A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Prova de conjunt 

Prova de conjunt


 

Prova de conjunt

ADAPTACIÓ A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA NORMATIVA(*) D'HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS UNIVERSITARIS ESTRANGERS: PROVA DE CONJUNT

TEMARI

El temari de les proves de conjunt de les titulacions de la Facultat de Ciències és el de les assignatures corresponents a les matèries objecte de la prova, tal i com es relacionen en els annexos. Els programes de les assignatures es correspondran amb els publicats de les diferents titulacions per al curs vigent.


TRIBUNAL

El tribunal que avaluarà la prova de conjunt estarà format per cinc professors d'àrees de coneixement diferents vinculades a les matèries troncals de la titulació. Serà nomenat pel degà de la Facultat, a proposta del coordinador de la titulació. Abans de la realització de la prova, el president del tribunal o persona en qui delegui, haurà de tenir una entrevista amb el sol·licitant per tal concretar detalls de la prova.


PROVA

El tribunal determinarà el tipus de prova i la data de la mateixa i ho posarà en coneixement de l'interessat.


CONVOCATÒRIES

Hi haurà dues convocatòries per curs: febrer i juny.


RECLAMACIONS

A partir de la data de publicació/comunicació de les qualificacions, l'interessat podrà adreçar les possibles reclamacions al degà en el termini màxim d'un mes.


JF 17.01.03

 

Matèries Llicenciat en Ciències Ambientals (pdf: 0,01 MB)
Matèries Diplomatura d'Estadística (pdf: 0,01 MB)
Matèries Llicenciat en Física (pdf: 0,01 MB)
Matèries Llicenciat en Geologia (pdf: 0,01 MB)
Matèries Llicenciat en Matemàtiques (pdf: 0,01 MB)
Matèries Llicenciat en Química (pdf: 0,01 MB)
Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats