Results overview: Found 39 records in 0.02 seconds.
Articles, 8 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 30 records found
Articles 8 records found  
1.
18 p, 330.7 KB Hacia la conciencia cuántica a partir del efecto fotoeléctrico / Escudero, Consuelo (Universidad Nacional de San Juan (Argentina). Departamento de Biología) ; Jaime, Eduardo Adrián (Universidad Nacional de San Juan (Argentina). Departamento de Física) ; González, Sonia Beatriz (Universidad Nacional de San Juan (Argentina). Departamento de Física y Química)
En este artículo se indaga acerca de los recursos que emplean los estudiantes cuando tienen que responder a interrogantes cuyo contenido se refiere a fenómenos intangibles desde el punto de vista sensorial que vinculan el mundo a distintas escalas, tal como es el caso de la interacción de la radiación electromagnética con la materia. [...]
En aquest article s'indaga sobre els recursos que empren els estudiants quan han de respondre a interrogants el contingut dels quals es refereix a fenòmens intangibles des del punt de vista sensorial que vinculen el món a diferents escales, tal com és el cas de la interacció de la radiació electromagnètica amb la matèria. [...]
This article inquires about the resources that students employ when they answer to questions related to non tangible phenomena that relate the world in different scales. Such is the case of the electromagnetic radiation and matter interaction. [...]

2016 - 10.5565/rev/ensciencias.1998
Enseñanza de las ciencias, Vol. 34 Núm. 3 (2016) , p. 183-200 (Investigaciones Didácticas)  
2.
4 p, 335.0 KB Les aplicacions mèdiques dels acceleradors de partícules / Altarriba Paracolls, Júlia (INS Guillem de Berguedà)
Tan la física com la medicina són dues ciències presents en la majoria de processos de la nostra vida quotidiana. Els coneixements que la societat ha anat adquirint en aquests àm-bits són en gran part gràcies als acceleradors de partícules. [...]
Both physics and medicine are two sciences present in most of our daily life processes. The knowledge society has acquired in these areas are largely due to particle accelera-tors. There are several kinds of particle accelerators ranging from linear to circular. [...]

2013
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 43-46  
3.
7 p, 632.5 KB Seqüència d’ensenyament-aprenentatge per a l’estudi de la interacció llum-matèria a secundària / Rios Font, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pintó, R. (Roser) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica)
Aquest article descriu una seqüència d’ensenyament-aprenentatge per a l’estudi de la in-teracció de la llum infraroja (IR) amb la matèria utilitzant diferents eines TIC. Es tracta d’una sessió contextualitzada al voltant de l’efecte d’hivernacle, plantejada per explorar els fonaments de la interacció entre la matèria i la radiació electromagnètica, que permet també introduir diversos conceptes relacionats amb l’espectroscòpia IR.
2013
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 24 (Març 2013) , p. 2-8  
4.
8 p, 173.7 KB Remote estimation of carbon dioxide uptake by a Mediterranean forest / Garbulsky, Martín Fabio (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Filella Cubells, Iolanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Unitat d'Ecofisiologia i Canvi Global) ; Papale, Dario (Universidad de Buenos Aires. Faculty of Agronomy)
The estimation of the carbon balance in ecosystems, regions, and the biosphere is currently one of the main concerns in the study of the ecology of global change. Current remote sensing methodologies for estimating gross primary productivity are not satisfactory because they rely too heavily on (i) the availability of climatic data, (ii) the definition of land-use cover, and (iii) the assumptions of the effects of these two factors on the radiation-use efficiency of vegetation (RUE). [...]
2008
Global Change Biology, Vol. 14, Núm. 12 (Desembre 2008) , p. 2860–2867  
5.
4 p, 190.0 KB El sincrotró ALBA, una eina de futur / Prat Llenas, Carla (Alumna de l’Institut Llobregat, Sallent)
Els sincrotrons, com l’ALBA, són un tipus d’accelerador de partícules que tenen un gran nombre d’aplicacions en gran diversitat de camps. Són també una de les inversions actualment més importants en el món de la física ja que permeten –i seguiran permetent en un futur proper– mostrar a l’ésser humà tot allò que el seu ull no és capaç de veure.
2011
Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 19 (Juny 2011) , p. 35-38  
6.
16 p, 479.6 KB Complex interactions in microbial food webs : stoichiometric and functional approaches / Carrillo, Presentación ; Medina-Sánchez, Juan Manuel ; Villar-Argaiz, Manuel ; Delgado-Molina, José Antonio ; Bullejos, Francisco José
The food web structure in some high mountain lakes deviates from the established tendency of high heterotrophic bacteria: phytoplankton biomass ratios in oligotrophic ecosystems. Thus, the microbial food web in La Caldera Lake is weakly developed, and bacteria constitute a minor component of the plankton community in terms of abundance, biomass and production. [...]
La estructura de la red trófica en algunos lagos de alta montaña, se aleja de los patrones establecidos para ecosistemas oligotróficos que proponen el predominio de la red trófica microbiana sobre la cadena de pastoreo. [...]

