socials i la didàctica de la llengua i la literatura estan unides per un fort vincle que es remunta a l'origen d'ambdues àrees. El desenvolupament del pensament crític i de la literacitat crítica ha estat -i segueix sent- un dels elements centrals de les seves línies de recerca. [...]
Social sciences education and language and literature education are bonded by a strong link that goes back to the origins of both areas. The development of critical thinking and critical literacy has been -and continues to be- one of the key elements of these research lines. [...]
La didáctica de las ciencias sociales y la didáctica de la lengua y la literatura están unidas por un fuerte vínculo que se remonta al origen de ambas áreas. El desarrollo del pensamiento crítico y de la literacidad crítica ha sido -y sigue siendo- uno de los elementos centrales de sus líneas de investigación. [...]
La didactique des sciences sociales et la didactique du langage et de la littérature sont liées par un lien fort qui remonte aux origines des deux domaines. Le développement de la pensée critique et de la littératie critique a été - et continue d'être - l'un des éléments centraux de ses axes de recherche. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.982
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 2 (2021) , p. e982 (Editors' Note)  
2021-06-02
11:09
19 p, 2.1 MB Global citizenship and analysis of social facts : results of a study with pre-service teachers / González-Valencia, Gustavo A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Ballbé, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Ortega-Sánchez, Delfín (Universidad de Burgos)
This article outlines how the dimensions of global citizenship education (GCE) are reflected in future secondary school teachers' analysis of news items. The question that guided the research was: When analysing a news item with global implications, do teachers in training use the dimensions of the critical global citizenship education model and which critical literacy achieve? The study used a mixed methodology. [...]
2020 - 10.3390/SOCSCI9050065
Social sciences, Vol. 9 Núm. 5 (january 2020) , p. 65  
2020-10-27
12:04
11 p, 1.7 MB Pre-service teachers' critical digital literacy skills and attitudes to address social problems / Castellví Mata, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Díez Bedmar, María del Consuelo (Universidad de Jaén) ; Santisteban, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
The emergence and expansion of social networks in the digital age has led to social transformations that have a great impact within the field of education. Teacher-training programs face the challenge of preparing future teachers to critically interpret digital media. [...]
2020 - 10.3390/socsci9080134
Social sciences, Vol. 9, núm. 8 (2020) , p. 134  
2020-06-03
06:22
22 p, 384.2 KB La educación patrimonial, una cuestión de futuro. reflexiones sobre el valor del patrimonio para seguir avanzando hacia una ciudadanía crítica / González-Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona)
El patrimonio está presente en el entorno. Se convive con él. Está ahí. Se consume. Se disfruta. Se mira. Pero ¿se es consciente de por qué está ahí? ¿cómo ha llegado hasta el presente? ¿quién decidió que se conservara? ¿y cómo se hizo? ¿por qué se continúa preservando? ¿qué aporta?¿qué función tendrá en el futuro? ¿las generaciones futuras querrán respetarlo y mantenerlo? A veces estas preguntas, aparentemente fáciles, no tienen una respuesta simple. [...]
The heritage is present in the environment. He lives with him. It is there. It is consumed. It is enjoyable. It looks. However, are you aware why it is there? How did you get to the present? Who decided to keep it? And how was it done? Why does it continue to be preserved? What does it give us? What role will it have in the future? Will future generations want to respect and preserve it? Sometimes these seemingly easy questions do not have a simple answer. [...]

2019 - 10.14516/fdp.2019.010.001.004
El Futuro del pasado, Vol. 10 (2019) , p. 123-144