Resultats globals: 72 registres trobats en 0.05 segons.
Materials acadèmics, 72 registres trobats
Materials acadèmics 72 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 103.2 KB Treball de Final de Màster [43894] / Ramis Laloux, Yago ; Parrado Romero, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El Treball Final de Màster (TFM) té com a objectiu principal confrontar a l'estudiant amb un cas pràctic de recerca, avaluació i/o intervenció que tingui relació amb les activitats desenvolupades en els mòduls previs del pla d'estudis, amb els mòduls propis de pràctiques externes i amb les línies pròpies de recerca del professorat del màster. [...]
The Master's Degree Dissertation (MDD) aims at confronting the student with a practical case of research, evaluation and/or intervention related to the activities developed in the previous modules of the Master Program, to the external practices and to the lines of research of the supervisors of the master's degree. [...]
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo principal confrontar al estudiante con un caso práctico de investigación, evaluación y/o intervención que esté relacionado con las actividades desarrolladas en los módulos previos del plan de estudio, con los módulos propios de las prácticas externas, y/o con las líneas propias de investigación del profesorado del máster. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
2.
5 p, 107.3 KB Iniciació Esportiva: Assessorament a Famílies i Entrenadors [43887] / Ramis Laloux, Yago ; Jordana, Anna ; Borrueco, Marta ; Amblar Burgos, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant comprengui el paper dels diferents agents que intervenen en la iniciació esportiva (e. g. , famílies, entrenadors, companys, agents esportius) des de l'anàlisi i la comprensió dels processos psicològics implicats en aquesta etapa de carrera. [...]
The objective of this module is to help the student understand the role of the different agents involved in youth sport (e. g. , families, coaches, peers) from the analysis and comprehension of the psychological processes involved in this stage of the athletic career. [...]
El objetivo de este módulo es que el estudiante comprenda el papel de los diferentes agentes que intervienen en la iniciación deportiva (e. g. , familias, entrenadores, compañeros, agentes deportivos) desde el análisis y la comprensión de los procesos psicológicos implicados en la misma. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
3.
5 p, 103.3 KB Pràctiques Externes en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [43893] / Parrado Romero, Eva ; Capdevila Ortís, Lluís ; Cladellas, Ramon ; Chamarro Lusar, Andrés ; Ramis Laloux, Yago ; Bonilla Gorrindo, Iván ; Torregrossa Alvarez, Miquel ; Amblar Burgos, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
1 El mòdul té com a objectiu general que l'estudiantat adquireixi experiència professional a partir de pràctiques supervisades per professionals de la psicologia de l'esport, a través de la participació en activitats preparatòries per a la pràctica professional com a psicòleg o piscòloga de l'esport i de l'activitat física; la relació i aplicació dels coneixements teòrics previs i els adquirits en el màster en el context de pràctica aplicada; la utilització dels coneixements de metodologia i intervenció per a la col·laboració en projectes de recerca del centre, en el cas que sigui convenient. [...]
1 The general objective is that the student acquires professional experience from supervised practices by sports psychology professionals, through participation in preparatory activities for professional practice as a psychologist of sport and physical activity; the application of previous theoretical knowledge acquired in the master's degree to the context of applied practice; the use of knowledge of methodology and intervention for collaboration in research projects of the center, if appropriate. [...]
1 El módulo tiene como objetivo general que el estudiante adquiera experiencia profesional a partir de prácticas supervisadas por profesionales de la psicología del deporte, a través de la participación en actividades preparatorias para la práctica profesional como psicólogo del deporte y de la actividad física; la relación y aplicación de los conocimientos teóricos previos y los adquiridos en el máster en el contexto de práctica aplicada; la utilización de los conocimientos de metodología e intervención para la colaboración en proyectos de investigación del centro, en el caso que sea conveniente. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
4.
4 p, 102.2 KB Experiències Professionals en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [43892] / Capdevila Ortís, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant conozca diferents experiències professionals en l'àmbit de la psicologia de l'esport i de l'activitat física. En el mòdul que s'interpreta al voltant de 15 professionals amb experiència acreditada, fent un coneixement a l'alumnat diferents aspectes rellevants en la seva tracció, com: els seus estudis i formació; la seva tracció professional, destacant els aspectes més rellevants del CV relacionats amb la disciplina; la dedicació professional relacionada actualment amb la disciplina, detallant el tipus de tarea, el temps de dedicació; l'enfoc teòric i metodològic; el detalle d'altres experiències professionals més impactants o innovadores; o les satisfaccions / insatisfaccions en la pràctica professional.
