TransMedia Catalonia

TransMedia Catalonia és un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que aborda l’estudi de la traducció audiovisual (doblatge, subtitulació, veus superposades, etc.) i l’accessibilitat als mitjans (subtitulació per a sords, reparlat, audiodescripció, audiosubtitulació, llengua de signes) en diferents gèneres, plataformes i suports. Després d’un període inicial dedicat a la recerca descriptiva, ara se centra principalment en la investigació empírica i de caràcter tecnològic, cosa que és possible gràcies a un grup d’investigadors interdisciplinari.

El 2005 el govern català va reconèixer TransMedia Catalonia com a grup emergent (SGR2005/230), i des de 2009 és un grup de recerca consolidat (2009SGR700, 2014SGR27) vinculat al Departament de Traducció i Interpretació i Estudis d’Àsia Oriental de la UAB. El grup dirigeix el Laboratori de Tecnologies Aplicades a la Traducció Audiovisual, que ofereix serveis d’eye-tracking i mesures de variables electrofisiològiques.

 

Darreres entrades:
2018-02-26
15:01
503 p, 7.0 MB Accés Barcelona / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Segura Giménez, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Els ciutadans sovint cometem l’error de concebre l’accessibilitat com una eina per ajudar els conciutadans amb diversitat funcional a formar part de la resta de la societat. Actualment, però, s’entén l’accessibilitat universal com un element indispensable per a la igualtat social i s’han començat a dur a terme polítiques per establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. [...]
Barcelona, 2018  
2018-01-25
22:35
14 p, 294.6 KB L'ús del català en l'àmbit dels videojocs / Mangiron i Hèvia, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els videojocs s’han convertit en una de les formes de lleure més populars del segle xxi. La seva presència a la societat és cada vegada més important a causa de les seves funcions socials rellevants, com ara l’educació i la sanitat, així com la seva presència a gran varietat de plataformes: telèfons mòbils, tauletes, ordinadors personals i consoles. [...]
Video games have become one of the most popular forms of entertainment in the 21st century. Their significance in society keeps increasing due to their important social functions, such as education and health, and their presence in an array of platforms: mobile phones, tablets, PCs, and consoles. [...]

2016 - 10.2436/20.2504.01.106
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 26 (2016)  
2018-01-25
22:35
16 p, 334.7 KB Manga, anime y videojuegos japoneses : análisis de los principales factores de su éxito global / Mangiron i Hèvia, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona)
En poco más de dos décadas la cultura popular japonesa se ha convertido en un fenómeno global, principalmente el manga, el anime y los videojuegos japoneses, que gozan actualmente de gran popularidad a nivel mundial entre los jóvenes y los no tan jóvenes. [...]
In just over two decades, Japanese popular culture has become a global phenomenon, especially the manga, anime and Japanese video games, which now have worldwide popularity among the young and the not so young. [...]

2012
Puertas a la lectura, Num. 24 (2012) , p. 28-43  
2018-01-10
09:00
8 p, 227.4 KB La Revista Tradumàtica, una publicació al servei de les tecnologies de la traducció / Piqué, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica) ; Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica)
L’article descriu l’evolució de la Revista Tradumàtica, publicació digital dedicada a les tecnologies de la traducció nascuda l’any 2001 amb voluntat de connectar el món acadèmic i el món professional i que ha recollit en les seves pàgines les transformacions més rellevants que ha viscut el món de la traducció professional. [...]
El articulo describe la evolución de la Revista Tradumàtica, publicación digital dedicada a las tecnologies de la traducción nacida en 2001 con voluntat de conectar el mundo académico y el mundo professional, y que ha recogido entre sus pàgines las transformaciones más relevantes que ha vivido el mundo de la traducción profesional. [...]
This paper describes the evolution of Revista Tradumàtica. This e-journal devoted to translation technologies, was first published in 2001 with the aim of building a bridge between the academic and the professional worlds. [...]

2017 - 10.5565/rev/tradumatica.205
Tradumàtica, Núm. 15 (2017) , p. i-ix  
2018-01-09
22:35
11 p, 668.4 KB 3D Movie Subtitling : Searching for the best viewing experience / Agulló, Belén ; Orero, Pilar
Subtitles these days have taken a new function beyond translating or transcribing dialogues. New technological development allows for placing subtitles, as texts, in any region of the screen, also for subtitles to become an integrated part of the narrative. [...]
2017
CoMe - Studi di Comunicazione e Mediazione linguistica e culturale, Vol. II (2017) , p. 91-101  
2017-12-07
14:07
17 p, 1.6 MB Audio subtitling multilingualism : strategies and user experience / Iturregui-Gallardo, Gonzalo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
2017
The Trafilm Conference: Multilingualism & Audiovisual Translation. Barcelona, : 2017  
2017-12-05
22:35
12 p, 336.8 KB The use of respeaking for the transcription of non-fictional genres : an exploratory study / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romero Fresco, Pablo (Universidade de Vigo) ; Daniluk, Lukasz (University of Roehampton)
Transcription is not only a useful tool for audiovisual translation, but also a task that is being increasingly performed by translators in different scenarios. This article presents the results of an experiment in which three transcription methods are compared: manual transcription, respeaking, and revision of a transcript generated by speech recognition. [...]
2017
InTRAlinea. Online Translation Journal, Vol. 19 (2017)  
2017-11-16
22:35
34 p, 233.4 KB Dubbing versus subtitling yet again? An empirical study on user comprehension and preferences in Spain / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Perego, Elisa (Università degli studi di Trieste) ; Bottiroli, Sara (Fondazione Mondino. Istituto Neurologico Nazionale a Carattere Scientifico)
The dubbing versus subtitling debate has been a recurrent topic in the audiovisual translation literature, but empirical research into the reception of both modes is still lacking. This article presents the results of an experiment that aimed to investigate to what extent comprehension, memory, and enjoyment of a film differ in a dubbed and a subtitled version in a country that traditionally uses dubbing, like Spain. [...]
2017 - 10.1075/babel.63.3.07mat
Babel, Vol. 63, num. 3 (2017) , p. 423-441  
2017-11-16
13:42
26 p, 7.2 MB Standards and accessibility. A researcher in the world of consensus / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group)
University lecturers' natural environment has traditionally been classes, conferences and academic publications. However, a third element is gaining presence next to teaching and researching: knowledge transfer. [...]
2017
TransAccess. Translation and accessibility. Cracòvia, Polònia, : 2017  
2017-10-31
16:45
5 p, 198.1 KB Audio subtitling: voicing strategies and their effect on film enjoyment / Iturregui-Gallardo, Gonzalo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Serrano Ratera, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Méndez Ulrich, Jorge Luis (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jankowska, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Soler Vilageliu, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
Media Accessibility, understood as a branch of Audiovisual Translation studies devoted to the study of access services to media, has experienced a growth in research in recent years. Even if some of the techniques in this field have produced a great number of works, others are still underresearched. [...]
York, Regne Unit , 2017