Results overview: Found 70 records in 0.01 seconds.
Course materials, 70 records found
Course materials 70 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 115.0 KB Polítiques i Administració Territorials [104259] / Blanco-Romero, Asunción ; Ramón Riba, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura té per objectiu oferir a l'alumnat una introducció i coneixements bàsics sobre les relacions entre política i institucions, per un costat, i territori, per l'altre. Els objectius de la matèria consisteixen en conèixer els elements bàsics que configuren els governs locals: principis normatius, estructures, actors i agenda de polítiques per tal d'assolir la capacitat d'analitzar amb visió crítica i ben fonamentada la realitat del govern local especialment a Catalunya, però també estudiant casos del conjunt d'Espanya i d'altres països de la Unió Europea. [...]
La asignatura tiene como objetivo ofrecer al alumnado una introducción y conocimientos básicos sobre las relaciones entre política e instituciones, por un lado, y territorio, por el otro. Los objetivos de la materia consisten en conocer los elementos básicos que configuran los gobiernos locales: principios normativos, estructuras, actores y agenda de políticas para alcanzar la capacidad de analizar con visión crítica y bien fundamentada la realidad del gobierno local especialmente en Cataluña, pero también estudiando casos del conjunto de España y de otros países de la Unión Europea. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
2.
5 p, 107.0 KB Anàlisi Espacial i Models [104256] / Vera Martin, Ana ; Pallarès Barberà, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Anàlisi Espacial i Models s'imparteix el Tercer Curs del Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial. Els objectius són: Utilitzar el mètode científic en la formalització, resolució i interpretació dels Models en Geografia. [...]
Análisis Espacial y Modelos se imparte el Tercer Curso del Grado de Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial. Los objetivos son: Utilizar el método científico en la formalización, resolución e interpretación de los Modelos en Geografía. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
3.
4 p, 103.4 KB Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte [104255] / Nadal Tersa, Jordi ; Vera Martin, Ana ; Pèlachs Mañosa, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura obligatòria de tercer curs forma part de la Matèria 19 del grau: Laboratoris Territorials i Ambientals, junt amb l'assignatura de segon curs. Tal i com reflecteix la Memòria del grau s'integra amb les assignatures: Planificació, planejament i avaluació Mobilitat sostenible i territori Recursos naturals, aigua i energia Anàlisi demogràfica Tècniques de representació i disseny territorial Té per objectiu principal la provisió dels coneixements, mètodes i tècniques necessaris per a l'elaboració de la part propositiva i projectual dels instruments de planejament: establiment de criteris de planejament, definició d'objectius, anàlisi de fortaleses i debilitats, formulació de propostes, elaboració de projectes, identificació dels actors, mitjans i instruments necessaris per a aplicar-los, redacció i presentació dels documents finals de planejament.
Esta asignatura obligatoria de tercer curso forma parte de la Materia 19 del grado: Laboratorios Territoriales y Ambientales, junto con la asignatura de segundo curso. Tal y como refleja la Memoria del grado integra con las asignaturas: Planificación, planeamiento y evaluación Movilidad sostenible y territorio Recursos naturales, agua y energía análisis demográfico Técnicas de representación y diseño territorial Tiene por objetivo principal la provisión de los conocimientos, métodos y técnicas necesarios para la elaboración de la parte propositiva y proyectual de los instrumentos de planeamiento: establecimiento de criterios de planeamiento, definición de objetivos, análisis de fortalezas y debilidades, formulación de propuestas, elaboración de proyectos, identificación de los actores, medios e instrumentos necesarios para aplicarlos, redacción y presentación de los documentos finales de planeamiento.

