Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Direcció Comercial II (Polítiques de Màrqueting)

Objectius

Una vegada coneguts els mètodes d’anàlisi i investigació comercial a nivell bàsic, mitjançant l’assignatura Direcció Comercial I es pretén que l’estudiant conegui les diferents polítiques d’acció comercial de què disposa l’empresa i pugui formular òptimament polítiques comercials i les seves variants d’aplicació en funció dels objectius que es persegueixen i de la limitació de recursos. Així mateix, haurà de poder avaluar els canvis necessaris de política comercial en funció dels canvis previstos o reals de l’entorn i haurà d’estar capacitat per jutjar i criticar una política comercial concreta.

Contingut

Procés de planificació en màrqueting. Decisions de producte. Decisions de preu. Decisions de distribució. Decisions de comunicació. Disseny de l’organització i implantació de l’estratègia de màrqueting. Control de les activitats de màrqueting. Màrqueting de serveis. Màrqueting industrial. Màrqueting internacional. Màrqueting no empresarial.

Avaluació

1a Convocatòria: informe 20% i examen 80%

2a convocatòria: examen 100%.

Bibliografia

KOTLER, P.: Introducció al màrketing. Ed. Peerson-Prentice-Hall.
SANTESMASES, A. A.: Marketing. Conceptos y estrategias. Pirámide. Madrid, 2004

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Assignatures troncals i obligatòries de 1r i 2n cursos de Ciències Empresarials, així com Direcció Comercial I.

Comentaris

La docència del grup 10 serà en anglès. La superació de l’assignatura implicarà per l’alumne el reconeixement extra d’1,5 crèdits de lliure elecció, prèvia sol·licitud a la Gestió Acadèmica. Classes will be taught in English, and materials used in class (transparencies, photocopies, etc) will also be in English. Students will be able to write their exercises, cases and exams in any of the following languages: English, Spanish or Catalan. The advantages: • The course will be worth an extra 1,5 credit. (Lliure elecció) • A certificate saying the student has attended a course taught in English The requirements-conditions are: • Class attendance 2/3. The professor will control attendance • The exam questions will be written in English, but students can answer in any of the following languages: English, Spanish or Catalan.

Programa de curs

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Gallo Martínez, Rosalía
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Gallo Martínez, Rosalía
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Eusebio, Rossano
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dimecres 18:00 (1:30h)
Eusebio, Rossano
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs