Results overview: Found 1,950 records in 0.03 seconds.
Research literature, 320 records found
Course materials, 1,630 records found
Research literature 320 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
35 p, 1.1 MB El crepuscle de Hattuša : els conflictes de l'imperi nou hitita a través d'un joc "states of siege" / Fernández Rodríguez, Víctor ; Alemany i Vilamajó, Agustí, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest treball és avaluar la viabilitat d'adaptar l'Imperi Nou Hitita a un joc del tipus "States of Siege". S'analitza l'estructura d'aquests jocs i els canvis introduïts per VPG. Es localitzen enclavaments geogràfics rellevants i es consideren com a possibles escenaris per a l'estudi dels conflictes d'un imperi. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
2.
41 p, 1013.6 KB El llamp com a arma dels déus de la tempesta d'origen indoeuropeu / Marzuelo Sánchez, Maria ; Alemany i Vilamajó, Agustí, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Aquest treball aprofundeix en la comprensió de les interconnexions entre diferents religions d'origen indoeuropeu, amb un focus específic en l'arma dels déus de la tempesta com a motiu comú. Mitjançant l'estudi i la comparació dels textos mitològics associats a diferents déus de la tempesta, aquesta investigació identifica i analitza les característiques i paral·lelismes compartits entre aquestes divinitats.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
3.
25 p, 1.2 MB Les relacions pederàstiques a la Grècia clàssica : una aproximació crítica a la pederàstia i el seu context ociocultural / Lorente Sendra, Dídac ; Garcia Ventura, Agnès, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
En el present treball estudiarem les relacions homoeròtiques de pederàstia a la Grècia clàssica, definint primer els diversos termes que poden ser controvertits a l'hora de tractar aquest tema. Les relacions pederàstiques estaven basades en un intercanvi on un home adult, l'erastés, instruïa un home jove, l'erómenos, a canvi de mantenir relacions sexuals. [...]
In the present study, we will approach the homoerotic relationships of pederasty in classical Greece, first defining the various terms that can be controversial when addressing this topic. Pederastic relationships were based on an exchange where an adult man, the erastes, instructed a young man, the eromenos, in exchange for engaging in sexual relations. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
4.
56 p, 6.5 MB Les inscripcions amb litterae aureae a Hispània / Mascarella Parcerisa, Clàudia ; Rodà, Isabel , 1948-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Les inscripcions amb lletres metàl·liques o litterae aureae han provocat un seguit de problemes i diversitat d'interpretacions entre els investigadors del s. XVI en endavant. Un dels principals reptes ha estat la desaparició del material metàl·lic. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
5.
51 p, 1.1 MB Dones al front. La participació femenina en contextos bèl·lics a través d'una anàlisi textual / Barbany Ció, Jordina ; Puigvert i Planagumà, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Aquest treball tracta la caracterització a les fonts clàssiques de tres dones que van participar en contextos bèl·lics als segles I aC i I dC: Fúlvia, Agripina la Major i Munàcia Plancina. A partir d'un estudi dels textos que les mencionen, i a partir d'una anàlisi del lèxic emprat, el present treball es qüestiona si la presència d'aquestes dones en un context de guerra suposa o no un canvi en la seva representació a les fonts.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
6.
50 p, 758.3 KB El concepte de *farnah- i la seva documentació en l'antroponímia irànica / Núñez García, David ; Alemany i Vilamajó, Agustí, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
El present estudi ofereix una visió general dels problemes d'interpretació que envolten el concepte de *farnah-, tot intentant aproximar-se a aquest des d'una perspectiva lingüística. Per això mateix, a banda d'exposar algunes teories sobre el seu significat i origen i de mostrar com es representava la idea del *farnah- a les antigues cultures iràniques, aquest treball tracta d'analitzar de forma rigorosa una selecció dels nombrosos antropònims formats a partir d'aquest mot. [...]
This study offers a general vision of the interpretation problems surrounding the *farnah- concept, trying at the same time to approach it from a linguistic perspective. Thus, besides exposing some theories about its meaning and origin and showing how the idea of *farnah- was represented in ancient Iranian cultures, this work tries to analyse a selection of some of the multiple anthroponyms formed from this very word. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
7.
41 p, 938.6 KB El mito del andrógino y de la "otra mitad" : orígenes y tradición estética / Raposo Villar, Núria ; Varias, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jaques Pi, Jèssica, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Este trabajo estudia el mito del andrógino y de la "otra mitad" según el Banquete de Platón y otras fuentes de la Antigüedad relacionadas, para desarrollar un discurso filosófico sobre cómo este mito ha configurado nuestra concepción de nosotros mismos como seres incompletos y la idea del amor como una búsqueda infinita tanto de la "otra mitad" como de la propia identidad. [...]