2006
Limnética, V. 25 n. 1-2 (2006) p. 189-204  
7.
13 p, 193.8 KB Effects of ultraviolet radiation on aquatic bryophytes / Martínez-Abaigar, Javier ; Núñez-Olivera, Encarnación ; Arróniz-Crespo, María ; Tomás, Rafael ; Beaucourt, Nathalie ; Otero, Saúl
The depletion of the stratospheric ozone layer as a result of anthropogenic activities increases the ultraviolet-B (UV-B) irradiance at ground level. This may lead to harmful biological consequences affecting photosynthetic organisms. [...]
La degradación antropogénica de la capa de ozono estratosférico provoca un aumento de la radiación ultravioleta-B (UV-B) en la superficie de La Tierra. Esto puede causar consecuencias biológicas nocivas en los organismos fotosintéticos. [...]

2006
Limnética, V. 25 n. 1-2 (2006) p. 81-94  
8.
34 p, 109.9 KB Principio de Boltzmann y primeras ideas cuánticas en Einstein / Navarro Veguillas, Luis ; Pérez Canals, Enric
El papel crucial jugado por la mecánica estadística en las aportaciones de Einstein a la teoría cuántica ha sido destacado en repetidas ocasiones. No obstante, en el presente trabajo ponemos de manifiesto que la actitud de Einstein acerca del principio de Boltzmann fue más compleja de lo que normalmente se admite. [...]
2002
Dynamis : Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam Illustrandam, V. 22 (2002) p. 377-410  

Books and collections 1 records found  
1.
496 p, 79.1 MB Elementos de terapéutica y de clínica dosimétricas / Castro, A. J. d'Oliveira.
Madrid : Biblioteca de la "Revista de Medicina Dosimétrica", 1887  

