A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Cicles formatius de grau superior 

Reconeixement de crèdits Cicle Formatiu de Grau Superior


Si l’alumne vol incorporar al seu expedient assignatures cursades i aprovades al CFGS haurà de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Juntament amb la sol·licitud caldrà que hi adjunti el certificat corresponent. Per formular la sol·licitud haurà d’abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’estudi per sol·licitud de convalidacions.
 
Per autorització del vicerector d'estudiants, es podran reconèixer els crèdits independentment de la via d'accés que l'estudiant hagi utilitzat.
 
Abans de realitzar la incorporació a l’aplicació informàtica, caldrà que es formalitzi i s’enregistri informàticament la matrícula de l’alumne. No s’haurà de formalitzar la matrícula d’aquelles assignatures pendents d’incorporació.>

Els crèdits objectes de reconeixement tindran el tractament de “crèdit reconegut” a l’expedient de l’estudiant i:

a- No computaran a efectes de baremació de l’expedient.

b- A efectes de càlcul per a la superació del pla d’estudis, les assignatures computaran d’acord amb la seva tipologia (troncals, obligatòries, optatives i lliure elecció).

c- Als estudis de llicenciatura els crèdits de lliure elecció computaran dins d’1/3 previstos a la Normativa de lliure elecció.

d- No computaran a efectes de superació de la Normativa de permanència de la nostra Universitat.

 CFGS Llicenciatura C. Ambientals 
CFGS Llicenciatura de Química
CFGS Grau de C.Ambientals
CFGS Grau d'Estadística Aplicada
CFGS Grau de Geologia
CFGS Grau de Química
Reconeixement CFGS Gestió i Organització de Recursos Naturals (pdf MB)
Reconeixement CFGS Química Ambiental (C.Ambientals) (pdf MB)
Reconeixement CFGS Salut Ambiental (C.Ambientals) (pdf: 0,01 MB)
Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats