The Research Centre for Science and Mathematics Education (CRECIM)

The Research Centre for Science and Mathematics Education (CRECIM) is a Special Research Centre at the Autonomous University of Barcelona, created from the TIREC Research Group (Research and Educational Computer Technology). The CRECIM is an organization dedicated to promote better scientific, mathematical and technological literacy of the population from the following lines of work: The study of the scientific practice in the classroom and the scientific and technological literacy in society; the use of digital tools as mediating artifacts for teaching and learning Science; the promotiof of interest in STEM disciplines (Science, Technology, Engineering & Mathematics); teaching and learning Science through tinkering and maker methodologies; and the promotion of equity in education in STEM disciplines.

 

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2022-06-13
11:11
50 p, 2.3 MB Com podem saber si l'aire de l'escola està contaminat? / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica
Quarta versió del material per treballar la contaminació de l'aire al cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
El material i la guia docent s'han desenvolupat en el marc del projecte Volem ser científiques i enginyeres! Projectes STEM amb perspectiva de gènere (FCT-20-15569).

2022
2 documents
2021-01-21
10:35
56 p, 3.7 MB Informe de evaluación del pilotaje 'La DefeNsA de las plantas' / Navarro Palà, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
2020  
2020-10-13
15:44
89 p, 1.6 MB Punts clau per STEM a l'educació infantil i incloent-hi els pares : una guia per a educadors d'infantil / Ünlü Çetin, Şenil, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Bilican, Kader, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Üçgül, Memet, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; İdin, Şahin (STEAM Education Research Association) ; Dönmez, İsmail (STEAM Education Research Association) ; Radeva, Snezhana (Sofia University "St. Kl. Ohridski") ; Michelsen, Claus (University of Southern Denmark) ; Seidelin, Lars (University of Southern Denmark) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mirtschewa, Iliana (Sofia University "St. Kl. Ohridski") ; Lindner, Martin (Martin Luther University Halle-Wittenberg) ; Lund Jensen, Birgitte (University College South) ; Brandt, Bettina (University College South) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pedreira, Montserrat (Universitat de Vic. Facultat de Ciències Socials de Manresa) ; Lemkow-Tovias, Gabriel (Universitat de Vic. Facultat de Ciències Socials de Manresa) ; Çetin, Şenil Ünlü (Kırıkkale University) ; Buldu, Metehan (Kırıkkale University)
Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
2020-09-29
14:54
77 p, 3.7 MB Key points for STEM in early childhood education and involving parents : a guidebook for early childhood educators / Ünlü Çetin, Şenil, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Bilican, Kader, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Üçgül, Memet, ed. (Kırıkkale Üniversitesi)
Ankara : Kuloğlu Press, 2020  
2020-06-19
13:01
40 p, 1.4 MB Informe de evaluación del Taller 'Plantas mutantes' del CRAG. (Curso 2019/20) / Navarro Palà, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Barcelona, 2020  
2020-06-19
11:43
19 p, 1.3 MB Com és l'aire de la nostra escola? / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Segona versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
2019
5 documents
2020-06-09
09:28
48 p, 1.5 MB Informe de evaluación del impacto del taller 'Plantas mutantes' del CRAG en el alumnado participante / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
2019  
2020-06-06
04:30
8 p, 483.6 KB El costat fosc de l'STEM i com combatre'l : contribucions de la Digna Couso a l'escola d'estiu d'EduglobalSTEM / García, Núria (Institut Can Mas)
En els darrers anys l'educació en STEM està sent objecte d'un gran impuls des de les institucions públiques i part del sector privat. Es parla molt i s'especula al voltant dels interessos ocults que poden estar al darrera d'aquest impuls, interessos foscos, que tenen com a objectiu la perpetuació de l'statu quo geopolític i social-laboral. [...]
Over the last few years, STEM education has been gaining momentum from both public institutions and the private sector. Much is said and speculated about the hidden interests that may be behind this impulse, dark interests, which aim to perpetuate the geopolitical and social-labour status quo. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.428
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 40 (2020) , p. 26-33  
2020-06-03
06:22
16 p, 602.7 KB Qué proyectos STEM diseña y qué dificultades expresa el profesorado de secundaria sobre Aprendizaje Basado en Proyectos / Domènech Casal, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Lope, Sílvia (Catalunya. Generalitat. Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE)) ; Mora, Lluís (Catalunya. Generalitat. Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE))
El movimiento educativo STEM persigue incrementar las vocaciones científico-tecnológicas y conecta distintas herramientas, perspectivas y metodologías didácticas. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una metodología privilegiada para la concreción de los objetivos STEM. [...]
The STEM proposal aims to promote Science and Technology careers and connects with several pedagogic tools, perspectives and methodologies. Project-Based Learning (PBL) is a candidate methodology for STEM development. [...]

2019 - 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2019.v16.i2.2203
Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, Vol. 16 Núm. 2 (2019) , p. 2203(1)-2203(16)  
2020-06-03
06:22
10 p, 998.2 KB Una propuesta de enseñanza-aprendizaje centrada en el análisis del camino de la energía "paso a paso" / Soto Alvarado, Macarena (Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Ciencias) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; López Simó, Víctor (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
El modelo escolar de energía y sus ideas clave asociadas (energía como función de estado, transferencia, conservación y degradación) representan un reto para profesores y alumnos, porque requiere cambiar la forma de mirar los fenómenos físicos de la perspectiva mecánica a la energética. [...]
The scholar model of energy and its energy-related concepts (energy as a function of state, transfer, conservation and degradation) represent a challenge for teachers and students, since it implies changing the way to see the physical phenomena, from the mechanics to the energetic view. [...]

2019 - 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2019.v16.i1.1202
Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, Vol. 16 Núm. 1 (2019)