Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Iniciació al francès (assignatura Campus)

Objectius

Aquest curs de francès pretén iniciar en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua francesa i de la seva cultura tant a nivell de comprensió i expressió oral com escrita. Els objectius que s’han d’assolir són: comprendre i mantindre converses senzilles sobre temes quotidians, comprendre textos senzills i documentals usuals, redactar missatges curts com cartes o petites narracions.

Contingut

Continguts lingüístics: Presentar-se i descriure’s a si mateix o a una altra persona; demanar i donar informacions; expressar els seus gustos i opinions; emprar la llengua en situacions corrents. Per la qual cosa es desenvoluparan al llarg del curs tota mena d’activitats a l’entorn de documents variats que a més permetran un primer contacte amb l’entorn social i cultural francès.

Bibliografia

Berthet et al. Alter ego. Hachette. 2009

Campà, A; Oliva, M. Forum interactif 1. CD-ROM méthode de français. Hachette. 2005

Les 500 exercices de grammaire A1. Hachette. 2005

Penfornis, J.L. Français.com. Cle international. 2007

Robert, J.M. Les difficultés du français Hachette

Alter Ego A1. DVD. Hachette 2009

Comentaris

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 1 Teoria 1r Semestre Divendres 14:30 (1:30h)
Dijous 14:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 1 Teoria 2n Semestre Dimarts 13:30 (1:30h)
Dijous 13:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs