Results overview: Found 56 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 28 records found
Course materials, 25 records found
Articles 3 records found  
1.
2 p, 83.4 KB Ciutats compactes... però amb espai públic i oportunitats d'oci / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Un treball amb la participació d'un investigador de la UAB estudia la petjada ecològica individual de la mobilitat i de l'habitatge a la regió metropolitana de Barcelona. Els resultats assenyalen una reducció de la petjada en augmentar la densitat fins a un cert llindar, a partir del qual augmenta la petjada a causa dels comportaments compensatoris com adquirir una segona residència o fer desplaçaments més llargs els caps de setmana i durant els període de vacances.
2013
UAB divulga, Novembre 2013, p. 1-2  
2.
2 p, 82.9 KB Anatomia de la dispersió urbana a Barcelona / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
La dispersió urbana és un greu problema econòmic i ambiental per les grans ciutats com Barcelona ja que encareix els serveis públics i augmenta el cost energètic. Malgrat diversos treballs anteriors ja havien tractat aquest tema, un estudi elaborat a la UAB l'aborda ara més profundament arribant a la conclusió que, en els últims anys, per una banda, la població s'ha dispersat i la densitat ha caigut però, per l'altra, Barcelona és ara una regió urbana més ben comunicada i estructurada del que ho era fa 20 anys.
2013
UAB divulga, Abril 2013, p. 1-2  
3.
1 p, 77.0 KB La petjada ecològica dels nostres desplaçaments per Barcelona / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Els nostres hàbits produeixen un impacte, una petjada ecològica, i gràcies a aquest indicador de sostenibilitat, podem mesurar-ho. Partint de tot això, un grup d'investigadors de la UAB ha creat una metodologia que permet calcular l'impacte ambiental d'una activitat específica: l'ús del transport urbà a Barcelona. [...]
2006
UAB divulga, març 2006, p. 1-1  

Research literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
111 p, 1.2 MB Three essays on urban spatial structure in the Metropolitan Area of Mexican Valley / Sánchez Trujillo, Vania, autor ; Muñiz, Iván, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
Los efectos positivos y negativos de la aglomeración de la población y el empleo son más fuertes en las ciudades que en cualquier otro lado. Las externalidades medio ambientales negativas y sus efectos en la calidad de vida de la población, -en otras palabras, la sostenibilidad urbana-, están tomando mayor importancia en los temas principales de discusión en la Economía Urbana. [...]
The positive and negative effects associated with the agglomeration of people and jobs are stronger in cities than elsewhere. The analysis of negative environmental externalities and their effects on the quality of life of the population, is gaining importance in Urban Economics discussions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
190 p, 14.3 MB Potencial d'autosuficiència alimentària en dos barris característics de Barcelona / SostUrbe (Grup de recerca) ; Aynès, Joan ; Liarte, Roger ; Torres, Carlos ; Toboso, Susana ; Muñiz, Iván, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Enginyeria Química) ; Petit Boix, Anna, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Hi ha una previsió de què per l'any 2030 el 60% de la població mundial viurà a les ciutats, sent les àrees on més energia es gasta i més aliments es necessiten per abastir a la població. Amb aquestes dades és de preveure que es plantegin i es busquin solucions als espais urbanitzats, i en particular, a com es podran alimentar a totes les persones que viuen en les ciutats. [...]
There is a prediction for 2030 that the 60% of the worldwide population will live in the cities. These areas are where more energy is consumed and more food is needed to supply the population. With these data are expected that solutions for urbanized spaces will be considered, and in particular, how people, who live in the cities, could be fed. [...]

