Memòria Digital d'Escorxadors (MDE)

Escorxador Gremial de Catalunya SA (Castellbisbal, 1988)

La Memòria Digital d'Escorxadors (MDE) que es presenta consta de més de 500 fotografies realitzades pel veterinari Xavier Fàbregas i Comadran. Abarca el període laboral com a veterinari oficial comprès entre els anys 1988 i 2012.
L'objectiu de la MDE és oferir a tots els professionals, tècnics, investigadors i alumnes dels graus relacionats, un instrument de consulta digital de caràcter pluridisciplinar, amb un tractament exhaustiu d'algunes matèries, que sigui d'utilitat per a la formació continuada i la docència.
Les fotografies comprenen les següents àrees: instal·lacions, sacrifici, carnització, feinejat (higiene, Halal, MER), SANDACH, transport,...).
La MDE és el resultat d'un projecte de digitalització que ha estat finançat per l'Associació Catalana d'Història de la Veterinària (ACHV) i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i la UAB. És un projecte inacabat i està concebuda com una obra oberta, on s'aniran afegint nous materials que completin o complementin els existents.
Agraïments: als professionals de la carn que hi han col·laborat.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-09-08
11:20
1024x768, 335.7 KB Estudi de la influència de determinats factors en la contaminació microbiològica de les canals de boví i oví / Rigau i Vila, Marta
Es presenta l'Estudi de la influència de determinats factors en la contaminació microbiológica de les canals de boví i oví. Aquesta recerca es basa en els resultats del control microbiològic oficial, segons normativa UE, de superfícies de canals de vedella i de xai, en un escorxador de serveis de Catalunya (2002-2004).
Se presenta el Estudio de la influencia de determinados factores en la contaminación microbiológica de las canales de bovino y ovino. Esta investigación se basa en los resultados del control microbiológico oficial, según normativa UE, de superficies de canales de ternera y de cordero, en un matadero de servicios de Catalunya (2002-2004).

2023 (Memoria digital d'escorxadors)
6 documents
2022-10-04
10:56
1024x675, 276.7 KB Matadero Escorxador Gremial de Catalunya (1989) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presentan fotos de las instalaciones de este matadero de servicios de bovino, ovino, caprino y equino, hacia 1989.
Es presenten fotos de les instal·lacions d'aquest escorxador de serveis de boví, oví, cabrum i equí, cap al 1989.

2022 (Memoria digital d'escorxadors)
24 documents
2022-04-21
10:14
1024x768, 293.5 KB Cuchillería profesional para carnes / Fàbregas i Comadran, Xavier
El cuchillo es la herramienta básica para el trabajo de matarifes y carniceros en el sacrificio, faenado, despiece, deshuesado y fileteado de animales, canales y carnes. Desde el hendidor prehistórico hasta las actuales hojas inoxidables de molibdeno vanadio, existen diversidad de materiales y diseños específicos, para cada uso concreto. [...]
Es presenten fotografies d'estris de treball del sector càrnic, principalment ganiveteria (1970-2010).

2022 (Memoria digital d'escorxadors)
52 documents
2022-04-08
14:24
10 p, 191.6 KB Misiones de identificación de Vetermón/VSF en Bolivia (1990) / Fàbregas i Comadran, Xavier
En colaboración con VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES/VSF y como socio de VETERMÓN/VETERINARIS PER AL 3r MÓN/V3M (más tarde VETERINARIOS SIN FRONTERAS/VSF y actualmente JUSTICIA ALIMENTARIA-VSF) se realizó en 1990, un viaje a Bolivia en misión de identificación de tres proyectos. [...]
En col·laboració amb VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES/VSF i com a soci de VETERMÓN/VETERINARIS PER AL 3r MÓN/V3M (més tard VETERINARIS SENSE FRONTERES/VSF i actualment JUSTICIA LIMENTARIA-VSF) es va realitzar al 1990, un viatge a Bolívia com a missió d'identificació de projectes. [...]

2021 (Memoria digital d'escorxadors)
3 documents
2022-04-06
13:38
12 p, 156.1 KB Mataderos de aves: datos técnicos (1999) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta documentación técnica de mataderos de aves (1999).
Es presenta documentació tècnica d'escorxadors d'aus (1999).

2021 (Memoria digital d'escorxadors)  
2022-02-14
12:25
768x1024, 612.1 KB Bibliografía sobre primeros auxilios / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva en castellano, sobre Primeros auxilios.
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva en castellà, sobre Primers auxilis.

2021 (Memoria digital d'escorxadors)
9 documents
2022-02-14
12:08
768x1024, 316.2 KB Bibliografía sobre mataderos, cuchillos y manipuladores de alimentos / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva en castellano, francés e inglés sobre mataderos, cuchillos y manipuladores de alimentos.
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva en castellà, francès i anglès sobre escorxadors, ganivets i manipuladors d'aliments.

2021 (Memoria digital d'escorxadors)
11 documents
2021-05-03
16:45
1024x768, 651.5 KB Sacrificio doméstico de conejos / Fàbregas i Comadran, Xavier
El sacrificio doméstico de animales permite el aprovisionamiento familiar para un consumo de carnes directo (o diferido). Los conejos son animales fáciles de sacrificar y de los cuales antes era muy importante el aprovechamiento de la piel, que pasaban a recoger en el mismo día o en los siguientes. [...]
Es presenten fotos del procediment de sacrifici domèstic, de conills de pagès.

2021 (Memoria digital d'escorxadors)
33 documents
2020-10-21
09:58
5 p, 264.5 KB Ropa de trabajo y EPI para matadero / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presentan fotos de la ropa de trabajo y de los EPI usados por los veterinarios oficiales de matadero de la Generalitat de Catalunya, en los años 2000-2006.
Es presenten fotos de la roba de treball i dels EPI fets servir pels veterinaris oficials d'escorxador de la Generalitat de Catalunya, els anys 2000-2006.

2020 (Memoria digital d'escorxadors)
47 documents
2019-12-16
19:37
1024x768, 412.9 KB Sacrificio doméstico de pollos de payés para Navidad / Fàbregas i Comadran, Xavier
En Catalunya la comida tradicional de Navidad consiste en escudella i carn d'olla (sopa y cocido a la catalana) y en pollo asado al horno en greixonera. Para ello se necesita un buen pollo de 4-5 kg PC. [...]
Es presenten fotos del procediment de sacrifici domèstic, de pollastres de pagès per Nadal de 4-5 kg PC.

2019 (Memoria digital d'escorxadors)
12 documents