Llibres
En aquesta col·lecció trobareu una tipologia documental variada: per exemple, llibres antics digitalitzats o documents institucionals estratègics, (per exemple, els estatuts de la UAB), estudis, avaluacions, i altres publicacions editades per la nostra Universitat.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-04-16
05:25
25 p, 361.6 KB Com cau una ciutat. El Franquisme català i la 'Liberación' de Barcelona (Abril 1938-Gener 1939) / Vilanova, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies) ; Memorial Democràtic (Catalunya). Col·loqui Internacional
Lleida va caure el 5 d'abril del 1938. Les tropes del general Juan Yagüe, del C. E. Marroquí, van ocupar bona part de la ciutat; més al nord, el general Antonio Sagardía i els seus homes començaven a avançar seguint la Noguera Pallaresa. [...]
Barcelona : Memorial Democràtic (Catalunya), 2024 (Documents del Memorial Democràtic ; 13)
IV Col·loqui Internacional sobre Violència Política al Segle XX, 2024, p. 120-140  
2024-04-12
06:21
Ayuntamientos, fiscalidad y transporte : la tributación de los vehículos de movilidad personal / Fernandez Caballero, Zuley (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Sánchez Huete, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Fernández Amor, José Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona.)
Tradicionalmente el tráfico urbano se ha dividido en peatón y vehículo de motor. En los últimos años se han producido cambios fundamentales en la movilidad de nuestras ciudades que están transformando el paradigma de los desplazamientos cortos dentro de ellas. [...]
Barcelona : Editorial Bosch, 2024  
2024-04-09
05:47
39 p, 616.8 KB Educació Bàsica. Competències Transversals. Competència Ciutadana / Flores, Mariano (Educació Alternativa (Edualter)) ; Massip Bonet, Clara (Educació Alternativa (Edualter)) ; Maristany, Berta (Educació Alternativa (Edualter)) ; Barbeito Thonon, Cecile (Escola de Cultura de Pau)
Documento oficial del Departament d'Educació de la Generalitat que concreta cómo aplicar en el aula la competencia ciudadana recogida en el currículum de la LOMLOE.
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya, 2024  
2024-04-05
05:25
216 p, 5.1 MB Eating disorders and addictive behaviors : implications for human health / Granero, Roser, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Fernández-Aranda, Fernando, ed. (Universitat de Barcelona) ; Jiménez-Murcia, Susana, ed. (Universitat de Barcelona)
Basel : MDPI, 2024 - 10.3390/books978-3-7258-0576-1

Eating disorders and addictive behaviors: implications for human health / Fernando Fernández-Aranda, Roser Granero and Susana Jiménez-Murcia. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 3718, doi:10.3390/nu15173718. -- Evaluating bidirectional predictive pathways between dietary restraint and food addiction in adolescents / Julia M. Rios, Martha K. Berg and Ashley N. Gearhardt. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 2977, doi:10.3390/nu15132977. -- Binge-eating precursors in children and adolescents: neurodevelopment, and the potential contribution of ultra-processed foods / Esther Via and Oren Contreras-Rodríguez. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 2994, doi:10.3390/nu15132994. -- Comparison of the prevalence of eating disorders among dietetics students and students of other fields of study at selected universities (Silesia, Poland) / Aneta Matusik, Mateusz Grajek, Patryk Szlacheta and Ilona Korzonek-Szlacheta. Reprinted from: Nutrients 2022, 14, 3210, doi:10.3390/nu14153210. -- Prevalence of emotional eating in groups of students with varied diets and physical activity in Poland / Mateusz Grajek, Karolina Krupa-Kotara, Agnieszka Białek-Dratwa, Wiktoria Stáskiewicz, Mateusz Rozmiarek, Ewa Misterska and Krzysztof Sas-Nowosielski. Reprinted from: Nutrients 2022, 14, 3289, doi:10.3390/nu14163289. -- Attitudes, behaviors, and barriers among adolescents living with obesity, caregivers, and healthcare professionals in Spain: ACTION teens survey study / Juan Pedro Lóopez Siguero, Marta Ramon-Krauel, Gilberto Pérez López, Maria Victoria Buiza Fernández, Carla Assaf Balut and Fernando Fernández-Aranda. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 3005, doi:10.3390/nu15133005. -- Athletes with eating disorders: analysis of their clinical characteristics, psychopathology and response to treatment / Ana Ibáñez-Caparrós, Isabel Sánchez, Roser Granero, Susana Jiméenez-Murcia, Magda Rosinska, Ansgar Thiel, et al. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 3003, doi:10.3390/nu15133003. -- Eating disorders and intimate partner violence: the influence of fear of loneliness and social withdrawal / Janire Momene, Ana Estévez, Mark D. Griffiths, Patricia Mac'ıa, Marta Herrero, Leticia Olave and Itziar Iruarrizaga. Reprinted from: Nutrients 2022, 14, 2611, doi:10.3390/nu14132611. -- The Association of perceived vulnerability to disease with cognitive restraint and compensatory behaviors / Lindzey V. Hoover, Joshua M. Ackerman, Jenna R. Cummings and Ashley N. Gearhardt. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 8, doi:10.3390/nu15010008. -- The role of food addiction and lifetime substance use on eating disorder treatment outcomes / Romina Miranda-Olivos, Zaida Agüera, Roser Granero, Susana Jiménez-Murcia, Montserrat Puig-Llobet, Maria Teresa Lluch-Canut, et al. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 2919, doi:10.3390/nu15132919. -- Underlying mechanisms involved in gambling disorder severity: a pathway analysis considering genetic, psychosocial, and clinical variables / Neus Solé-Morata, Isabel Baenas, Mikel Etxandi, Roser Granero, Manel Gené, Carme Barrot, et al. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 418, doi:10.3390/nu15020418. -- Potential biological markers and treatment implications for binge eating disorder and behavioral addictions / Gemma Mestre-Bach and Marc N. Potenza. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 827, doi:10.3390/nu15040827. -- Impact of impulsivity and therapy response in eating disorders from a neurophysiological, personality and cognitive perspective / Giulia Testa, Roser Granero, Alejandra Misiolek, Cristina Vintró-Alcaraz, Nuria Mallorquí-Bagué, Maria Lozano-Madrid, et al. Reprinted from: Nutrients 2022, 14, 5011, doi:10.3390/nu14235011. -- Conditioning by a previous experience impairs the rewarding value of a comfort meal / Adoracion Nieto, Dan M. Livovsky and Fernando Azpiroz. Reprinted from: Nutrients 2023, 15, 2247, doi:10.3390/nu15102247. -- Are signals regulating energy homeostasis related to neuropsychological and clinical features of gambling disorder? A case-control study / Mikel Etxandi, Isabel Baenas, Bernat Mora-Maltas, Roser Granero, Fernando Fernández-Aranda, Sulay Tovar, et al. Reprinted from: Nutrients 2022, 14, 5084, doi:10.3390/nu14235084.  

