Llengua i Literatura Catalana i Espanyola i la seva Didàctica [42094]
Margallo Gonzalez, Ana Maria
Aulet, Jaume
Vilà Santasusana, Montserrat
Aguilar, Lourdes
Garriga Escribano, Cecilio
Durán, Carmen
Munita, Felipe
Bustamante Escalona, Maria Fernanda
Ritondale, Elena
Fontich Vicens, Xavier
Pallarés Monge, Oriol
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació

Títol variant: Teaching Methods for Catalan and Spanish Language and Literature
Títol variant: Lengua y Literatura Catalana y Española y su Didáctica
Data: 2018-19
Resum: Es considera que els estudiants del Màster Universitari en Formació de Professorat de Secundària (Mòdul específic de Llengua i Literatura Catalana i Espanyola i la seva didàctica) tenen una formació lingüística en llengua catalana i/ o espanyola de nivell de grau universitari. En funció d'aquesta premissa, considerem que els objectius formatius del mòdul es poden formular com a la capacitació dels estudiants per a: - L'anàlisi crítica del desenvolupament de la docència de les llengües catalana i espanyola i de les bones practiques - La implementació de propostes docents innovadores en l'àmbit de la didàctica de la llengua i la literatura catalana i espanyola. - La identificació dels problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura catalana i espanyola i el plantejament de solucions alternatives. - La implementació de metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives, i el disseny i l'avaluació de projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'àmbit de la didàctica de la llengua i la 1 l'avaluació de projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'àmbit de la didàctica de la llengua i la literatura catalana i espanyola. - La transformació dels currículums en programes d'activitats i de treball - La selecció i elaboració de materials educatius en l'àmbit de la didàctica de la llengua i la literatura catalana i espanyola. - El foment de contextos que facilitin l'aprenentatge i en què es valorin les aportacions dels alumnes. - La integració de la formació en comunicació audiovisual i multimèdia enels processos d'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura catalana i espanyola. - La implementació d'estratègies i tècniques d'avaluació i el tractament de l'avaluació com a un instrument de regulació i d'estímul per a l'esforç. En relació a les assignatures de Complements de formació de català i castellà es tracta d'ampliar i actualitzar els seus coneixements tenint en compte les necessitats de la seva futura tasca com a docents de l'àmbit d'aquestes matèries en l'Ensenyament Secundari Obligatori. Objectius: - Conèixer i aplicar propostes innovadores en l'àmbit de l'ensenyament de la literatura i del comentari literari de textos de diferents époques i gèneres. Analitzar críticament el lloc que ocupa el comentari de textos literaris en la educació secundària obligatòria i en el batxillerat. -Conèixer i aplicar propostes innovadores en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua i del comentari lingüístic de textos orals i escrits. Analitzar críticament el lloc que ocupa el comentari lingüístic de textos en la educació secundària obligatòria i en el batxillerat. -Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura i del comentari de textos i plantejar-ne altrnatives i solucions. - Conèixer els enfocaments actuals del tractament del multilingüisme des d'una perspectiva lingüística i cultural i reflexionar sobre el contacte de llengües a Catalunya així com sobre el seu tractament en l'ensenyament de la llengua i la literatura. -Conèixer i aplicar de forma innovadora i crítica els instruments que avui en dia ofereixen les TIC per a l'ensenyament de la llengua i la literatura catalana i espanyola.
Resum: It is considered that students in the Master in Secondary Teacher Training (Specific Module Catalan and Spanish Language and Literature and Teaching) have language training in Catalan and / or Spanish university degree level. Based on this premise, we believe that the learning objectives of the module can be formulated as training students to: - The critical development of the Catalan and Spanish languages teaching and good practice analysis. - The implementation of innovative teaching proposals in the field of language teaching and Catalan and Spanish literature. - Identification of problems related to the teaching and learning of language and Catalan and Spanish literature and the approach of alternative solutions. 1 - The implementation of methodologies and basic techniques of educational research and evaluation and the design and evaluation of research projects, innovation and evaluation in the field of language teaching and Catalan and Spanish literature. - The transformation of curricula in programs and work activities. - The selection and preparation of educational materials in the field of language teaching and Catalan and Spanish literature. - Promoting facilitate learning contexts in which the contributions of the students are valued. - Integration of training in audio-visual and multimedia communication in teaching and apprentice language and Catalan and Spanish literature. - The implementation of strategies and techniques for evaluation and treatment evaluation as an instrument of regulation and encouragement for the effort. Regarding the subjects Training complements Catalan and Castilian it comes to expand and update the knowledge of students taking into account the needs of their future work as teachers in the field of these subjects in compulsory secondary education. Goals: - Know and apply innovative proposals in the field of teaching literature and commentary of texts from different eras and genres. Critically analyse the place of the commentary of literary texts in compulsory secondary education and high school. - Identify the problems related to the teaching and learning of language and literature and commentary of texts and propose alternatives and solutions. - Know the current approaches to treatment of multilingualism from a linguistic and cultural perspective and reflect on language contact in Catalonia as well as their treatment in the teaching of language and literature. - Know and apply an innovative and critical instruments today offer ICT for teaching language and Catalan and Spanish literature.
Resum: Se considera que los estudiantes del Máster Universitario en Formación de Profesorado de Secundaria (Módulo específico de Lengua y literatura catalana y española y su didáctica) tienen una formación lingüística en lengua catalana y/o española de nivel de grado universitario. En función de esta premisa, consideramos que los objetivos formativos del módulo se pueden formular como la capacitación de los estudiantes para: - El análisis crítico del desarrollo de la docencia de las lenguas catalana y española y de las buenas prácticas. - La implementación de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura catalana y española. - La identificación de problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura catalana y española y el planteamiento de soluciones alternativas. - La implementación de metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y el diseño 1 - La implementación de metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y el diseño y la evaluación de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura catalana y española. - La transformación de los currículos en programas de actividades y de trabajo. - La selección y elaboración de materiales educativos en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura catalana y española. - El fomento de contextos que faciliten el aprendizaje en los que se valoren las aportaciones de los alumnos. - La integración de la formación en comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza y aprendiza de la lengua y la literatura catalana y española. - La implementación de estrategias y técnicas de evaluación y el tratamiento de la evaluación como instrumento de regulación y de estímulo para el esfuerzo. En relación a las asignaturas de Complementos de formación de catalán y castellano se trata de ampliar y actualizar los conocimientos de los estudiantes teniendo en cuenta las necesidades de su futura tarea como docentes en el ámbito de estas materias en la Enseñanza secundaria obligatoria. Objetivos: - Conocer y aplicar las propuestas innovadoras en el ámbito de la enseñanza de la literatura y del comentario de textos de diferentes épocas y géneros. Analizar críticamente el lugar que ocupa el comentario de textos literarios en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura y del comentario de textos y plantear alternativas y soluciones. - Conocer los enfoques actuales del tratamiento del multilingüismo desde una perspectiva lingüística y cultural y reflexionar sobre el contacto de lenguas en Cataluña así como sobre su tratamiento en la enseñanza de la lengua y la literatura. - Conocer y aplicar de forma innovadora y crítica los instrumentos que hoy en día ofrecen las TIC para la enseñanza de la lengua y la literatura catalana y española.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes [4310486]
Pla d'estudis: Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [930]Català
14 p, 114.4 KB

Anglès
13 p, 106.1 KB

Castellà
14 p, 110.7 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-09-14, darrera modificació el 2021-09-11   Favorit i Compartir