Formació familiar a Catalunya : la nupcialitat i la fecunditat durant els darrers vint i cinc anys del segle XX i els primers del XXI
Miret, Pau, 1964-

Additional title: Formación familiar en Cataluña : la nupcialidad y la fecundidad durante los últimos veinticinco años del siglo XX y los primeros del XXI
Additional title: Family formation in Catalonia : nuptiality and fertility from 1975 until 2004
Additional title: Formation des familles en Catalogne : la nupcialité et la fécondité pendant les dernières vingt-cinq années du XXème siècle et les premières annés du XXIème
Imprint: Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2006
Description: 42 pag.
Abstract: El punt de partença d'aquest article és el nombre absolut de naixements i matrimonis a Catalunya durant el segle XX, amb l'objectiu de dibuixar el marc històric de la fecunditat i la nupcialitat des de 1975 ençà, que es presenta mitjançant el càlcul dels índexs sintètics i de les edats mitjanes d'ambdós fenòmens demogràfics. A continuació, es descomponen aquests indicadors en les taxes per edat, de manera que es poden analitzar les pautes per edat de nupcialitat i fecunditat des d'una perspectiva longitudinal. A més, complementàriament, es presenten les proporcions de població convivint en parella i la d'unions consensuals sobre el total de parelles, comparant la situació de l'any 1991 i de 2001. En conclusió, es destaca com les darreres tendències en nupcialitat presenten un panorama en què la pauta per edat és cada cop més tardana i menys intensa, de manera que les generacions contemporànies no estan experimentant una recuperació de la seva nupcialitat. A més, s'afegeix que la unió consensual està cada cop més present entre els joves, tot i que no es pot estimar en quants casos es tracta de matrimonis "a prova" i en quants és una opció a llarg termini que fuig del matrimoni. Per un altre cantó, l'evident increment en el número de naixements no s'ha reflectit en un substancial augment en la intensitat de la fecunditat, ni des del punt de vista transversal ni des del longitudinal, i així la fecunditat de les generacions continua endarrerint-se sense que s'apreciï una contundent recuperació de la mateixa.
Abstract: El punto de partida de este artículo es el número absoluto de nacimientos y de matrimonios en Cataluña durante el siglo XX, con el objetivo de dibujar el marco histórico de la fecundidad y la nupcialidad desde 1975 en adelante, que se presenta mediante el cálculo de los índices sintéticos y de las edades medias de ambos fenómenos demográficos. A continuación se descomponen estos indicadores en las tasas por edad, de manera que se pueden analizar las pautas por edad de nupcialidad y fecundidad des de una perspectiva longitudinal. Además, complementariamente, se presentan las proporciones de población conviviendo en pareja y las de uniones consensúales sobre el total de parejas, comparando la situación de 1991 y de 2001. En conclusión, se destaca como las últimas tendencias en nupcialidad presentan un panorama en que la pauta por edades es cada vez más tardía y menos intensa, de manera que las generaciones contemporáneas no están experimentando una recuperación de su nupcialidad. Además se añade que la unión consensual está cada vez más arraigada entre los jóvenes, a pesar de que no se puede estimar en cuantos casos se trata de matrimonios "a prueba" y en cuantos es una opción a largo plazo que huye del matrimonio. Por otro lado, el evidente incremento del número de nacimientos no se ha reflejado en un sustancial aumento en al intensidad de la fecundidad, ni desde el punto de vista transversal ni desde el longitudinal, y así la fecundidad de las generaciones continua atrasándose sin que se aprecie una contundente recuperación de la misma.
Abstract: The starting point of this paper is the absolute number of births and marriages in Catalonia during the twentieth century, with the goal of drawing the historical framework of fertility and nuptiality from 1975 onwards. With this objective, we calculate the total rates and the mean ages for both demographic phenomena. Next, these indicators are separated in age rates, so nuptiality and fertility age patterns can be analysed from a longitudinal perspective. Complementarily, it is presented the proportions of population within a partnership and consensual unions on the total of couples, comparing the situations of 1991 and 2001. On conclusion, last trends in nupciality show that this phenomena is more and more delayed and its prevalence is becoming lower and lower, and young birth cohorts are not reaching any recovering of nuptiality. Moreover, consensual unions are more and more present among young people, although with census data it is not possible to estimate how many of them are "trial marriages" and how many are stables cohabitation. On the other hand, the evident increasing in the number of births has not been reflected in a increment in fertility prevalence, neither from a cross-sectional point of view nor from the longitudinal one, and so birth cohort fertility continues delaying without any appreciation of substantial recovery.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Language: Català.
Series: Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 279
Document: workingPaper
Subject: Nupcialitat ; Unions consensuals ; Cohabitació ; Fecunditat ; Segle XX ; Catalunya ; Nupcialidad ; Uniones consensúales ; Cohabitación ; Fecundidad, ; Siglo XX ; Cataluña ; Nuptiality ; Consensual unions ; Cohabitation ; Fertility ; 20th century ; Catalonia ; Nuptialité ; Cohabitation hors mariage ; Fécondité ; XXème siècle ; Catalogne42 p, 374.5 KB

The record appears in these collections:
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (scientific output) > Social and Legal Sciences > Centre for Demographic Studies (CED)
Research literature > Working papers

 Record created 2020-03-23, last modified 2020-03-25   Favorit i Compartir