2024-04-04
13:46
158 p, 1.5 MB Videojuegos en Iberoamérica / Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía) ed. (Universitat de Vic) ; Eguia Gómez, José Luis ed. (Universitat Politècnica de Catalunya)
Este libro es un testimonio de cómo los videojuegos han influido en la región de Iberoamérica y cómo continúan transformando su futuro. A medida que avanzamos en la lectura, descubriremos cómo esta forma de entretenimiento ha encontrado su propio camino en cada país, enfrentando desafíos únicos y forjando un futuro prometedor. [...]
2024 (ebooks de l'InCom-UAB ; 27)  
2024-03-21
12:59
206 p, 5.5 MB Plato's Theodicy : The Forgotten Fount / Ilievski, Viktor (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ever since antiquity, the presence of evil has been considered incompatible with the existence of God. This apparent contradiction gave rise to the argument from evil, which turned into a formidable weapon against theism. [...]
2023 (Brill's Plato studies series 15)
Plato's Theodicy: The Forgotten Fount  
2024-03-12
05:10
66 p, 2.2 MB La situació del sensellarisme a Barcelona : evolució i accés a l'habitatge. Diagnosi 2017 / Guijarro, Laura (Sant Joan de Déu) ; Sales i Campos, Albert (Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona) ; Tello Sánchez, Jose (Fundació Salut i Comunitat) ; de Inés, Ana
Durant la darrera dècada, la major part de les ciutats europees han experimentat un increment rellevant de la població que viu l'exclusió de l'habitatge. Cada cop més persones es veuen obligades a viure al carrer, en equipaments d'entitats públiques o privades, en habitatges d'inclusió, o en situacions d'infrahabitatge, com els assentaments de barraques o pisos ocupats irregularment.
Barcelona : Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), 2017  
2024-03-05
16:24
85 p, 4.5 MB Biology : Guides to mainstreaming gender in University teaching / Saura Mas, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Biological sciences as a set of disciplines that study life are part of an androcentric scientific culture where gender biases are found both in the production and the transmission of knowledge. They have long suffered from a gender blindness that is not unique to the field of biology, but is also present in many other STEM disciplines. [...]
Castelló de la Plana : Xarxa Vives d'Universitats, 2022 (Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere)  
2024-03-05
16:19
84 p, 2.4 MB Biologia : Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere / Saura Mas, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Les ciències biològiques, enteses com el conjunt de disciplines que estudien la vida, s'emmarquen en una cultura científica androcèntrica on trobem biaixos de gènere tant en la producció com en la transmissió dels coneixements. [...]
única del camp de la biologia, sinó que també és present en moltes altres disciplines STEM. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Biologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que actuen d'orientació per a millorar i promoure la innovació docent en les assignatures i els plans d'estudis que afecten a diferents dimensions del procés d'ensenyamentaprenentatge.

Castelló de la Plana Xarxa Vives d'Universitats 2021 (Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere)  
2024-03-05
16:07
52 p, 1.1 MB Education and Pedagogy : Guides to mainstreaming gender in University teaching / Rifà Valls, Montse (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
It is proper to professionals of pedagogy and education to recognize and combat inequalities. The Guide for mainstraming gender in university teaching of Education and Pedagogy offers proposals, examples of good practices, teaching resources and consultation tools to learn how to interpret the implications of the sex-gender system in education and the influence of the gender perspective in teaching, knowledge transfer and research.
Castelló de la Plana : Xarxa Vives d'Universitats, 2021 (Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere)  
Enfocat a:
Antiquària (abans 1801) (103)
Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (647)
Eines d'Innovació Docent en Educació Superior (9)
Focus on international migration (10)
Llibres històrics de veterinària (137)
Manuscrits (S. XI-XIX) (129)
Memòria personal (83)
Papers del CEDOC (5)
Studia aurea monográfica (136)
Unitat d’Assessorament Psicopedagògic de la UAB (7)