The objective of this module is that the student knows different professional experiences in the field of Psychology of Sport and Physical Activity. The module will involve around 15 professionals with proven experience, giving students different relevant aspects in their path, such as: their studies and training; his professional career, highlighting the most relevant aspects of the CV related to the discipline; the current professional dedication related to the discipline, detailing the type of task, the time of dedication; the theoretical and methodological approach; the detail of those most impressive or innovative professional experiences; or the satisfaction / dissatisfaction in professional practice.
El Objetivo de este módulo es que el estudiante Conozca diferentes experiencias profesionales en el ámbito de la Psicología del Deporte y de la Actividad Física. En el módulo intervendrán Alrededor de 15 profesionales con experiencia acreditada, Dando a conocer al Alumnado diferentes aspectos relevantes en super trayectoria, como: sobre estudios y formación; super trayectoria profesional, destacándo los aspectos más relevantes del CV relacionados con la disciplina; la dedicación profesional actual relacionada con la disciplina, detallando el tipo de tarea, el tiempo de dedicación; el enfoque teórico y metodológico; el detalle de aquellas experiencias profesionales más impactantes o innovadoras; o las satisfacciones / insatisfacciones en la práctica profesional. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
5.
4 p, 100.8 KB Aplicació d'Instruments d'Avaluació i Tècniques d'Intervenció en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [43891] / Ventura Vall-Llovera, Carles ; Ramis Laloux, Yago ; Amblar Burgos, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquest mòdul pretén que l'alumnat sigui capaç de: - Conèixer i aplicar els instruments d'avaluació per a la intervenció psicològica aplicada en els àmbits de la iniciació esportiva, del rendiment i de l'activitat física saludable. [...]
This model may seem that students are able to: - Know and apply the assessment tools for psychological intervention applied to the areas of sports initiation, performance and healthy physical activity. [...]
Este módulo pretende que el alumnado sea capaz de: - Conocer y aplicar los instrumentos de evaluación para la intervención psicológica aplicada en los ámbitos de la iniciación deportiva, del rendimiento y de la actividad física saludable. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
6.
5 p, 105.1 KB Entrenament Psicològic en Esports Específics [43890] / Palmí i Guerrero, Joan Emili ; Alcaraz Garcia, Saül ; Amblar Burgos, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant conegui les característiques bàsiques de diferents esports i les propostes d'intervenció psicològica per a cadascun d'ells. L'estudiant tindrà clar, a partir dels coneixements adquirits en els mòduls anteriors, un model base d'intervenció que s'adaptarà a cadascuna de les característiques i requeriments esportius. [...]
The objective of this module is that the student knows the basic characteristics of different sports and the proposals for psycho First of all, a sports classification is performed according to the different levels of relationship (type of track, number of particip 1 First of all, a sports classification is performed according to the different levels of relationship (type of track, number of particip Secondly, the most common psychological assessment systems applied to different sports are valued, and finally different pro.
El objetivo de este módulo es que el estudiante conozca las características básicas de diferentes deportes y las propuestas de intervención psicológica para cada uno de ellos. El estudiante tendrá claro, a partir de los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores, un modelo base de intervención que adaptará a cada una de las características y requerimientos deportivos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
7.
4 p, 102.2 KB Assessorament i Tècniques d'Entrenament Psicològic per a Esportistes [43889] / Torregrossa Alvarez, Miquel ; Pallares Parejo, Susana ; Amblar Burgos, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Els objectius generals d'aquest modul son: descriure i analitzar la carrera de l'esportista des d'una perspectiva global i de desenvolupament treballar les transicions esportives i la carrera dual (combinació d'esport i estduis o treball) treballar el rol de l'entorn de l'esportista en el seu desenvolupament (entrenadors, famílies, ambients) descriure i analitzar temes d'actualitat en psicologia de l'esport (e. [...]