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
4.
6 p, 108.4 KB Anàlisi Demogràfica [104254] / Recaño Valverde, Joaquin ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura contempla tres objectius bàsics: a) L'aprenentatge dels mètodes i de les tècniques avançades de l'anàlisi demogràfica: construcció i interpretació d'indicadors nets de moment i generació per a tots els fenòmens demogràfics b) L'accès a les explicacions teòriques de l'evolució dels fenòmens demogràfics més característiques, mortalitat, fecunditat, nupcialitat i migracions. [...]
La asignatura contempla tres objetivos básicos: a) El aprendizaje de los métodos y de las técnicas avanzadas del análisis demográfico: construcción e interpretación de indicadores netos de momento y generación para todos los fenómenos demográficos b) El acceso a las explicaciones teóricas de la evolución de los fenómenos demográficos más características, mortalidad, fecundidad, nupcialidad y migraciones. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
5.
5 p, 104.4 KB Dinàmiques de l'Aigua, l'Energia i els Recursos Naturals [104253] / Nadal Tersa, Jordi ; Sanchez Morales, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura aborda els coneixements hidrològics bàsics des d'un punt de vista socioeconòmic, físic i de sistema. Està enfocada lògicament a estudiants de geografia que vulguin tenir una visió global i bàsica de la realitat que envolta aquesta àrea de coneixement, tot i que estudiants de graus relacionats amb les ciencies naturals hi són benvinguts. [...]
La asignatura aborda los conocimientos hidrológicos básicos desde un punto de vista socioeconómico, físico y de sistema. Está enfocada lógicamente a estudiantes de geografía que quieran tener una visión global y básica de la realidad que rodea esta área de conocimiento, aunque estudiantes de grados relacionados con las ciencias naturales son bienvenidos. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
6.
5 p, 105.7 KB Planificació, Planejament i Avaluació [104252] / Nadal Tersa, Jordi ; Sanchez Morales, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els i les estudiants adquireixin els coneixements necessaris per tenir una visió crítica de la planificació territorial i puguin valorar els continguts ambientals amb els que s'estructura el territori. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo principal que los y las estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para tener una visión crítica de la planificación territorial y puedan valorar los contenidos ambientales con los que se estructura el territorio. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
7.
5 p, 106.2 KB Mètodes Qualitatius i Treball de Camp [104248] / Solana Solana, Antonio Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius de l'assignatura són dos: a) El coneixement del procés d'organització i desenvolupament del treball de camp en ciències socials i, en concret, la seva aplicacióen els processos de planificació i planejament territorial i urbà. [...]
Los objetivos de la asignatura son dos: a) El conocimiento del proceso de organización y desarrollo del trabajo de campo en c al estudio de los procesos de planificación territorial y planeamiento urbano. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
8.
6 p, 110.0 KB Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria [104247] / Durà Guimerà, Antoni ; Alegre Nadal, Pau ; Solana Solana, Antonio Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura forma part de la Matèria "Laboratoris Territorials i Ambientals", juntament amb una altra que s'imparteix al tercer curs. Tal com indica la Memòria del Grau, l'assignatura de segon curs s'orienta a aprendre a elaborar Memòries de diagnosi del territori, deixant per a la de tercer l'aprenentatge de l'elaboració de propostes. [...]
La asignatura forma parte de la Materia "Laboratorios Territoriales y Ambientales", junto a otra que se imparte en tercer curso. Tal como indica la Memoria del Grado, la asignatura de segundo curso se orienta a aprender a elaborar Memorias de diagnosis del territorio, dejando para la de tercero el aprendizaje de la elaboración de propuestas. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
9.
5 p, 106.0 KB Canvi Climàtic i Riscos Ambientals [104246] / Mortyn, P. Graham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Descriure el funcionament i operació del sistema climàtic a partir del coneixement i la comprensió dels conceptes fonamentals de la climatologia. Aquest tema considera circulació general atmosfèrica, introduït en el primer curs de Geografia Física. [...]
Describir el funcionamiento y funcionamiento del sistema climático desde el conocimiento y la comprensión de los conceptos fundamentales de la climatología. Esta asignatura considera la circulación general atmosférica, introducida en el primer curso de Geografía Física. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
10.
4 p, 104.6 KB Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya [104245] / Alegre Nadal, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és mostrar diferents maneres d'entendre el territori de Catalunya a través de la successió d'interpretacions cartogràfiques i textuals produïdes des del segle XVII fins a l'actualitat. [...]
El objetivo de la asignatura es mostrar diferentes maneras de entender la relación entre sociedad, territorio y medio ambiente en Cataluña a través de la sucesión de interpretaciones cartográficas y textuales producidas desde el siglo XVII hasta la actualidad. [...]

2020-21
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents

Course materials : 70 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.