2016
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
3.
26 p, 308.7 KB El impacto de la forma y estructura espacial urbana sobre las emisiones de CO2 en Concepción (Chile). ¿Es compatible una baja densidad residencial con un bajo nivel de emisiones? / Muñiz, Iván ; Rojas, Carolina ; Busuldu Cabot, Carles ; García, Alejandro ; Filipe, Mariana
Esta investigación persigue dos objetivos, en primer lugar, calcular las emisiones de CO2 asociadas a la movilidad y a la vivienda de los habitantes de Concepción. El segundo objetivo es estimar el impacto de la forma y estructura espacial sobre el volumen de emisiones. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada 2016 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; 16.05)  
4.
24 p, 995.8 KB ¿Conlleva la descentralización de la población y del empleo un modelo de movilidad más eficiente? Evidencia para el caso de ciudad de México 2000-2010 / Muñiz, Iván ; Sánchez Trujillo, Vania
Esta investigación aborda la relación entre proximidad al empleo y distancia recorrida en los desplazamientos entre el lugar de residencia y el de trabajo para el caso de Ciudad de México. Dos son los mecanismos que pueden llevar a la reducción en la distancia media de los desplazamientos debido a cambios en la estructura espacial del empleo: a) co-localización (una relación más equilibrada a nivel local entre el número de trabajadores y de empleos reduciría el número de desplazamientos fuera del municipio de residencia); y b) una caída en la distancia de los desplazamientos externos (fuera del municipio) debido a que aparece como destino alternativo al CBD un subcentro periférico de empleo. [...]
The research adresses the relation between proximity to employment and commuting distance for the case of Mexico City. Two mechanisms can reduce commuting distance associated to changes in proximity to employment: co-location (a more balanced relation between workers and employment at a local level) reduces the number of external commuters, and b) a decrease in external commuting distance since external commuters go to a perifèric employment subcenter closer that the main CBD. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada 2016 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; 16.04)  
5.
45 p, 1.5 MB El creixement del turisme fa crèixer el PIB per càpita. Mite o realitat? : una aplicació a les NUTS europees 2000-2010 / Giménez Campanario, Sílvia ; Múñiz, Ivan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquest estudi hem volgut contrastar si és veritat allò que diuen els economistes que “a més taxa de turisme d’un país, més creix el seu PIB”. Per a fer-ho hem fet un anàlisi a nivell de NUTS 2. [...]
2015
Administració i Direcció d'Empreses [950]
2 documents
6.
518 p, 3.5 MB Distritos industriales e innovación / Galletto, Vittorio ; Boix Domènech, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Muñiz, Ivan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
La presente tesis se inscribe en el marco teórico de los distritos industriales (DI). La pregunta de partida aborda si los sistemas productivos con características de DI muestran una capacidad innovadora diferencial respecto a otras tipologías de sistemas productivos locales, lo que denominamos, un efecto distrito en términos de innovación. [...]
This thesis is rooted in the theoretical framework of industrial districts (ID). The question addressed in this essay is whether local productive systems with characteristics of ID show a better innovative capacity over other types of local production systems, giving rise to what we call a district effect in terms of innovation or I‐district effect. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
7.
6 p, 203.0 KB Huella de carbono de movilidad y energía en el Área Metropolitana de Concepción. Una comparativa entre los barrios de Brisas del Sol y Pedro Valdivia Alto como ejemplos del urbanismo de baja densidad en zonas de renta alta del Área Metropolitana de Concepción / Busuldu Cabot, Carles ; García López de Lamadrid, Alejandro ; Múñiz, Ivan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Rojas, Carolina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Mediante el uso de la herramienta de la huella de carbono se busca saber el impacto ambiental de la vida cotidiana de las clases de renta alta de ciertos barrios seleccionados del Área Metropolitana de Concepción. [...]
Mitjançant l'ús de l'eina de la petjada de carboni es busca saber l'impacte ambiental de la vida quotidiana de les classes de renta alta de certs barris de la Àrea Metropolitana de Concepción. Concretament s'estudiarà la petjada de carboni de la mobilitat y el consum energètic dels habitatges. [...]
Through the use of the Carbon Footprint tool we try to find out de environmental impact of the daily life of the people of some high rent districts in the Metropolitan Area of Concepcion. Specifically it will be studied the carbon footprint related with mobility and the energy consumption at home. [...]

2013
3 documents
8.
6 p, 201.4 KB Huella de carbono de vivienda y movilidad en Concepción, Chile. Uso del cálculo de huella de carbono para concretar y solucionar problemáticas sociales en barrios desfavorecidos. El caso de Pedro de Valdivia Bajo y Cerro Centinela / Filipe, Mariana ; Quintana, Marc ; Muñiz, Ivan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Rojas, Carolina, tutora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En este proyecto se ha calculado la huella de carbono parcial, es decir, únicamente se ha tenido en cuenta la movilidad y la energía usada en la vivienda. Se ha aplicado la metodología creada por Mathis Wackernagel y William Rees en 1997 para el cálculo de la huella ecológica. [...]
En aquest projecte s'ha calculat la petjada de carboni parcial, és a dir, únicament s'ha tingut en compte la mobilitat i l'energia de la vivenda. S'ha aplicat la metodologia creada per Mathis Wackernagel i William Rees l'any 1997 pel càlcul de la petjada ecològica. [...]
In this project has been calculated the partial Carbon Footprint, ie only took into account the particular mobility and the energy used in the home. Has been applied methodology developed by Mathis Wackernagel and William Rees in 1997 for the calculation of the Ecological Footprint. [...]

