Inici > Postgrau i cursos > Formació continuada > Comptabilitat i Finances Empresarials > Programa

 Comptabilitat i Finances Empresarials 
Objectius
Professorat
Calendari i Horaris
Inscripció

PROGRAMA SINTÈTIC I MÒDULS

Mòdul I: Comptabilitat Bàsica segons el nou PGC                         36 hores

 • Estats Financers
 • Normes de Valoració i Polítiques Comptables
 • Estats Financers Addicionals: Memòria i Estat dels Fluxos de Tresoreria
 • Primera Implantació

Mòdul II: Comptabilitat Empresarial Avançada i Fiscalitat               60 hores

 • Comptabilitat i Aspectes Fiscals (IVA i Impost de Societats)
 • Informació Financera dels Grups d'Empreses: Consolidació
 • L'Auditoria Externa

Mòdul III: Comptabilitat i Planificació Economicofinancera             33 hores

 • Inversió, Finançament i Estructura Financera
 • Planificació Financera: Estudis de Viabilitat i Pressupostos
 • Els productes Financers: Aspectes Comptables i Fiscals
 • La Formació del Cost de l'Article: els Costos de Qualitat
 • Noves Tendències en la Comptabilitat de Gestió

Mòdul IV: Comptabilitat i Anàlisi Economicofinancera                    12 hores

 • Anàlisi dels Estats Comptables Individuals
 • Anàlisi dels Estats Comptables Consolidats

Mòdul V: Altres Aspectes Corporatius                                          19 hores

 • El Sector Financer i la Comptabilitat: Regulacions Específiques
 • Fusions i Escissions: Aspectes Comptables i Vinculacions Fiscals

Mòdul VI: Treball de recerca                                                       20 hores

ELS DESTINATARIS

Aquest curs es dirigeix a persones que desitgin ampliar o actualitzar els seus coneixements en comptabilitat i finances empresarials. Entre d'altres, volem destacar:

 • Diplomats en Ciències Empresarials que vulguin actualitzar els coneixements de comptabilitat.
 • Alumnes de tercer curs de la Diplomatura de Ciències Empresarials.
 • Llicenciats en Ciències Econòmiques que vulguin actualitzar els coneixements de comptabilitat.
 • Consultors, auditors i altres professionals vinculats a la comptabilitat.
 • Directors financers.
 • Comptables d'empreses mitjanes i petites.
 • Comptables de grups d'empreses que han de treballar en el procés de consolidació.

Possibilitat d'accés a pràctiques en un despatx professional