Inici > Postgrau i cursos > Formació continuada

 Comptabilitat i Finances Empresarials 
Programa
Professorat
Calendari i Horaris
Inscripció

PRESENTACIÓ

El món econòmic actual viu un imparable procés de canvi. La globalització i la internacionalització de l'economia han provocat que la societat en general i l'empresa en particular hagin d'adaptar-se a aquest canvi. La comptabilitat no és aliena a aquestes qüestions i, per tant, com a part de la gestió empresarial, també està afectada per un procés vertiginós de canvi que afecta moltes de les àrees de la comptabilitat. Un exemple d'aquest canvi és el nou PGC que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008. Hem de tenir en compte que en els darrers anys els coneixements de comptabilitat empresarial estan incorporant nous aspectes i normatives que són o seran a curt termini d'aplicació immediata. En aquest sentit podem destacar:

 • el règim comptable per a les microempreses
 • les noves normes comptables internacionals
 • les vinculacions entre la comptabilitat i la fiscalitat

També cal destacar els nous tipus d'empreses i les noves formes de vinculacions empresarials que aporten nous plantejaments en el procés comptable. Situacions on serà necessari abordar la regulació comptable i les seves possibles implicacions amb altres àrees com la fiscalitat o el mateix dret mercantil. Entre d'altres, trobem:

 • el procés de consolidació comptable dels grups d'empreses
 • els processos de fusions entre empreses

OBJECTIUS DEL CURS

Aquest curs pretén donar a conèixer el procés de canvi i d'innovació on estan immerses les empreses catalanes. En especial, es fa l'anàlisi de la comptabilitat empresarial i s'estudia la seva interrelació amb les finances així com els altres aspectes que hi tenen una vinculació directa. Per això, els objectius del curs són:

 1. Analitzar en profunditat les noves normes comptables basades en el nou Pla General de Comptabilitat i comparar-ho amb la normativa del PGC 90.
 2. Estudiar les normes comptables per a pimes (PGC PIMES) i comparar-ho amb el PGC global.
 3. Conèixer les regulacions comptables per a microempreses i diferenciar-les respecte del PGC PIMES.
 4. Donar a conèixer el procés de consolidació comptable i les noves normes que han sorgit sobre aquest tema en els darrers mesos.
 5. Analitzar les implicacions fiscals i les seves vinculacions amb la comptabilitat.
 6. Conèixer les noves tendències en comptabilitat de gestió.
 7. Estudiar els nous productes financers i la seva incidència en la informació financera.
 8. Analitzar l'estructura financera de l'empresa i la seva relació amb la comptabilitat.
 9. Estudiar el procés comptable de les fusions i les seves implicacions fiscals.
 10. Analitzar aspectes o regulacions específiques.

La metodologia docent està basada en les classes magistrals, que incorporaran sempre una part pràctica que complementi la teoria.