Research literature 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
151 p, 5.2 MB Sounder spectral data compression / García Sobrino, Francisco Joaquín, autor. ; Serra Sagristà, Joan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) es un espectrómetro basado en la transformada de Fourier diseñado para medir radiación infrarroja emitida por La Tierra. A partir de estas mediciones se generan datos con una precisión y resolución espectral sin precedentes. [...]
The Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI) is a Fourier Transform Spectrometer implemented on the MetOp satellite series. The instrument is intended to measure infrared radiation emitted from the Earth. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
164 p, 9.1 MB The one-armed ATLAS forward proton detector / López Paz, Ivan, autor. ; Grinstein, Sebastian, supervisor acadèmic. ; Lange, Jörn, supervisor acadèmic. ; Institut de Física d'Altes Energies.
L'experiment ATLAS al Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN), Ginebra, ha obtingut dades amb èxit des que el Gran Col·lisionador d'Hadrons (LHC en anglès) començà a ser operatiu el 2010. [...]
The ATLAS experiment at the European Laboratory for Particle Physics (CERN), Geneva, has been taking data successfully since the Large Hadron Collider (LHC) accelerator started operations in 2010. Since then, it has been generating proton-proton collisions to study the frontiers of particle physics, at a centre of mass energy of 7-8 TeV first and, more recently, 13 TeV. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
191 p, 7.5 MB Contribució de la radiació ionitzant en el procés de transformació cel·lular. / Repullés Fernández, Joan, autor. ; Genescà Garrigosa, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.) ; Terradas Ill, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.
La radiació s'utilitza actualment en múltiples procediments tant amb finalitats medico‑diagnòstiques com de tractament. Tanmateix, l'exposició a radiació ionitzant pot causar l'acumulació de mutacions al DNA de les cèl·lules irradiades que poden promoure la tumorigènesi. [...]
Ionizing radiation is used in multiple procedures as a therapeutic and diagnostic tool. However, ionizing radiation can induce mutations in the DNA of irradiated cells that can promote tumorigenesis. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
103 p, 5.2 MB Aplicació de la condensació prematura de cromosomes (PCC) a la dosimetria biològica / Puig Casanovas, Roser, autor ; Barrios, L. (Leonardo) supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Barquinero, J. F. (Joan Francesc), supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Caballín, M. R. (María Rosa), supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
5.
229 p, 4.8 MB Development of advanced silicon sensors for neutron detection and microdosimetry / Esteban Martí, Sergi, autor ; Fleta Corral, María Celeste, supervisor acadèmic ; Fernandez, E. (Fernández Sánchez, Enrique), supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
Aquesta tesi presenta el desenvolupament de sensors avançats de silici fabricats al IMB-CNM per aplicacions en detecció de neutrons i per mesures microdosimètriques en feixos de teràpia amb hadrons. [...]
This thesis presents the development of advanced silicon sensors fabricated at IMB-CNM for neutron detection applications and for microdosimetry measurements of hadron therapy ion beams. The accurate detection of neutrons has great interest for the medical community, for homeland security and for many other different fields such as material science or space exploration. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
151 p, 3.1 MB Estudi de la resposta a les radiacions ionitzants de dues línies cel·lulars amb diferent radiosensibilitat / Borràs Fresneda, Mireia ; Barrios, L., (Leonardo) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Armengol Rosell, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
El factor limitant de la dosi aplicada en els tractaments de radioteràpia és la tolerància del teixit normal. Aquesta tolerància mostra variabilitat entre pacients i aproximadament un 5% dels pacients que reben radioteràpia pateixen toxicitat elevada en el teixit normal. [...]
The tolerance of the normal tissue represents the limiting factor on the radiation dose given in radiotherapy. There is significant variation between patients in terms of normal tissue toxicity, and about 5% of cancer patients receiving radiotherapy show high toxicity. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
211 p, 14.3 MB Development of pixel detectors for the IBL and HL-LHC ATLAS experiment upgrade / Baselga Bacardit, Marta ; Pellegrini, Giulio, dir. ; Casado Lechuga, María del Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
Aquesta tesi tracta el desenvolupament de detectors de silici de tecnologia avançada per experiments de Física d'Altes Energies (HEP en anglès). La mida dels detectors de silici per determinar traces en experiments de HEP ha de disminuïr per millorar la resolució espacial en les mesures i millorar l'ocupancia en l'electrònica. [...]
This thesis presents the development of advanced silicon technology detectors fabricated at CNM-Barcelona for High Energy Physics (HEP) experiments. The pixel size of the tracking silicon detectors for the upgrade of the HL-LHC will have to decrease in size in order to enhance the resolution in position for the measurements and they need to have better occupancy for the electronics. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
155 p, 3.9 MB A Novel depleted monolithic active pixel sensor for future high energy physics detectors / Fernández-Pérez, Sonia ; Padilla, Cristòfol, dir. ; Fernández, Enrique ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física ; Institut de Física d'Altes Energies
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) tiene previsto aumentar su luminosidad hasta siete veces su valor actual con el objetivo de ampliar su actual programa de física. Esta mejora se conoce con el nombre de High Luminosity LHC (HL-LHC) y está prevista para el año 2024-2026. [...]
A major upgrade of the Large Hadron Collider (LHC) called High Luminosity LHC (HL-LHC) is scheduled for 2024-2026. This will lead to an increase of the luminosity by seven times the current value and to the extension of the currently ongoing physics programme. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
9.
99 p, 5.7 MB Dosimetria biològica per exposicions a altes dosis de radiació ionitzant i exposicions heterogènies / Pujol Canadell, Mònica ; Caballín, M. R. (María Rosa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Barrios, L., (Leonardo), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
La dosimetria biològica permet estimar la dosi d'una exposició a radiacions ionitzants mitjançant l'anàlisi d'un biomarcador, i és un element imprescindible en el camp de la radioprotecció. Entre els diferents biomarcadors que es poden utilitzar, els cromosomes dicèntrics presents en metafases de limfòcits de sang perifèrica, es consideren els més útils ja que la seva freqüència s'ajusta acuradament a les variacions de dosi. [...]
Biological dosimetry allow us to estimate the dose to an exposure to ionizing radiation thought the analysis of a biomarker, and is an essential element in radiation protection. Among various biomarkers that can be used, dicentric chromosomes in metaphase from peripheral blood lymphocytes are considered the most useful, because their frequency is correlated in variations of the dose. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
1 p, 512.3 KB Microbial diversity in Yellowstone Hot Springs / Mora Fernández, Alicia ; Sánchez Martínez, M. Olga, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Microbiologia [816]  

Research literature : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.