Subtitle segmentation quality across screens / Olivia Gerber-Morón ; Phd supervisors: Pilar Orero Clavero, Judit Castellà Mate.
Gerber-Morón, Olivia, autor.
Orero, Pilar, supervisor acadèmic.
Castellà Mate, Judit, supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
Description: 1 recurs en línia (330 pàgines)
Abstract: Es considera que la segmentació de subtítols, és a dir, la forma en què es divideix el text en un subtítol de dues línies, constitueix un dels paràmetres que influeix en la llegibilitat dels subtítols. Durant més de dues dècades, els experts en subtitulat han sostingut que les línies dels subtítols han de dividir-se seguint les regles sintàctiques per facilitar la lectura del text. No obstant això, la indústria audiovisual no té en compte sempre aquestes regles a l'hora de crear els subtítols. Existeixen dues raons que podrien justificar per què no sempre es posen en pràctica aquestes regles: el temps i l'esforç que requereixen els subtituladors per editar els subtítols, així com la necessitat de condensar el text per conservar les unitats de sentit en la mateixa línia. Les investigacions empíriques que s'han dut a terme fins ara no han aportat proves concloents sobre l'impacte directe que té la segmentació sintàctica en la lectura dels subtítols. L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és esclarir l'impacte de la segmentació de subtítols duent a terme noves investigacions amb elements que no es van prendre anteriorment en compte: un major nombre de perfils d'usuaris, dispositius amb diferents mides de pantalla i més mesures en el disseny experimental. Es van realitzar tres estudis empírics per determinar si la segmentació de subtítols és un element clau en l'accessibilitat als mitjans audiovisuals. Els dos primers estudis van investigar la importància de respectar les regles sintàctiques en espectadors amb diferents llengües maternes i diferents nivells de pèrdua auditiva. Es van prendre mesures de seguiment ocular, càrrega cognitiva, comprensió i preferències. El tercer estudi va analitzar la recepció de subtítols en dispositius amb diferents mides de pantalla. Es van avaluar els nivells de comprensió i les preferències de presentació de subtítols (centrant l'atenció en estils de segmentació) en cada dispositiu. En general, els resultats d'aquests estudis semblen indicar que la segmentació de subtítols no és un factor determinant en l'accessibilitat dels mitjans audiovisuals. A pesar que els subtítols que no es divideixen sintàcticament augmenten en general la càrrega cognitiva i els moviments oculars, no afecten de manera negativa a la comprensió. Els espectadors aconsegueixen adaptar les estratègies de lectura independentment de l'enfocament emprat per segmentar els subtítols o de la mida de pantalla. Els resultats dels moviments oculars indiquen que les unitats lingüístiques es llegeixen de manera diferent segons la seva divisió a la pantalla, la categoria lingüística a la qual pertanyen i el perfil de l'espectador. Els resultats d'aquesta tesi doctoral analitzen els efectes de la segmentació en la interpretació dels subtítols i l'experiència de l'espectador en el panorama audiovisual actual en constant canvi. S'espera que aquesta tesi doni suport la necessitat de basar les recomanacions i les pràctiques actuals de subtitulat en investigacions empíriques per millorar la qualitat de l'accessibilitat dels mitjans audiovisuals.
