Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Cičncies Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Cičncies Empresarials - Tercer curs

Comptabilitat de Costos

Objectius

Conèixer la formació del cost de l’article. Estudiar els tipus de processos productius. Estudiar el procés d’assignació del cost indirecte. Analitzar les noves tècniques de càlcul de costos.

Contingut

El concepte i la classificació dels costos, càlculs per a determinar el cost dels productes, serveis o seccions. El repartiment dels costos indirectes, el centre de cost, el càlcul del resultat. Sistema ABC.

Bibliografia

AECA. Serie Principios de Contabilidad de Gestión.
RIPOLL, V.: Introducción a la contabilidad de gestión. Ed. McGraw-Hill.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimarts 08:30 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
Martí Pastor, Albert
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Martí Pastor, Albert
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimarts 16:30 (1:30h)
Divendres 16:30 (1:30h)
Rivera Vicencio, Eduardo Alejandro
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Divendres 18:00 (1:30h)
Rivera Vicencio, Eduardo Alejandro
Diplomatura de Cičncies Empresarials Primer curs Segon curs