2013
3 documents
9.
91 p, 5.0 MB Three essays on urban spatial structure in Bogota D.C. / Avendaño Arosemena, José ; Muñiz, Iván, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
Las ciudades son sistemas físicos, económicos y sociales caracterizados fundamentalmente por una elevada concentración espacial de población y empleo. Aunque la configuración de los sistemas urbanos presenta importantes particularidades alrededor del mundo, la economía ha logrado, con relativo éxito, organizar una estructura conceptual que permite identificar y explicar algunas fuerzas que conllevan a la concentración espacial de la población. [...]
Cities are physical, economic and social systems characterized by a high spatial concentration of population and employment. Although the configuration of urban systems offers important peculiarities around the world, the economy has achieved relative success in organizing a conceptual structure that allows for the identification and explanation of some forces that lead to a spatial population concentration. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
10.
24 p, 1.1 MB Chaos and order in the contemporary city : the impact of urban spatial structure on population density and commuting distance in Barcelona, 1986-2001. / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; García López, Miquel-Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
One of the criticisms leveled at the model of dispersed city found all over the world is its unarticulated, random, and undifferentiated nature. To check this idea in the Barcelona Metropolitan Region, we estimated the impact of the urban spatial structure (CBD, subcenters and transportation infrastructures) over the population density and commuting distance. [...]
2012 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; 1207)  

Research literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 25 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 117.1 KB Economia Territorial [102839] / Muñíz Olivera, Iván ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo principal que los estudiantes conozcan los mecanismos que explican la formación de ciud su estructura espacial, las dinámicas recientes vinculadas a la dispersión de la población y de la actividad económica y su impacto ambiental. [...]

2019-20
1435 [1435]
2 documents
2.
4 p, 78.0 KB Economia Territorial [102839] / Muñíz Olivera, Iván ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. [...]
This course has as main objective that students know the mechanisms that explain the creation of cities, their spatual structure a, economic and environmental outcomes. Also, recent dynamics on population and employment dispersion. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo principal que los estudiantes conozcan los mecanismos que explican la formación de ciud y de la actividad económica y su impacto ambiental. La asignatura se plantea desde una perspectiva multidisciplinar, donde los contenidos económicos se combinancon argumen Otro objetivo de la asignatura es que los estudiantes aprendan a revisar de forma crít más avanzados en cualquier universidad española o extranjera.

2018-19
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
3.
4 p, 77.5 KB Economia Territorial [102839] / Muñíz Olivera, Iván ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. [...]
2017-18
Grau en Ciències Ambientals [959]  
4.
4 p, 77.4 KB Economia Territorial [102839] / Muñíz Olivera, Iván ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. [...]
2016-17
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
5.
3 p, 22.8 KB Economia Territorial [102839] / Muñíz Olivera, Iván ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. [...]
2015-16
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
6.
3 p, 99.5 KB Economia Territorial [102839] / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. [...]
2014-15
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
7.
3 p, 99.6 KB Economia Territorial [102839] / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els estudiants coneguin els mecanismes que expliquen la formació de ciutats, la seva estructura espacial, les dinàmiques recents vinculades a la dispersió de la població i de l'activitat econòmica i el seu impacte ambiental. [...]
2013-14  
8.
5 p, 2.1 MB Economia territorial [23851] / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1996-97
Llicenciat en Ciències Ambientals [113]  
9.
4 p, 135.3 KB Economia Espanyola I [22272] / Riera, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
1993-94
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses [191]
Llicenciat en Economia [188]  
10.
3 p, 988.2 KB Economia Mundial (Intern.) I i Instruments d'Econom. Aplic. [22270] / Alcántara, Vicent (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
1997-98
Llicenciat en Economia [188]
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses [191]  

Course materials : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
42 Muñiz, Ivan
9 Muñiz, Ivan,
42 Muñiz, Ivàn
9 Muñiz, Iván,
9 Múñiz, Ivan,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.