La categoria verb en la llengua de signes catalana (LSC)
Ribera i Llonc, Eulàlia
Espinal, M. Teresa, (Maria Teresa), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Quer, Josep, 1965- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Descripció: 1 recurs electrònic (474 p.)
Resum: Aquesta tesi se centra en la identificació i descripció de la categoria verb (V) en la llengua de signes catalana (LSC). Hem emmarcat la nostra recerca en el marc teòric de Borer (bàsicament 2005a i 2005b), el qual ens ha permès analitzar la LSC des d'una perspectiva diferent a d'altres treballs descriptius. Al llarg d'aquest treball descrivim els functors lèxics (FL) i els functors funcionals (FF) que hem pogut identificar per a la categoria V en el corpus objecte del nostre estudi en LSC. Seguint diverses investigacions referides a altres llengües de signes, iniciem el nostre treball amb un estudi d'un conjunt de parells nom-verb de la LSC i n'identifiquem les diferències morfofonològiques. En aquest nivell de descripció morfofonològica distingim dos FL que fan que l'arrel lèxica inserida en el nucli del SV esdevingui i s'identifiqui com a equivalent a V, cosa que permet que se li assigni una estructura eventiva. Posteriorment, analitzem els FF ( i f-morfs independents) que provoquen una alteració morfofonològica de l'arrel verbalitzada i que també permeten identificar la categoria verb. En aquest sentit, centrem el nostre estudi en les projeccions funcionals Concordança, Aspecte, Manera i Quantitat. Pel que fa a la Concordança, hem analitzat la Concordança de Persona, d'Espai i de Nombre en LSC des d'una perspectiva sintàctica. En contra de gran part dels estudis sobre la concordança en les llengües de signes, destaquem el paper de la localització com a part del de la projecció funcional Concordança de persona, fins i tot en les arrels considerades 'invariables'. Defensem que la concordança amb els arguments segueix un ordre jeràrquic i que depèn del tipus d'estructura sintàctica. Pel que fa a l'Aspecte, postulem que la 'telicitat' i la 'atelicitat' es defineixen en els termes de quantitat d'acord amb Borer (2005a,b), i que l'aspectualitat es construeix a la sintaxi. Dels dos FL identificats al capítol 4, demostrem que un (FL1) assigna a l'arrel verbalitzada un valor semàntic no quantitatiu, mentre que l'altre (FL2#) li assigna un valor semàntic quantitatiu. Argumentem que aquesta estructura quantitativa o no quantitativa no és determinant per a la sintaxi, atès que, en primer lloc, és modificable i, en segon lloc, les arrels verbalitzades poden aparèixer en diferents contextos sintàctics independentment que la seva forma morfofonològica reflecteixi una estructura o l'altra. Així mateix, en aquest estudi demostrem l'existència d'una projecció funcional Manera i d'una projecció funcional Quantitat (diferent del FL esmentat) responsables de nombroses variacions en la morfofonologia verbal, entre les quals hi ha les interpretacions d'intensitat i pluriaccionalitat. De cada una d'aquestes projeccions funcionals en descrivim els que hem identificat en el corpus disponible, n'analitzem els diferents tipus de realitzacions morfofonològiques i les possibles restriccions que els afecten.
Resum: This thesis focuses on the identification and description of the category verb (V) in Catalan Sign Language (LSC). The research has been developed within the Borer's theoretical framework (basically 2005a and 2005b), which has provided an approach to LSC different from the one typically found in previous descriptive studies. We describe the Lexical Functors (FL) and Functional Functors (FF) that we have identified for the category V in LSC in the corpus of our study. Following other investigations in sign languages, the present study starts with an analysis of a set of name-verb pairs in LSC, and we identify their morphophonological differences. At this level of morphophonological differences we distinguish two FL that assign an eventive structure to the root and identify it as V-equivalent. We also analyse the set of FF ( and independent f-morph) that may cause morphophonological changes in the verbalized root and contribute to identifying the category V. In this sense, the Functional Projections that are described in this thesis on the category V in LSC are: Agreement, Aspect, Manner and Quantity. Concerning Agreement, we analyse Person Agreement, Spatial Agreement and Number Agreement in LSC from a syntactic perspective. In contrast to most studies on Agreement in signed languages, we highlight the role of location as a part of the of the Person Agreement Functional Projection, even in roots classified as 'plain roots'. We show that there is a hierarchical order that reflects Agreement with arguments and that depends on different syntactic structures. With respect to Aspect, we argue that 'telicity' and 'atelicity' are defined as Quantity, according to Borer (2005a,b), and that Aspect is built in syntax. Concerning the two FL identified for verbal roots, we show that one of them (FL1) assigns non-quantity eventive information to the verbalized root and the other (FL2#) a quantity one. We argue that this lexical eventive information is not crucial in syntax, first, because it can be modified, and, second, because verbalized roots can appear in different syntactic contexts, no matter which is its initial morphophonologycal information. Finally, in this study we show the need of a Manner Functional Projection and a Quantity Functional Projection (different from FL) to identify the category V in LSC. They both force a number of morphophonological changes in the V-equivalent roots and, consequently, they help to identify the category V. For each of them, we describe the relevant found in the corpus we have analysed, their different morphophonological realizations and the restrictions they may have.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana, 2015
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral ; Versió publicada
Matèria: Categoria verb ; Categoría verbo ; Verbal category ; LSC ; Llengua de signes ; Lengua de signos ; Sign language
ISBN: 9788449054150

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/300741


474 p, 7.1 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Arts i humanitats > Centre de Lingüística Teòrica (CLT)
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2015-07-27, darrera modificació el 2022-11-14   Favorit i Compartir