Pràctiques Externes [103959]
Paz Torres, Olga
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret

Títol variant: Work Placement
Títol variant: Prácticas Externas
Data: 2018-19
Resum: Per acomplir el pla d'estudis es preveu la realització, durant el quart curs, d'unes pràctiques integrades, sempre externes, com a matèria optativa amb una càrrega lectiva de 12 crèdits (ECTS) pràctics equivalents a 300 hores. Les pràctiques integrades s'han de realitzar a les diferents entitats (empreses, sindicats, associacions empresarials, empreses de treball temporal, mútues d'accident de treball i de la seguretat social i Administració Pública) amb les quals la Facultat de Dret ha signat els convenis de col·laboració. L'oferta de destinació de les pràctiques és suficientment àmplia per tal que tots els estudiants del Grau de Relacions Laborals puguin dur a terme aquest període de formació pràctica d'acord amb les directrius previstes. Les activitats desenvolupades pels alumnes es relacionen, fonamentalment, amb la gestió de recursos humans i l'assessorament laboral: coneixement dels diferents tipus de contractes de treball, mètodes de control horari, administració, selecció i formació, benchmarking de convenis col·lectius, estudis d'antiguitat, suport a les comissions negociadores de convenis col·lectius, seguiment de conciliacions al CEMAC, seguiment del procés de selecció, utilització dels sistemes informàtics més corrents per a la formalització de la documentació administrativa, treballs d'investigació sobre temes concrets, seguretat i higiene, prevenció de riscos laborals, etc. Els objectius formatius de les pràctiques acadèmiques externes són: Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en que els estudiants 1 Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en que els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits al llarg dels estudis. Afavorir la consolidació de competències personals com la capacitat de treball en equip, l'esperit emprenedor, la resolució de problemes en entorns nous, la creativitat i les habilitats de comunicació. Afavorir l'adquisició de competències tècniques, metodològiques i participatives que preparin l'estudiant per a l'exercici en alguna de les activitats professionals relacionades amb les Relacions Laborals. Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva empleabilitat futura.
Resum: In order to complete the syllabus, during the fourth year, integrated, always external, practical courses (work placement) are planned, as an optional subject with a teaching load of 12 practical credits (ECTS) equivalent to 300 hours. Work placement must be carried out in the different entities (companies, trade unions, business associations, temporary work companies, work accident mutuals and social security and Public Administration) with which the Law School has signed the collaboration agreements. The offer of destination of the internship is sufficiently broad so that all students of the Degree in Labor Relations can carry out this period of practical training in accordance with the planned guidelines. The activities developed by the students are mainly related to the management of human resources and job counseling: knowledge of the different types of work contracts, methods of time control, administration, selection and training, benchmarking of collective agreements, studies of seniority, support for collective bargaining agreements, monitoring of CEMAC reconciliations, monitoring of the selection process, use of the most common computer systems for the formalization of administrative documentation, research on specific topics, safety and hygiene, prevention of occupational hazards, etc. The training objectives of work placement are: Allow the student to apply and complement the skills and knowledge, theoretical and practical, acquired throughout their academic training. Facilitate knowledge of the work methodology appropriate to the professional reality in which students must operate, contrasting and applying the knowledge acquired throughout the studies. Encourage the consolidation of personal skills such as the ability to work as a team, theentrepreneurial spirit, the resolution of problems in new environments, creativity and communication skills. Encourage the acquisition of technical, methodological and participatory skills that prepare the student for the 1 Encourage the acquisition of technical, methodological and participatory skills that prepare the student for the exercise in any of the professional activities related to Labor Relations. Obtain a practical experience that facilitates the insertion in the labor market and improves its future employability.
Resum: Para cumplir el plan de estudios se prevé la realización, durante el cuarto curso, de unas prácticas integradas, siempre externas, como materia optativa con una carga lectiva de 12 créditos (ECTS) prácticos equivalentes a 300 horas. Las prácticas integradas deben realizarse en las diferentes entidades (empresas, sindicatos, asociaciones empresariales, empresas de trabajo temporal, mutuas de accidente de trabajo y de la seguridad social y Administración Pública) con las que la Facultad de Derecho ha firmado los convenios de colaboración. La oferta de destino de las prácticas es suficientemente amplia para que todos los estudiantes del Grado de Relaciones Laborales puedan llevar a cabo este periodo de formación práctica de acuerdo con las directrices previstas. Las actividades desarrolladas por los alumnos se relacionan, fundamentalmente, con la gestión de recursos humanos y el asesoramiento laboral: conocimiento de los diferentes tipos de contratos de trabajo, métodos de control horario, administración, selección y formación, benchmarking de convenios colectivos, estudios de antigüedad, apoyo a las comisiones negociadoras de convenios colectivos, seguimiento de conciliaciones CEMAC, seguimiento del proceso de selección, utilización de los sistemas informáticos más corrientes para la formalización de la documentación administrativa, trabajos de investigación sobre temas concretos, seguridad e higiene, prevención de riesgos laborales, etc. Los objetivos formativos de las prácticas académicas externas son: Permitir que el estudiante aplique y complemente las capacidades y los conocimientos, teóricos y prácticos, 1 Permitir que el estudiante aplique y complemente las capacidades y los conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a lo largo de su formación académica. Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes deberán operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios. Favorecer la consolidación de competencias personales como la capacidad de trabajo en equipo, el espíritu emprendedor, la resolución de problemas en entornos nuevos, la creatividad y las habilidades de comunicación. Favorecer la adquisición de competencias técnicas, metodológicas y participativas que preparen al estudiante para el ejercicio en alguna de las actividades profesionales relacionadas con las Relaciones Laborales. Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Relacions Laborals [2500258]
Pla d'estudis: Grau en Relacions Laborals [806]Català
5 p, 79.0 KB

Anglès
5 p, 78.0 KB

Castellà
5 p, 79.0 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-06-22, darrera modificació el 2018-10-20   Favorit i Compartir