FAS > Discapacitat

Treballem perquè qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la Universitat.
28/06/12
Discapacitat
Suport Ajuntament BCN i Fundació Barnola-Vallribera Sant Josep
Suport als programes CROMA i PIUNE
La FAS ha rebut el suport, d'una banda, de l'Ajuntament de Barcelona pel desenvolupament del PIUNE, Servei d'atenció a la discapacitat i de la Fundació Benèfica Privada Barnola-Vallribera Sant Josep (Sabadell) que ha donat un ajut per a la realització de la visita dels estudiants del Programa CROMA a la UAB.
30/03/12
Discapacitat
Ajut ICASS a PIUNE
Pla d'Acció Tutorial per a estudiants amb discapacitat
El Ministeri d'Educació dóna suport a un Pla d'acció tutorial per a estudiants amb discapacitat de la UAB que recollirà i tindrà en compte les seves necessitats específiques d'acord als requisits del nou pla d'estudis EEES.
26/01/12
Discapacitat
Marcela Salinas al PIUNE
Una docent de la PUC de Xile realitza una estada al PIUNE
Marcela Salinas, docent de Psicologia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realitza una estada de dos mesos al PIUNE, Servei d’atenció a la discapacitat, a través d'una beca de formació permanent de la Fundació Carolina de "Cooperació  i  Intercanvi  sobre  la  Inclusió  Social  i  Acadèmica  d'Estudiants amb Discapacitat  a  la  Universitat".
20/01/12
Discapacitat
Logo UNIDISCAT
La UAB ha rebut el suport de la Generalitat per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat
El Consell Interuniversitari de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, ha donat suport a la UAB, durant el 2011 i a través de la convocatòria UNIDISCAT, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat durant l'any 2011. L'ajut ha permès, entre d'altres accions, dur a terme millores de senyalització per estudiants amb discapacitat visual i prestar serveis que gestiona el PIUNE com ara el transport adaptat.
© 2012 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats