Resultados globales: 36 registros encontrados en 0.03 segundos.
Materiales académicos, Encontrados 36 registros
Materiales académicos Encontrados 36 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 101.5 KB Tècniques de Simulació [43440] / Cartoixà Soler, Xavier ; Torres Canals, Francisco ; Masgrau Fontanet, Laura ; Solans Monfort, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Introducció a l'ús de software pel càlcul de propietats físiques i químiques a la nanoescala, i perspectiva dels formalismes subjacents.
Introduction to the use of software devoted to the calculation of physical and chemical properties at the nanoscale, and overview of the underlying formalisms.
Introducción al uso de software para el cálculo de propiedades físicas y químicas en la nanoescala, y perspectiva de los formalismos subyacentes.

2023-24
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades/ Advanced Nanoscience and Nanotechnology [1360]
3 documentos
2.
10 p, 123.9 KB Treball de Final de Grau [102489] / Bayón Rueda, Joan Pau ; Muñoz Tapia, Maria ; Lopez Mesas, Montserrat ; Masgrau Fontanet, Laura ; Jimenez Lopez, Maria Angeles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
OBJECTIUS DEL TFG El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o 1 El Treball de Fi de Grau és un treball autònom basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de la Química. [...]
OBJECTIVES OF THE TFG The Final Project is an autonomous work based on topics related to any of the subjects or subjects of 1 The Final Project is an autonomous work based on topics related to any of the subjects or subjects of Chemistry. [...]
OBJETIVOS DEL TFG El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las 1 El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo autónomo basado en temas relacionados con cualquiera de las materias o temáticas de la Química. [...]

2023-24
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documentos
3.
5 p, 109.5 KB Treball de Final de Màster [42402] / Egea Sanchez, Raquel ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Rodriguez-Trelles Astruga, Francisco Jose ; Marechal, Jean-Didier ; Gonzalez Wong, Angel ; Martinez Urtaza, Jaime Luis ; Salazar Ciudad, Isaac ; Masgrau Fontanet, Laura ; Peralvarez Marin, Alejandro ; Puig Font, Marta ; Casillas Viladerrams, Sonia ; Daura i Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 La Tesi de Màster (MT) és un treball de recerca autònom i individual que brinda a l'alumnat l'oportunitat de centrar-se en alguns dels temes tractats en els mòduls acadèmics del màster, així com d'integrar totes les capacitats i competències assolides al llarg del màster. [...]
1 The Master's Thesis (MT) is an autonomous and individually research work that gives the student the opportunity to focus on some of the topics dealt with in the academic modules of the Master, as well as, to integrate all together the capacities and competences achieved along the Master's degree. [...]
1 La Tesis de Máster (MT) es un trabajo de investigación autónomo e individual que brinda al alumnado la oportunidad de centrarse en algunos de los temas tratados en los módulos académicos del máster, así como de integrar todas las capacidades y competencias logradas a lo largo del máster. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]
3 documentos
4.
4 p, 102.6 KB Pràctiques Professionals [42400] / Egea Sanchez, Raquel ; Barbadilla Prados, Antoni ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Marechal, Jean-Didier ; Gonzalez Wong, Angel ; Martinez Urtaza, Jaime Luis ; Masgrau Fontanet, Laura ; Peralvarez Marin, Alejandro ; Puig Font, Marta ; Casillas Viladerrams, Sonia ; Torrent Burgas, Marc ; Daura i Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 El principal objectiu d'aquestes pràctiques és promoure la interacció dels estudiants amb els ambients de recerca i professional que hi ha al seu voltant.
1 The main objective of these practices is to promote the students' interaction with the research and professional environments around them.
1 El principal objetivo de estas prácticas es promover la interacción de los estudiantes con los ambientes de investigación y profesional que hay a su alrededor.

2023-24
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]
3 documentos
5.
7 p, 109.9 KB Estructura i Funció de Proteïnes i Disseny de Fàrmacs [42398] / Daura i Ribera, Xavier ; Boix i Borràs, Esther ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Marechal, Jean-Didier ; Gonzalez Wong, Angel ; Gómez Autet, Marc ; Casajuana Martín, Nil ; Masgrau Fontanet, Laura ; Peralvarez Marin, Alejandro ; Conchillo Solé, Oscar ; Torrent Burgas, Marc ; Sanchez Aparicio, Jose Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 Les proteïnes representen un camp molt ampli d'investigació, des del seu estudi com a dianes terapèutiques en el disseny de fàrmacs i altres teràpies, fins al disseny de nous enzims com a biocatalitzadors més eficients per a ser utilitzats en nous processos industrials d'interès i/o en processos més respectuosos amb el medi ambient. [...]
Proteins are the subject of intensive research in many different areas, from being the target of drug design 1 Proteins are the subject of intensive research in many different areas, from being the target of drug design projects to the design of new enzymes to be used as biocatalysts in new industrial processes of interest and/or in a more environmentally friendly way. [...]
1 Las proteínas representan un campo muy amplio de investigación, desde su estudio como dianas terapéuticas en el diseño de fármacos y otras terapias, al diseño de nuevos enzimas como biocatalizadores más eficientes para ser utilizados en nuevos procesos industriales de interés y / o en procesos más respetuosos con el medio ambiente. [...]

2023-24
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]
3 documentos
6.
5 p, 106.5 KB Enllaç Químic i Estructura de la Matèria [106799] / Masgrau Fontanet, Laura ; Mates Torres, Eric ; Martínez Castro, Laura ; Rimola Gibert, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura és que l'alumnat conegui i sàpiga aplicar els conceptes, principis i teories sobre l'estructura de l'àtom i de la matèria, ja que són aquestes estructures les que en determinen les seves propietats. [...]
The general objective of the subject is that students get to know and know how to apply the concepts, principles and theories about the structure of the atom and matter, since it is that what determines their properties. [...]
El objetivo general de la asignatura es que el alumnado conozca y sepa aplicar los conceptos, principios y teorías sobre la estructura del átomo y de la materia, ya que son estas estructuras las que determinan sus propiedades. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [1536]
3 documentos
7.
6 p, 109.1 KB Laboratori d'Experimentació en Química Física [105043] / Masgrau Fontanet, Laura ; Garcia Viloca, Mireia ; Muñoz Berbel, Francesc Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumne assoleixi les competències que s'indiquen en l'apartat corresponent. Els objectius generals són: 1. Aplicar les lleis fonamentals i el principis teòrics adquirits per l'alumnat en els cursos de les assignatures anomenades ens els prerequisits. [...]
The final objective of the course is that students reach the competences indicated in the corresponding section. The general objectives are: 1. Apply the fundamental laws and theoretical principles acquired by the student in the courses of the subjects named in the prerequisites. [...]
El objetivo final del curso es que el alumnado alcance las competencias indicadas en la sección correspondiente. Los objetivos generales son: 1. Aplicar las leyes fundamentales y principios teóricos adquiridos por el estudiante en las asignaturas citadas en los requisitos previos. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documentos
8.
5 p, 109.0 KB Treball de Final de Màster [42402] / Barbadilla Prados, Antonio ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Maréchal, Jean-Didier ; Coronado-Zamora, Marta ; González Wong, Ángel ; Yero, Daniel ; Marco-Sola, Santiago ; Martinez Urtaza, Jaime ; Salazar Ciudad, Isaac ; Masgrau Fontanet, Laura ; Peralvarez Marin, Alex ; Negre de Bofarull, Bárbara ; González Ruíz, Juan Ramón ; Puig Font, Marta ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Egea, Raquel ; Daura i Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 La Tesi de Màster (MT) és un treball de recerca autònom i individual que brinda a l'estudiant l'oportunitat de centrar-se en alguns dels temes tractats en els mòduls acadèmics del màster, així com d'integrar totes les capacitats i competències assolides al llarg del màster. [...]
1 The Master's Thesis (MT) is an autonomous and individually research work that gives the student the opportunity to focus on some of the topics dealt with in the academic modules of the Master, as well as, to integrate all together the capacities and competences achieved along the Master's degree. [...]
1 La Tesis de Máster (MT) es un trabajo de investigación autónomo e individual que brinda al estudiante la oportunidad de centrarse en algunos de los temas tratados en los módulos académicos del máster, así como de integrar todas las capacidades y competencias logradas a lo largo del máster. [...]

2022-23
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]
3 documentos
9.
4 p, 102.2 KB Pràctiques Professionals [42400] / Egea, Raquel ; Barbadilla Prados, Antonio ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Maréchal, Jean-Didier ; González Wong, Ángel ; Marco-Sola, Santiago ; Martinez Urtaza, Jaime ; Masgrau Fontanet, Laura ; Peralvarez Marin, Alex ; Puig Font, Marta ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Daura i Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
El principal objectiu d'aquestes pràctiques és promoure la interacció dels estudiants amb els ambients de recerca i professional que hi ha al seu voltant.
The main objective of these practices is to promote the students' interaction with the research and professional environments around them.
El principal objetivo de estas prácticas es promover la interacción de los estudiantes con los ambientes de investigación y profesional que hay a su alrededor.

2022-23
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]
3 documentos
10.
6 p, 108.1 KB Estructura i Funció de Proteïnes i Disseny de Fàrmacs [42398] / Daura i Ribera, Xavier ; Boix i Borràs, Esther ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Vendrell Roca, Josep ; Maréchal, Jean-Didier ; González Wong, Ángel ; Gómez-Autet, Marc ; Casajuana-Martin, Nil ; Masgrau Fontanet, Laura ; Peralvarez Marin, Alex ; Conchillo-Solé, Oscar ; Sanchez Aparicio, José Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Les proteïnes representen un camp molt ampli d'investigació, des del seu estudi com a dianes terapèutiques en el disseny de fàrmacs i altres teràpies, fins al disseny de nous enzims com a biocatalitzadors més eficients per a ser utilitzats en nous processos industrials d'interès i/o en processos més respectuosos amb el medi ambient. [...]
Proteins are the subject of intensive research in many different areas, from being the target of drug design projects to the design of new enzymes to be used as biocatalysts in new industrial processes of interest and/or in a more environmentally-friendly way. [...]
Las proteínas representan un campo muy amplio de investigación, desde su estudio como dianas terapéuticas en el diseño de fármacos y otras terapias, al diseño de nuevos enzimas como biocatalizadores más eficientes para ser utilizados en nuevos procesos industriales de interés y / o en procesos más respetuosos con el medio ambiente. [...]

2022-23
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics [1112]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 36 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.