Aquest treball estudia el mite de l' androgin i de l' "altra meitat" segons el Banquet de Plató i altres fonts de l'Antiguitat relacionades, per desenvolupar un discurs filosòfic sobre com aquest mite ha configurat la nostra concepció de nosaltres mateixos com éssers incomplets i la idea de l'amor com una recerca infinita tant de l' "altra meitat" com de la pròpia identitat. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
8.
46 p, 4.2 MB Edición crítica, traducción y estudio de la tradición sobre Raimundi Lulli Capitulum tertium primae distinctionis Libri contemplationis in Deum : 'Qualiter quisque debet gaudere propter esse proximi sui' / Portella Pahissa, Víctor ; Cruz Palma, Óscar Luis de la, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Este documento es un estudio filológico acerca de la tradición latina del Liber contemplationis in Deum -concretamente del capítulo III de la distinción I, titulado 'Qualiter quisque debet gaudere propter esse sui proximi-, que escribió Ramon Llull a finales del siglo XIII, dedicándolo a la argumentación de la alegría. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
9.
57 p, 906.8 KB Lactanci : la imatge cristiana de l'estoïcisme romà / Sánchez Martínez, Ivan ; Ferrero Hernández, Cándida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
L'objectiu d'aquest projecte és demostrar si un autor pertanyent a la literatura cristiana primitiva, Lactanci, convisqué també amb idees pròpies d'un corrent filosòfic pagà, l'estoïcisme. S'arribarà a identificar si aquesta hipòtesi pot afirmar-se com a certa o no, a partir del comentari de les diferents obres d'aquest personatge. [...]
The aim of this project is to show wether an author belonging to early Christian literature, Lactantius, lived with idees typical of a pagan philosophical current, the Stoicism. It will be possible to identify whether this hypothesis can be affirmed as true or not, based on the commentary on the different works of this personality. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]  
10.
85 p, 11.0 MB El canvi global en el sistema càrstic a la muntanya d'Alinyà / Crespo Ávila, Sergio ; Fernández Fernández, Jorge ; Pons Andreu, Matias ; Sánchez, Miriam ; Maneja, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Molina Gallart, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En el present treball s'explica l'efecte del canvi global a la zona, fent èmfasi a la relació amb el canvi d'usos i cobertes de sòl i dels efectes del canvi climàtic. En aquest procés intervenen factors naturals i socioeconòmics, de manera que es necessita una visió interdisciplinària per a entendre-la, pròpia de les ciències ambientals; i coneixement geològic per explicar la dinàmica del sistema càrstic.
2021
Grau en Ciències Ambientals [1435]  

Research literature : 320 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 1,630 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 118.9 KB Idioma modern II (èuscar) [100049] / Elordi Acordarrementer, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita. [...]
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression. [...]
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
2.
8 p, 116.7 KB Idioma modern I (èuscar) [100040] / Elordi Acordarrementer, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita.
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression.
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
3.
9 p, 123.9 KB Idioma modern II (portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
4.
9 p, 120.7 KB Idioma modern I (portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumnat hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el alumnado con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el estudiante haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
5.
3 p, 384.1 KB Introducció i Reptes de les Ciències Ambientals [106757] / Rodellas Vila, Valentí ; Maneja Zaragoza, Roser ; Arias Ortiz, Ariane ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és una introducció a les Ciències Ambientals de caràcter teòric-pràctic. Es pretén que l'alumnat conegui l'evolució de la història dels estudis ambientals, els principals reptes actuals de les Ciències Ambientals, així com les principals problemàtiques i conflictes socioambientals. [...]
Esta asignatura es una introducción a las Ciencias Ambientales de carácter teórico-práctico. El alumnado aprenderá la evolución de la historia de los estudios ambientales, los principales retos contemporáneos de las ciencias ambientales, así como las principales problemáticas y conflictos socioambientales. [...]
This is an introductory course to Environmental Sciences with a theoretical-practical approach. Its purpose is to familiarize students with the evolution of the history of environmental studies, the current major challenges in Environmental Sciences, as well as the main environmental issues and conflicts. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
6.
