Resultats globals: 108 registres trobats en 0.03 segons.
Materials acadèmics, 108 registres trobats
Materials acadèmics 108 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 109.6 KB Política Comparada [106203] / Camatarri, Stefano ; Dennis, Martha Ogochukwu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El curs té l'objectiu principal d'introduir l'alumnat en l'assignatura de Política Comparada i els seus principals problemes i reptes des d'un enfocament global (és a dir, combinant contextos tant europeus com extraeuropeus). [...]
The course has the main objective of introducing students to the comparative politics subject and its main issues/challenges based on a global focus (that is, combining both European and extra-European contexts). [...]
El curso tiene como objetivo principal introducir a l@s estudiantes en la materia de política comparada y sus principales problemas y desafíos a partir de un enfoque global (es decir, combinando contextos tanto europeos como extraeuropeos). [...]

2023-24
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
3 documents
2.
6 p, 106.7 KB Models Econòmics d'Elecció i Interacció Estratègica [106201] / Obiols Homs, Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest curs no és dominar tant l'aparell formal que caracteritzen els fonaments micro i macroeconòmics dels models habituals d'anàlisi econòmica, com saber comprendre l'estructura d'aquestes models, els supòsits de partida, i les conclusions i la capacitat d'interpretació dels fets econòmics que ens brinda la seva utilització.
The objective of the course is not so much to master the formal apparatus that characterizes the micro and macroeconomic foundations of the models common economic analysis, such as knowing how to understand the structure of such models, starting assumptions, and their conclusions and interpretability of the economic facts that its use gives us.
El objetivo de este curso no es tanto dominar el aparato formal que caracterizan los fundamentos micro y macroeconómicos de los modelos habituales de análisis económico, como saber comprender la estructura de dichos modelos, los supuestos de partida, y sus conclusiones y capacidad de interpretación de los hechos económicos que nos brinda su utilización.

2023-24
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
3 documents
3.
7 p, 113.0 KB Institucions i Política de la Unió Europea [106199] / Gallina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura té com a objectiu principal que l'alumnat conegui els principals referents empírics i teòrics sobre la Unió Europea i que sigui capaç d'utilitzar-los en l'anàlisi i la interpretació dels processos polítics europeus. [...]
The course's main objective is that students acquire basic theoretical and empirical knowledge of the European Union and learn the capacities to use it in the analysis and interpretation of European political processes. [...]
La asignatura tiene como objetivo asegurar que el alumnado conozca los principales referentes empíricos y teóricos sobre la Unión Europea y que sea capaz de utilizarlos en el análisis y la interpretación de los procesos políticos europeos. [...]

2023-24
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
3 documents
4.
6 p, 113.7 KB Eines per a l'Anàlisi Econòmica Empírica [106180] / Vila Carnicero, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu principal de l'assignatura és que l'estudiant comprengui i sigui capaç d'utilitzar les eines d'anàlisi de dades i probabilístiques que són necessàries per abordar l'estudi de la inferència estadística. [...]
The main objective of this course is that students understand and are able to use data analysis and the basic probabilistic tools that are necessary to address the study of statistical inference. In this sense, the subject is clearly linked, in terms of its immediate application, to the course Statistics. [...]
El objetivo principal de la asignatura es que el y la estudiante comprenda y sea capaz de utilizar las herramientas de análisis de datos y probabilísticas que son necesarias para abordar el estudio de la inferencia estadística. [...]

2023-24
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
3 documents
5.
6 p, 114.2 KB Processos Electorals en el Món [104514] / Ricart Angulo, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Conèixer els principals components i tipus de sistemes electorals existents Comprendre l'efecte que pot tenir l'elecció del sistema electoral sobre el sistema de partits polítics, així com sobre les relacions entre l'executiu i el poder legislatiu Saber aplicar la metodologia per observar els processos electorals Entendre el paper del sistema de mitjans de comunicació en la vida política i familiaritzar-se amb les eines metodològiques per analitzar la cobertura mediàtica i l'accés als mitjans de comunicació per part de candidats i partits polítics.
Getting to know the main components and types of existing electoral systems Understanding the effect that the choice of electoral system can have on the political party system as well as on relationships between the executive and legislative powers Getting to know how to apply the methodology to observe electoral processes Understanding the role of the media system in the political life and getting familiar with the methodological tools to analyse media coverage and access to the media by political candidates and parties.
Conocer los principales componentes y tipos de sistemas electorales existentes. Entender el efecto que la elección del sistema electoral puede tener en el sistema de partidos políticos, así como en las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. [...]

