A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Estudis  Tutoresport 

Tutoresport


Tutoresport

Tutoresport-UAB és un programa de tutela acadèmica adreçat a esportistes d’alt nivell que estudien a la nostra Universitat. Es va posar en marxa el curs 1996-1997. Des de llavors sempre ha comptat amb participació de tutors i estudiants de la nostra Facultat de forma ininterrompuda. Els tutors són professors de la Facultat i del campus on l’alumne esportista cursa els seus estudis.


El Programa Tutoresport-UAB depèn del vicerectorat de Política Acadèmica des del seu inici (llavors anomenat vicerectorat d'Ordenació Acadèmica) per tractar-se d'un programa acadèmic adreçat a estudiants de la nostra Universitat, però una part de la gestió es fa des del Servei d'Activitat Física (SAF) de la UAB (http://saf.uab.cat). Els responsables del programa al SAF són els encarregats de comprovar la idoneïtat esportiva del candidat a incorporar-se al programa i, per tant, és allí on els estudiants han de presentar la documentació acreditativa del seu nivell esportiu: 1) resolució del Consejo Superior de Deportes, publicada al Boletín Oficial del Estado, on apareix el seu nom com a “deportista de alto nivel”; 2) resolució del Consell Català de l’Esport, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on apareix el seu nom com a “esportista d’alt nivell català”; 3) certificat del Consejo Superior de Deportes sobre la seva condició de “deportista de alto rendimiento”; o 4) certificat del Consell Català de l’Esport sobre la seva condició de “esportista d’alt rendiment català”. L'adreça electrònica és tutoresport.uab@uab.cat.
 
 
Atès que Tutoresport-UAB és un programa acadèmic i que el nomenament dels tutors correspon a la vicerectora de Política Acadèmica a proposta del degà de la Facultat d’Economia i Empresa, els estudiants interessats a incorporar-se al programa, a part dels tràmits que facin al SAF, ho han de notificar al deganat (dg.economia.empresa@uab.cat, o en horari d’oficina, en cas que siguin al campus de Bellaterra) i a la coordinadora del programa a la Facultat, la professora Maria Antònia Tarrazón Rodon (mariaantonia.tarrazon@uab.cat), per tal d’agilitzar de forma significativa els terminis d’incorporació efectiva al programa.


Web Tutoresport - SAF

 
 

Mapa del Web Inici Contactar
2012 Universitat Autònoma de Barcelona