Gresc@ (Grup de Recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat)

El grup Gresc@ (Grup de Recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat) està format per professors de diferents departaments universitaris vinculats a la formació del professorat de ciències experimentals i de ciències socials, professionals del món de l’ensenyament, professionals de l’ educació ambiental i estudiants de grau, màster i doctorat. La seva finalitat és la de desenvolupar estratègies de recerca interdisciplinària i d’innovació educativa a partir de referents teòrics socioculturals que promoguin la vinculació de l’escola i l’educació en el desenvolupament comunitari orientat cap a la sostenibilitat i la ciutadania democràtica.

El grup forma part del grup de recerca consolidat LICEC (Llenguatge i Contextos en Educació Científica), (referència 2014SGR1492) per l’AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca).

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2015-10-05
01:08
529 p, 5.0 MB Fundamentación teórica y estudio de casos sobre el desarrollo de los huertos escolares con el referente de la agroecología / Llerena del Castillo, Germán ; Espinet, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
La tesi que presentem té per finalitat general desenvolupar les bases d'un nou camp educatiu, l'agroecologia escolar, a través de la seva fonamentació teòrica i la investigació sobre el desenvolupament pràctic d'una innovació educativa al voltant dels horts escolars ecològics amb el referent de l'agroecologia. [...]
La tesis que presentamos tiene por finalidad general desarrollar las bases de un nuevo campo educativo, la agroecología escolar, a través de su fundamentación teórica y la investigación sobre el desarrollo práctico de una innovación educativa alrededor de los huertos escolares ecológicos con el referente de la agroecología. [...]
The thesis is presented as a general purpose to develop the bases of a new educational field, School Agroecology, through its theoretical foundations and practical research on the development of an educational innovation around ecological school food garden with referent of Agroecology. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2015-10-05
01:08
361 p, 4.1 MB Textos reflexivos en redes internacionales de educación para el desarrollo sostenible: análisis del lenguaje evaluativo desde la teoría de la valoración / Sabio Collado, Esther ; Espinet, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Martins, Isabel, dir. (Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Aquesta recerca es situa en el context d'avaluació de les activitats d'una xarxa internacional d'Educació per al desenvolupament sostenible (EDS), la Xarxa Comenius SUPPORT, "Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow" (SUPPORT, en endavant), finançada en el marc del Programa d'Aprenentatge Permanent Comenius de la Comunitat Europea, durant un període de 3 anys, entre 2007 i 2010. [...]
Esta investigación se sitúa en el contexto de evaluación de las actividades de una red internacional de Educación para el desarrollo sostenible (EDS), la Red Comenius SUPPORT, "Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow" (en adelante, SUPPORT), financiada en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente Comenius de la Comunidad Europea, durante un periodo de 3 años, entre 2007 y 2010. [...]
This research examines the evaluation activities that took place within an international Comenius Lifelong Learning Network on Education for Sustainable Development (ESD), called SUPPORT, "Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow". [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
4 documents
2015-07-30
12:47
5 p, 75.1 KB Un análisis exploratorio de narrativas sobre la experiencia en un programa de formación ocupacional en agroecología escolar comunitaria / Llerena del Castillo, Germán (Ajuntament de Sant Cugat del Vallès) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona)
Se presenta un análisis de narrativas sobre la experiencia de personas en paro que forman parte de un programa municipal de ocupación de seis meses de duración cuya finalidad es desarrollar competencias profesionales como educadores agroambientales. [...]
2013
Congreso Internacional de la Enseñanza de las Ciencias. Girona, Catalunya, : 2013  
2015-07-28
12:13
115 p, 1.3 MB Construcció d'un model de competències de l'educador agroambiental / Liberato Salmerón, Gema ; Espinet, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Llerena del Castillo, Germán, dir. ; Vegas, Teresa Elena tut.