2023-24
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
3 documents
6.
8 p, 116.4 KB Organització Industrial [102334] / Perez Castrillo, Jesus David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Desenvolupar la teoria per entendre i analitzar el comportament de les empreses.
Develop the theory to understand and analyze the behavior of firms and market outcomes.
Desarrollar la teoría para entender y analizar el comportamiento de las empresas.

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
7.
8 p, 118.3 KB Economia del Treball [102321] / Ramos Morilla, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Proporcionar una base del fonaments i els principals debats teòrics per l'anàlisi de l'activitat laboral. Estudiar els trets més rellevants del mercat de treball espanyol, de les seves característiques estructurals i institucionals. [...]
By the end of the course students will have a solid theoretical background about the basic labour economics' issues; 1 have a solid theoretical background about the basic labour economics' issues; have a knowledge of the most relevant characteristics of the spanish labour market, including its structural and institutional features. [...]
Los objetivos básicos del curso son Alcanzar un buen conocimiento del análisis económico del mercado laboral 1 Alcanzar un buen conocimiento de los aspectos específicos del mercado laboral español y su inserción internacional Alcanzar capacidad analítica para entender y participar en los debates sobre el mundo laboral.

2023-24
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1102]
Grau en Economia [1280]
Pla d'Estudis en Economia [1407]
Pla d'Estudis en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Pla d'Estudis d' Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [950]
Grau en Economia [952]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
9 p, 122.4 KB Teoria política [101117] / Pascual Bueno, Ernesto Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Donada l'extensió i l'amplitud de la matèria, hem optat per realitzar una incursió en l'obra i el pensament d'alguns autors referents dels principals corrents de la Teoria política contemporània. [...]
Given the extent and breadth of matter, we have opted to make an incursion into the work and thought of some referent authors of the main currents of contemporary political theory. This course will focus, then: 1. [...]
Dada la extensión y la amplitud de la materia, hemos optado para realizar una incursión en la obra y el pensamiento de algunos autores referentes de las principales corrientes de la Teoría política contemporánea. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
3 documents
9.
6 p, 111.5 KB Govern multinivell [101109] / Grau Creus, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El funcionament de l'Estat autonòmic sempre ha estat un tema que ha generat interès i, malgrat tot, encara hi ha un gran desconeixement sobre els instruments existents i, sobretot, de la seva eficàcia. [...]
The functioning of the Spanish multilevel system has always been an issue that has generated many debates. Nevertheless, there is still a great deal of obscurity about the working of the intergovernmental instruments and, above all, their effectiveness. [...]
El funcionamiento del Estado autonómico siempre ha sido un tema que ha generado interés y, sin embargo, todavía hay un gran desconocimiento sobre los instrumentos existentes y, sobre todo, su eficacia. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
3 documents
10.
7 p, 114.7 KB Negociació d'intervencions públiques [101108] / Miralles-De-Imperial Pujol, Julia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La negociació és un element clau en el procés d'elaboració i gestió d'una política pública. L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir als i les estudiants els recursos teòrics i pràctics per entendre i gestionar controvèrsies públiques, i introduir a l'estudiant a la teoria i les tècniques de negociació en el marc dels processos de política pública. [...]
Negotiation is a key element in the process of elaboration and management of public policy. The objective of this subject is to offer to students the theoretical and practical tools to understand and manage public controversies, and to introduce students in the negotiation theory and tecniques in the framework of public policy processes. [...]
La negociación es un elemento clave en el proceso de elaboración y gestión de una política pública. El objetivo de esta asignatura es ofrecer a los y las estudiantes los recursos teóricos y prácticos para entender y gestionar controversias públicas, e introducir a los y las estudiantes en la teoría y las técnicas de negociación en el marco de los procesos de política pública. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
3 documents

Materials acadèmics : 108 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.