Abstract: Se considera que la segmentación de subtítulos, es decir, la forma en la que se divide el texto en un subtítulo de dos líneas, constituye uno de los parámetros que influye en la legibilidad de los subtítulos. Durante más de dos décadas, los expertos en subtitulado han sostenido que las líneas de los subtítulos deben dividirse siguiendo las reglas sintácticas para facilitar la lectura del texto. Sin embargo, la industria audiovisual no tiene en cuenta siempre estas reglas a la hora de crear los subtítulos. Existen dos razones que podrían justificar por qué no siempre se ponen en práctica dichas reglas: el tiempo y el esfuerzo que requieren los subtituladores para editar los subtítulos, así como la necesidad de condensar el texto para conservar las unidades de sentido en la misma línea. Las investigaciones empíricas que se han llevado a cabo hasta ahora no han aportado pruebas concluyentes sobre el impacto directo que tiene la segmentación sintáctica en la lectura de los subtítulos. El objetivo de esta tesis doctoral es esclarecer el impacto de la segmentación de subtítulos llevando a cabo nuevas investigaciones con elementos que no se tomaron anteriormente en cuenta: un mayor número de perfiles de usuarios, dispositivos con diferentes tamaños de pantalla y más medidas en el diseño experimental. Se realizaron tres estudios empíricos para determinar si la segmentación de subtítulos es un elemento clave en la accesibilidad a los medios audiovisuales. Los dos primeros estudios investigaron la importancia de respetar las reglas sintácticas en espectadores con distintas lenguas maternas y diferentes niveles de pérdida auditiva. Se tomaron medidas de seguimiento ocular, carga cognitiva, comprensión y preferencias. El tercer estudio analizó la recepción de subtítulos en dispositivos con diferentes tamaños de pantalla. Se evaluaron los niveles de comprensión y las preferencias de presentación de subtítulos (centrando la atención en estilos de segmentación) en cada dispositivo. En general, los resultados de estos estudios parecen indicar que la segmentación de subtítulos no es un factor determinante en la accesibilidad de los medios audiovisuales. A pesar de que los subtítulos que no se dividen sintácticamente aumentan por lo general la carga cognitiva y los movimientos oculares, no afectan de manera negativa a la comprensión. Los espectadores consiguen adaptar las estrategias de lectura independientemente del enfoque empleado para segmentar los subtítulos o del tamaño de pantalla. Los resultados de los movimientos oculares indican que las unidades lingüísticas se leen de manera diferente según su división en la pantalla, la categoría lingüística a la que pertenecen y el perfil del espectador. Los resultados de esta tesis doctoral analizan los efectos de la segmentación en la interpretación de los subtítulos y la experiencia del espectador en el panorama audiovisual actual en constante cambio. Se espera que esta tesis respalde la necesidad de basar las recomendaciones y las prácticas actuales de subtitulado en investigaciones empíricas para mejorar la calidad de la accesibilidad de los medios audiovisuales.
Abstract: Subtitle segmentation, i. e. the way text is divided in a two-line subtitle, is believed to be one of the features that influences the readability of subtitles. For over two decades, experts in subtitling claimed that subtitle lines should be split according to syntactic rules to facilitate the reading process. However, the subtitling industry does not always implement these syntactic rules when creating subtitles. Two reasons could explain why these rules are not always applied: human time and effort to edit subtitles, as well as considerable text reduction to keep units of meaning together in the same line. Previous empirical research on this topic has not provided conclusive evidence as to whether syntactic segmentation has a direct impact on the subtitle reading process. This PhD thesis aims to shed more light on the impact of subtitle segmentation by conducting further research with elements that had not previously be included: a wider range of user profiles, devices with different screen size and more measures in the experimental design. Three empirical studies were carried out to determine whether subtitle segmentation is a key element in Media Accessibility. The first two studies examined the relevance of following syntactic segmentation among viewers with different native languages and hearing statuses, measuring cognitive load, comprehension scores, eye-tracking variables and preferences in line breaks. The third study assessed the reception of subtitles across devices with different screen size, analysing viewers' subtitle layout (specifically focusing on line-break styles) preferences and comprehension. Overall, the results of these studies seem to indicate that subtitle segmentation is not a critical factor in Media Accessibility. Although non-syntactically segmented subtitles generally induce higher cognitive load and more eye movements, they do not negatively affect comprehension. Viewers are able to adapt their reading strategies regardless of the subtitle segmentation approach or the screen size. Eye tracking results demonstrate that linguistic units are processed differently depending on the way they are split on the screen, their linguistic category and the viewers' profile. The results of this PhD thesis discuss the effects of segmentation on subtitle processing and the viewer experience in the context of today's changing audiovisual landscape. It is hoped that this thesis provides support for the need to base guidelines and current subtitling practices on empirical research evidence to enhance the quality of Media Accessibility.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2018.
Note: Departament responsable de la tesi: Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Anglès.
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Programes de televisió ; Subtítols. ; Cinema
ISBN: 9788449083020

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/665461
Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/665461


331 p, 12.9 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2019-03-25, last modified 2019-04-01   Favorit i Compartir