The general objectives of this course are: To describe and analyse the athletic career from a holistic and developmental perspective To work on the career transitions and dual career (combination of sport and studies or work) To work on the athletes' environment role in their development (coaches, families, environments) To describe and analyse the latest trends in sport psychology (e. [...]
Los objetivos generales de este módulo son: describir y analizar la carrera del deportista desde una perspectiva global y de desarrollo trabajar las transiciones deportivas y la carrera dual (combinación de deporte y estudios o trabajo) trabajar el rol del entorno del deportista en su desarrollo (entrenadores, familias, ambientes) describir y analizar temas de actualidad en psicología del deporte (e. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
8.
4 p, 102.3 KB Activitat Física i Estil de Vida Saludable [43888] / Capdevila Ortís, Lluís ; Sanz Ruíz, Antoni ; Escorihuela, Rosa M ; Chamarro Lusar, Andrés ; Parrado Romero, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és oferir als estudiants un coneixement avançat dels models d'investigació en l'àmbit de l'activitat física i de l'exercici en relació amb la salut. Un altre objectiu és proporcionar coneixement sobre el procés d'estrès / recuperació de l'esforç físic que es relaciona amb la salut dels esportistes i amb una adequada adaptació als entrenaments i les competicions.
The objective of this module is to offer students an advanced knowledge of the research models in the field of physical activity and exercise in relation to health. Another objective is to provide knowledge about the stress / recovery process of the physical effort that is related to the health of the athletes and with an adequate adaptation to the workouts and competitions.
El objetivo de este módulo es ofrecer a los estudiantes un conocimiento avanzado de los modelos de investigación en el ámbito de la actividad física y del ejercicio en relación con la salud. Otro objetivo es proporcionar conocimiento sobre el proceso de estrés/recuperación del esfuerzo físico que se relaciona con la salud de los deportistas y con una adecuada adaptación a los entrenamientos y las competiciones.

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
9.
4 p, 100.7 KB Estratègies de Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [43886] / Torregrossa Alvarez, Miquel ; Ramis Laloux, Yago ; Jordana, Anna ; Vives Brosa, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Els objectius d'aquest modul son: Familaritzar l'estudiant amb el Treball de Fi de Master i començar a definir-ne la temàtica Treballar la cerca d'informació científica en bases de dades especialitzades Analitzar i descriure les diferents parts d'un treball acadèmic o un artícle científic Aspectes formals Introducció Mètode Resultats Discussió Referències Discutir sobre la originalitat i les contribucions dels treballs científics.
The objectives of this course are: To familiarize the student with the Master Project and start to define the demand To work on the scientific research in specialized data bases To analyze and describe the different sections of an academic work or a scientific article Formal aspects Introduction Method Results Discussion References To discuss about the originality and the contributions of the scientific literature.
Los objetivos de este módulo son: Familiarizar el estudiante con el Trabajo Final de Máster y empezar a definir la temática Trabajar la búsqueda de información científica en bases de datos especializadas Analizar y describir las diferentes partes de un trabajo académico o de un artículo científico Aspectos formales Introducción Método Resultados Discusión Referencias Discutir sobre la originalidad y las contribuciones de los trabajos científicos.

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents
10.
4 p, 101.0 KB Metodologia i Tècniques d'Avaluació en Psicologia de l'Esport [43885] / Viladrich Segués, Maria Carme ; Capdevila Ortís, Lluís ; Parrado Romero, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant tingui contacte vivencial amb els tres abordatges metodològics més utilitzats per a l'avaluació en psicologia de l'esport. D'aquesta forma l'estudiant adquirirà els coneixements necessaris per al disseny d'una investigació empírica o teòrica en l'àmbit de la psicologia de la salut i de l'esport. [...]
This subject provides students with a grounding in the three main methods of assessment used in psychology of sport and physical activity. Doing practical activities, students will acquire the knowledge necessary to design empirical or theoretical research in the field of health and sport psychology and to use the scientific method in applied professional settings. [...]
El objetivo de este módulo es que quien lo estudia tenga un contacto vivencial con los tres abordajes metodológicos más utilizados para la evaluación en psicología del deporte. De esta forma adquirirá los conocimientos necesarios para el diseño de una investigación empírica o teórica en el ámbito de la psicología de la salud y del deporte. [...]

2022-23
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física [1380]
3 documents

Materials acadèmics : 72 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.