6 p, 114.3 KB Recursos Energètics i Naturals [106785] / Campos, Daniel ; Escuer Solé, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura ha de servir per a què l'alumnat identifiqui i avalui de manera quantitativa les principals vies de recursos que l'ésser humà té disponibles a La Terra pel desenvolupament de les seves funcions bàsiques i/o les seves activitats econòmiques (en especial pels processos de transformació i generació d'energia), i en quin nivell aquests recursos es troben ja utilitzats i/o sobreexplotats a la societat actual. [...]
This course should provide the students the ability to assess and quantify the main sources of natural resources that human beings have available to develop their basic functions and/or their economic activities (in particular the transofrmation and production of energy), and up to what extent such resources are being used and/or overexploited nowadays in our society. [...]
La asignatura debe servir para que el alumnado identifique y evalue de manera cuantitativa las principales vías de recursos disponibles que La Tierra ofrece al ser humano para el desarrollo de sus funciones básicas y/o de sus actividades económicas (en especial para los procesos de transformación y generación de energía) y en qué grado esos recursos se encuentran actualmente utilizados y/o sobreexplotados en la sociedad actual. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
7.
6 p, 109.7 KB Planejament Sostenible Rural i Urbà [106781] / Muñoz Ramirez, Francisco Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura planteja tres objectius principals: En primer lloc, analitzar la dimensió sòcio-ambiental de les dinàmiques urbanes i territorials actuals i les seves tendències futures. En segon lloc, conèixer i reflexionar sobre els principals instruments d'intervenció pública per a la planificació del territori i la gestió dels seus recursos, tot fent servir conceptes de viabilitat econòmica aplicats a diferents escales territorials. [...]
This course has three main objectives: First, to analyze the socio-environmental dimension of current urban and territorial dynamics and their future trends. Secondly, to know and reflect on the main instruments of public intervention for the planning of the territory and the management of its resources, using concepts of economic viability applied to different territorial scales. [...]
Esta asignatura plantea tres objetivos principales: En primer lugar, analizar la dimensión socio-ambiental de las dinámicas urbanas y territoriales actuales y sus tendencias futuras. En segundo lugar, conocer y reflexionar sobre los principales instrumentos de intervención pública para la planificación del territorio y la gestión de sus recursos, utilizando conceptos de viabilidad económica aplicados a diferentes escalas territoriales. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
8.
7 p, 113.6 KB Biologia Animal i Vegetal [106779] / Dallarés, Sara ; Belmonte Soler, Jordina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de la part de Biologia Animal són introduir l'estudiant en el coneixement dels principals grups d'animals, les seves característiques bàsiques, la seva posició i paper funcional en els ecosistemes i la seva importància en relació amb els humans des d'una perspectiva social, econòmica i sanitària. [...]
The objectives of the Animal Biology part are to introduce the student to the main groups of animals, their basic characteristics, their position and functional role in ecosystems and their importance in relation to humans from a social, economic and health perspective. [...]
Los objetivos de la parte de Biología Animal son introducir al estudiante en el conocimiento de los principales grupos de animales, sus características básicas, su posición y papel funcional en los ecosistemas y su importancia en relación con los humanos desde una perspectiva social, económica y sanitaria. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
9.
5 p, 109.0 KB Ecologia [106778] / Piñol Pascual, Josep ; Hernandez Castellano, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és donar els coneixements d'ecologia bàsics per a un graduat en ciències ambientals. Aquesta disciplina biològica és fonamental per a entendre la interacció entre l'home i el medi ambient, que, al cap i la fi, és l'objectiu clau dels estudis de Ciències Ambientals. [...]
The aim of this subject is to provide the basic knowledge of ecology for a graduate in environmental sciences. This biological discipline is fundamental to understanding the interaction between man and the environment, which, after all, is the key objective of Environmental Science studies. [...]
El objetivo de esta asignatura es dar conocimientos de ecología básicos para un graduado en ciencias ambientales. Esta disciplina biológica es fundamental para entender la interacción entre el hombre y el medio ambiente, que, al fin y al cabo, es el objetivo clave de los estudios de Ciencias Ambientales. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
10.
7 p, 115.5 KB Ciències del Mar [106769] / Soler Membrives, Anna ; Rodellas Vila, Valenti ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació de base en el coneixement del medi marí , que englobi aspectes de la física, la química i la geologia, així com de l'àmbit dels éssers vius i de les seves interrelacions. [...]
The objective of this subject is to provide a base training in the knowledge of the marine environment, which encompasses aspects of physics, chemistry and geology, as well as the field of living organisms and their interrelations. [...]
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación de base en el conocimiento del medio marino, que englobe aspectos de la física, la química y la geología, así como del ámbito de los seres vivos y de sus interrelaciones. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents

Course materials : 1,630 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.