A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Estudis  Propedèutic de matemàtiques 

Curs Propedèutic de Matemàtiques


 Informació General 
Professors, grups i aules
Material del Curs
Presentació i objectius

L'objectiu fonamental d'aquest curs és situar al futur alumne dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses, d'Economia, de Comptabilitat i Finances, d'Empresa i Tecnologia i d'ADE+Dret de la Facultat d'Economia i Empresa en el nivell adequat de Matemàtiques per tal de seguir amb més fluïdesa les assignatures Matemàtiques I i II que s'imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs dels esmentats graus. Així, aquest curs no pretén ser una versió "ràpida" d'ambdós cursos sinó una posta a punt de quins són els conceptes matemàtics bàsics que permetran a l'alumne un seguiment correcte de les assignatures.

Continguts

I.- Introducció
 1. Repàs de càlculs algebraics bàsics
 2. El sistema dels nombres reals: igualtats, desigualtats, intervals, valor absolut
 3. Lògica formal bàsica: proposicions, implicacions, condicions necessàries i suficients
 4. Demostració matemàtica: raonament inductiu i deductiu
 5. Teoria de conjunts bàsica: operacions amb conjunts, diagrames de Venn
II.- Càlcul diferencial
 1. Funcions d'una variable real: domini, imatge, representació gràfica
 2. Famílies de funcions: polinomials, exponencials, logarítmiques, trigonomètriques
 3. Límits i continuïtat: definició, interpretació geomètrica
 4. Derivades: definició interpretació geomètrica, mètodes de derivació
III.- Càlcul integral
 1. Integrals indefinides: interpretació geomètrica, mètodes de integració
 2. Integrals definides: Interpretació geomètrica. Propietats

A qui va adreçat el curs

A aquells estudiants de primer curs que no han cursat les Matemàtiques del Batxillerat Tecnològic.

Dates i horaris

El curs es dividirà en 10 sessions de 3 hores (amb un descans al mig de cada sessió) entre el dia 27 d'agost i el 7 de setembre. Les sessions començaran a les 9:00 hores del matí i finalitzaran a les 12:00 hores.

Lloc

Les classes s'impartiran a les aules 4 i 5 de la Facultat d'Economia i Empresa al Campus de Bellaterra (el primer dia es farà una presentació a la Sala d'Actes i s'informarà de la distribució dels grups per aules); i a l'aula 10 de la Facultat d'Economia i Empresa al Campus de Sabadell.

Informació i matrícula
                             
Si heu de cursar una titulació del campus de Bellaterra:
Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa (campus de Bellaterra)

Edifici B - campus de la UAB
08193 Bellaterra
Tel. 93 581 1803  


Si heu de cursar una titulació del campus de Sabadell:
Gestió Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa (campus de Sabadell)

Edifici S - Emprius, 2
08202 Sabadell
Tel. 93 728 7712

Preu

90¤

Procediment de matrícula

 1. L'imprès de matrícula serà lliurat el dia de la sessió de benvinguda als alumnes de primer o a la Gestió Acadèmica de la Facultat (Campus de Bellaterra i Campus de Sabadell).
 2. Anar a Caixa Catalunya i fer l'ingrés en el compte indicat en l'imprès dins del període establert per a la matriculació.
 3. Lliurar l'imprès de matrícula, el resguard d'ingrés i una fotocòpia del DNI a la Gestió Acadèmica de la Facultat d?Economia i Empresa Facultat al campus corresponent, com a molt tard el dia 31 de juliol de 2012.
 
Mapa del Web Inici Contactar
2012 Universitat Autònoma de Barcelona