Cerca de relacions gèniques per un tòpic d'interès a bases de dades biomèdiques remotes
Farré i Casals, Sergi
Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria

Additional title: Búsqueda de relaciones génicas por un topic de interés en bases de datos biomédicas remotas
Additional title: Search of genetic relationships for a topic of interest in remote biomedical databases
Date: 2015-02-13
Abstract: Els gens al expressar-se duen a terme les funcions de la cèl·lula. Així doncs modificant la seva expressió provoquen un canvi cel·lular que ens pot portar de l'estat sà o la patologia. Actualment hi ha bases de dades biomèdiques internacionals en les quals s'emmagatzema informació sobre si dos gens tenen cap tipus de relació. L'IBB, Centre d'Investigació de la UAB, té una línia de recerca per a l'anàlisi de matrius d'expressió gènica per Data Mining via web. Una d'aquestes eines web ens mostra les relacions d'expressió entre tots els gens d'una matriu d'expressió i també les relacions a partir de la informació de les bases de dades biomèdiques citades. No obstant, la cerca d'aquestes relacions té fortes limitacions, en part per la gran quantitat de dades que s'han de creuar i en part perquè no permet dirigir la cerca d'aquestes relacions als tòpics d'interès per l'investigador/a. Combinant l'ús de bases de dades locals amb part de la informació remota, crides selectives a les bases de dades biomèdiques remotes per obtenir informació respecte els tòpics d'interès de l'usuari, i taules auxiliars i fitxers temporals, aconseguim: Proporcionar unes relacions gèniques centrades amb els tòpics d'interès dels investigadors/res i poder treballar amb la gran quantitat de dades contingudes a les bases de dades biomèdiques que emmagatzemen tot el coneixement biomèdic de la humanitat. Com a resultat disposem d'una eina molt potent, amb una interfície millorada i adaptada a les noves prestacions, i molta més capacitat d'interacció de l'usuari, tant a l'hora d'escollir el tipus de relació gènica que vol cercar, el tòpic d'interès, i el domini de gens a relacionar, com a l'hora d'estudiar les relacions gèniques proporcionades per l'aplicació.
Abstract: Los genes al expresarse llevan a cabo las funciones de la célula. Así pues modificando su expresión provocan un cambio celular que nos puede llevar del estado sano o la patología. Actualmente hay bases de datos biomédicas internacionales en las que se almacena información sobre si dos genes tienen ningún tipo de relación. El IBB, Centro de Investigación de la UAB, tiene una línea de investigación para el análisis de matrices de expresión génica para Data Mining vía web. Una de estas herramientas web nos muestra las relaciones de expresión entre todos los genes de una matriz de expresión y también las relaciones a partir de la información de las bases de datos biomédicas citadas. No obstante, la búsqueda de estas relaciones tiene fuertes limitaciones, en parte por la gran cantidad de datos que se han de cruzar y en parte porque no permite dirigir la búsqueda de estas relaciones a los tópicos de interés para el investigador / a. Combinando el uso de bases de datos locales con parte de la información remota, llamadas selectivas a las bases de datos biomédicas remotas para obtener información respecto a los topics de interés del usuario, y mesas auxiliares y ficheros temporales, conseguimos: Proporcionar unas relaciones génicas centradas con los topics de interés de los investigadores / as y poder trabajar con la gran cantidad de datos contenidos en las bases de datos biomédicas que almacenan todo el conocimiento biomédico de la humanidad. Como resultado disponemos de una herramienta muy potente, con una interfaz mejorada y adaptada a las nuevas prestaciones, y mucha más capacidad de interacción del usuario, tanto a la hora de escoger el tipo de relación génica que quiere buscar, el topic de interés, y el dominio de genes a relacionar, como a la hora de estudiar las relaciones génicas proporcionadas por la aplicación.
Abstract: Genes to express themselves carry out the functions of the cell. So changing its expression causes cell changes that can lead to disease or healthy state. There are currently international biomedical databases where information is stored if two genes have any relationship. IBB, the UAB Research Centre, has a line of research for the analysis of gene expression arrays for Data Mining web. One of these web tools shows the expression relationship between a gene array expression and also relationships based on the information of biomedical databases previosly cited. However, finding these relationships has strong limitations in part by the large amount of data to be crossed, and partly because it allows direct search of these relationships to topics of interest to the researcher / a. Combining the use of local databases with information of remote calls selective biomedical databases to obtain information about the remote topics of interest to the er and tables and temporary files, manage: Provide gene relationships focused on topics of interest to researchers and to work with the large amount of data contained in the databases that store all biomedical biomedical knowledge of humanity. As a result we have a very powerful tool with an improved interface and adapted to the new features, and a lot more interaction from the user, both in choosing the type of relationship you want to search gene, the topic of interest and the domain of related genes, such as when to study genetic relationships provided by the application.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Language: Català
Studies: Grau en Enginyeria Informàtica [2502441]
Study plan: Enginyeria Informàtica [958]
Document: bachelorThesis ; Text
Subject area: Menció Enginyeria del Software
Subject: Gens ; Microarray ; Big Data ; Web databases ; NCBI ; Pubmed ; Data Mining ; Relacions gèniques ; Genes ; Relaciones génicas ; Genetic relations11 p, 1.2 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Bachelor's degree final project > School of Engineering. TFG

 Record created 2015-04-24, last modified 2020-11-01   Favorit i Compartir