A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Projecte de fi de carrera 

Projecte de fi de carrera


Informació general
Si vols fer la matrícula del teu projecte de fi de carrera, caldrà que omplis la matrícula que et facilitarà la teva Gestió Acadèmica, dins dels terminis establerts.
Abans de la seva presentació, caldrà que portis, en el termini de 10 dies com a mínim i de 20 dies com a màxim, tres exemplars del projecte a la Gestió Acadèmica del centre, juntament amb una sol·licitud de tràmit.

Procediment
La matrícula et donarà dret a dues convocatòries dins del curs acadèmic en el que l'hagis formalitzat.
El departament responsable de l'assignatura nomenarà al tribunal avaluador, que estarà constituït per tres professors del departament.
Un cop avaluat el projecte, s'anotarà la qualificació a l'acta corresponent i la signaran tots els membres del tribunal.
Si no t'has presentat, o has suspès les dues convocatòries a les quals tens dret, hauràs de fer una nova matrícula.

Formularis i normatives relacionats

Projecte de fi de carrera. Sol·licitud d'assignació
Calendari administratiu 2011-2012
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats