Inici > Postgrau i cursos > Formació continuada > Comptabilitat i Finances Empresarials > Inscripció

 Comptabilitat i Finances Empresarials 
Objectius
Programa
Professorat
Calendari i Horaris

PERÍODE I LLOC DE MATRICULACIÓ

La preinscripció i la matriculació es faran al Suport Departamental de l'EUEE de Sabadell. L'imprès de preinscripció i matrícula es pot obtenir al Suport Departamental.

Tel.: 93 728 77 61. A/e: suport.departamental.sabadell@uab.cat

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 15 de juliol al 20 de setembre de 2008.

      Documentació necessària:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la targeta d'estudiant (si és el cas)
  • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial
  • Xec bancari a nom de l'UAB de 180 € a compte del curs
  • Imprès de matrícula  que us lliurarem al Suport Departamental de Sabadell.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 22 de setembre al 20 d'octubre de 2008.

      Documentació necessària:

  • Xec bancari a nom de l'UAB per l'import de la matrícula (Descomptar l'import abonat en la preinscripció)
  • Imprès de matrícula  que us lliurarem al Suport Departamental de Sabadell.
  • Sol·licitud de factura  a nom de l'empresa (opcional)

LLOC DE REALITZACIÓ

El curs es desenvoluparà a la seu de l'EUEE, al carrer dels Emprius, 2, de Sabadell.