Treball de fi de grau de la Llicenciatura de Ciències Ambientals que té per objectiu iniciar la construcció del model competencial de l'educador agroambiental. Els seus subobjectius són: validar el model competencial de l'educador ambiental per a la sostenibilitat des d'una perspectiva local i actual i definir els àmbits i les competències que hauria de tenir l'educador agroambiental. [...]
Universitat de Barcelona 2013 (Treball de fi de grau. Llicenciatura de Ciències Ambientals)
2 documents
2015-07-28
11:53
84 p, 4.4 MB El desenvolupament d'una Agenda 21 Escolar a Nicaragua. Una experiència de transformació del Preescolar Comunitari l'Estrellita del Futuro / Campi Miralles, Eva ; Espinet, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Treball de fi de Grau de la Llicenciatura de Ciències Ambientals sobre el desenvolupament d'una Agenda 21 escolar a un centre de preescolar comunitari de Nicaragua. S'inclou la memòria complerta del treball i en article resum.
2013 (Treball de fi de grau. Llicenciatura de Ciències Ambientals)
2 documents
2015-07-28
11:07
336 p, 17.2 MB Memòria : desplegament de l'agenda 21 escolar. 2011-2012 / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat ; Sant Cugat del Vallès (Catalunya). Ajuntament ; Servei Educatiu de Zona Vallès Occidental IV ; Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida
El present volum recull les activitats realitzades en el marc del Programa Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès durant el curs 2011-2012. Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona a través d'un conveni subscrit per ambdues institucions: la UAB i l'Ajuntament de Sant Cugat.
2012 (Monografies d'Educació per a la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès ; 13)  
2015-07-21
12:36
130 p, 2.0 MB Educación por la sostenibilidad. : Cómo desarrollar una mirada crítica del discurso hegemónico. Experiencia práctica de una actividad sobre el cambio climático con estudiantes de secundaria / Bellver Martí, Angel Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Stahel, Andri Werner, dir. (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Llerena del Castillo, Germán, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Treball de recerca en el marc del Màster Oficial en Sostenibilitat (UPC). Este proyecto surge con la idea de indagar en como el pensamiento crítico puede desarrollar ciudadanos más justos y responsables a partir de la Educación por la Sostenibilidad. [...]
2011  
2015-07-21
12:09
96 p, 3.1 MB L'hort escolar sostenible i el model que en té el professorat / Amat, Arnau (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Espinet, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Treball de recerca en el marc del Màster Oficial d'iniciació a la recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències. El treball té dues finalitats bàsiques. Per una banda, reflexionar sobre les potencialitats didàctiques de l'hort escolar, des del punt de vista de l'educació per al desenvolupament sostenible. [...]
2008  
2015-07-14
12:20
12 p, 313.0 KB La evaluación de redes que promueven la educación para el desarrollo sostenible: el caso de la evaluación interna de la Red Europea Support / Sabio Collado, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
En este trabajo nos planteemos desarrollar una estrategia de evaluación que promueva la mejora del funcionamiento de la red Comenius SUPPORT, dentro de un paradigma socio-crítico. Este paradigma tiene en cuenta los valores comunes de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) compartidos por los participantes, sus visiones de la "calidad", las actividades concretas y los productos obtenidos. [...]
Madrid : Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2009 (Naturaleza y parques nacionales. Serie educación ambiental) (Doctorado Interuniversitario en Educación Ambiental)
Educación ambiental : investigando sobre la práctica, 2009, p. 157-168  
2015-07-14
12:13
17 p, 755.2 KB Diagnosis de las actividades de educación ambiental del plan de dinamización educativa del ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès : hacia una educación para la sostenibilidad / Grau Roca, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible ha lanzado unos retos a nivel educativo, que hasta ahora no se habían planteado de una forma tan firme. Este contexto internacional ha generado unas demandas sobre la educación ambiental local en los ayuntamientos en relación con los centros educativos. [...]
Madrid : Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2009 (Naturaleza y parques nacionales. Serie educación ambiental) (Doctorado Interuniversitario en Educación Ambiental)
Educación ambiental : investigando sobre la práctica, 2009, p. 78-94