Research literature

Research literature 124 records found  beginprevious115 - 124  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
115.
125 p, 9.7 MB L'Impacte dels partits en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya en l'ensenyament obligatori : tesi doctoral ... / Argelaguet i Argemí, Jordi ; Subirats, Joan, (Subirats i Humet) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
Aquesta tesi consisteix en l'anàlisi del procés que segueix la política lingüística en l'ensenyament obligatori feta per les autoritats autonòmiques catalanes, des de la seva formulació, passant per la implementació, fins a l'avaluació dels resultats obtinguts després d'estar essent aplicada durant quinze anys. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
4 documents
116.
397 p, 1.3 MB La Modalització : manifestacions de la subjectivitat lingüística en els discursos acadèmics orals i escrits / Grau i Tarruell, Maria ; Bassols i Puig, M. Margarida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Es tracta d'un estudi que, tenint en compte que el subjecte parlant és la peça clau de la comunicació i que quan parla interpreta el món a través del seu psiquisme, vol donar compte dels diferents recursos de què disposa aquest parlant per manifestar obertament les seves actituds (i construir així un text dels que s'anomenen subjectius) o per dissimular-les (i produir un text aparentment objectiu). [...]
It is a study that, considering that the speaking subject is the key element of the communication process and that when he speaks he interprets the world by means of his psychic character, intents to describe the different resources that allow him to show his attitudes openly (and to construct a text of those which are called subjective) or to disguise his attitudes (and to produce an apparently objective text). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004  
117.
576 p, 1.3 MB El Model de llengua de TVE a les Illes Balears : anàlisi fonètica i morfològica / Puigròs i Caldentey, Maria Antònia ; Segarra, Mila, 1950-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
L'objectiu d'aquest treball és realitzar una anàlisi crítica del model de llengua, fonètic i morfològic, que es fa servir a Televisió Espanyola a les Illes Balears. Així mateix, he intentat esbrinar si variables com el grau de formalitat del programa poden haver influït en l'adopció d'unes determinades solucions fonètiques o morfològiques. [...]
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis crítico del modelo de lengua, fonético y morfológico, que se utiliza en TVE en las Islas Baleares. Paralelamente, he intentado averiguar si variables como el grado de formalidad del programa pueden haber influido en la adopción de unas determinadas soluciones fonéticas o morfológicas. [...]
The aim of this work is to achieve a critical analysis of the language pattern used in T. V. E. in the Balearic Islands. This analysis will be taken from a phonetical and morphological point of view. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
2 documents
118.
256 p, 2.6 MB Native & non-native perception of casual speech : English & Catalan / Pearman, Andrea (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Solé Sabater, Maria Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i Germanística)
Un aspecto fundamental en la percepción del habla es cómo se transforma la señal acústica en unidades significativas y se reconocen palabras. El habla coloquial se ve frecuentemente afectada por procesos de reducción fonética que son comunes y productivos, p. [...]
A fundamental problem concerning speech perception is how listeners transform the acoustic signal into meaningful units and recognize words. Normal speech is often (heavily) affected by common, productive reduction processes, e. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
119.
329 p, 1.0 MB Parenté linguistique et apprentissage répercuté : l'espagnol en tant que deuxième langue romane de référence chez des lecteurs francophones débutants en catalan / Carrasco Perea, Encarnación ; Tost, Manuel A., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dabène, L., dir. (Université Stendhal Grenoble III)
Dans le cadre d'une pédagogie spécifique des langues romanes, sont envisageables aussi bien l'exploitation de la parenté génético-typolinguistique que l'optimisation du bagage langagier roman de l'apprenant. [...]
To construct specific pedagogy for the learning of Romance languages, it is possible to take advantage of the genetico-typolinguistic affinity, together with the Romance linguistic background of the learners. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
2 documents
120.
519 p, 1.8 MB Préstamos del catalán en el léxico español / Prat Sabater, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Clavería Nadal, Gloria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
La investigación desarrollada en esta tesis doctoral, bajo el título de Préstamos del catalán en el léxico español, constituye un estudio diacrónico de los préstamos léxicos transmitidos entre dos lenguas románicas en una dirección concreta, en general, poco considerada: palabras del catalán que a lo largo de la historia han llegado a integrarse en el vocabulario español o en alguna de sus variedades dialectales (especialmente aragonesa y murciana). [...]
The research developed in this PhD thesis Préstamos del catalán en el léxico español (Lexical Borrowings from Catalan into Spanish) is a diachronic study of lexical borrowings between two Romance languages in a direction which has been rarely studied: words from Catalan integrated throughout history into Spanish or into any of his dialects (especially Aragonese and Murcian). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003  
121.
96 p, 9.9 MB Processos de composició escrita i programes d'immersió : els canvis de llengua en la interacció per a la composició en L2 / Guasch, Oriol ; Camps, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, Literatura i Ciències Socials)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
8 documents
122.
327 p, 1.8 MB El Règim juridicolingüístic a l'administració de justícia / Pla Boix, Anna M. ; Arbós, Xavier, 1954-, dir.
Vegeu tesi.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
2 documents
123.
76 p, 9.4 MB The Syntax of sentence periphery / Villalba Nicolás, Xavier ; Rigau, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Pendent.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
4 documents
124.
67 p, 664.7 KB Voicing assimilation in Catalan and English / Cuartero Torres, Néstor ; Solé Sabater, Maria Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
El objetivo de este trabajo es estudiar el proceso de asimilación de sonoridad a diferentes velocidades de habla en catalán e inglés y, más concretamente observar y analizar la asimilación de sonoridad cuando dos consonantes que tienen una especificación fonológica de sonoridad distinta coocurren a través de palabras. [...]
The present study intends to analyze the process of voicing assimilation across different speaking rates in Catalan and English. More specifically, it aims at observing and characterizing voicing assimilation when two consonants that have a different phonological specification for voicing co-occur across word boundaries. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
7 documents

Research literature : 124 records found   beginprevious115 - 124  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.