A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Pràctiques en empresa 
 Pràctiques en empresa 
Formularis / Sol.licituds

Informació General


ACORD SOBRE LES ASSIGNATURES DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS
Les assignatures de pràctiques en empreses i institucions venen regulades, a la nostra Facultat, pels acords de la Comissió de Docència del 26 de novembre de 1996, de la que el degà va informar en la Junta de Facultat del 18 de desembre de 1996.
Atès que la normativa aprovada no s’ha implementat en la seva totalitat.
Atès que existeix una multiplicitat d’assignatures amb denominació, codi i nombre de crèdits diferents.
Atès que hi ha titulacions en les quals els alumnes realitzen estades amb un nombre d’hores molt elevat.
Atesa la futura revisió dels plans d’estudis.
La Comissiód’Afers Acadèmics, en la seva sessió del 6 de maig de 2005, ha pres els següents acords:
  • Per a totes les titulacions de la Facultat que s’hi vulguin acollir, els alumnes podran matricular-se fins a un màxim de dues assignatures de pràctiques en empreses i institucions. 
     
  • Si les assignatures formen part del pla d’estudis de l’alumne, aquestes podran ser cursades com a crèdits optatius o de lliure elecció, en funció de la decisió que prengui l’alumne i amb les condicions que contempli el pla d’estudis. En cas contrari, sempre tindran la consideració de crèdits de lliure elecció.
  • Un alumne podrà acumular, dins del mateix pla d’estudis, fins a un màxim de 20 crèdits. 
     
  • L’equivalència crèdit/hores és de 1 crèdit = 20-30 hores.
CAA 06.05.05
JP 10.05.05


Coordinadors Pràctiques en Empresa
Estudis Ambientals / Física                                             tel. 935868285
Jordi Garcia-Orellana
Matemàtiques / Estadística                                              tel. 935868590
Montserrat Trabal
Química                                                                        tel. 935812897
Ramon Alibes
Geologia                                                                         tel. 935813093
David Gómez


 

 

NOVA NORMATIVA: RD 1707/2011 (pdf: 0,2 MB)
IMPORTANT - CIRCUIT REALITZACIÓ PRÀCTIQUES EN EMPRESA (pdf: 0,09 MB)
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (msword: 0,03 MB)
Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats