A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Preinscripció  Majors de 25 anys 
Batxillerat
CFGS
Batxillerat Internacional
 Majors de 25 anys 
Majors de 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris

Majors de 25 anys


Requisits d'accés

  • Tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en què se celebri la prova d'accés.
  • No tenir superades les PAU

Estructura de la prova

Fase general: és obligatòria i consta de quatre exercicis

  1. Comentari de text: la prova consisteix a comentar dos textos: un en llengua catalana i l’altre en llengua castellana. Ambdues parts es poden respondre en català o en castellà.
  2. Llengua estrangera (alemany, francès, anglès, italià o portuguès):  la prova consisteix a respondre deu preguntes (vuit objectives i dues obertes), a partir de la lectura i comprensió d’un text donat. Les respostes s’han de redactar obligatòriament en la llengua triada per fer la prova.
  3. Llengua castellana: a partir d’un text, el candidat haurà de respondre vuit preguntes, set de tipus objectiu i una pregunta oberta. Caldrà respondre a tots els exercicis obligatòriament en castellà.
  4. Llengua catalana: a partir d’un text, el candidat haurà de respondre vuit preguntes, set de tipus objectiu i una pregunta oberta. Caldrà respondre a tots els exercicis  obligatòriament en català.


Fase específica: també és obligatòria. L'estudiant ha de triar l'opció que coincideixi amb la branca de coneixement en la qual s'inscriu el grau que vol cursar i, d'aquesta opció, l'alumne només haurà d'examinar-se de 2 matèries.

  • Assignatures de la fase específica: Biologia, Dibuix Tècnic, Economia de l'Empresa, Estadística, Filosofia, Física, Geografia, Història Contemporània, Història de l'Art, Literatura, Matemàtiques, Química.


Recorda que si aproves una de les fases la nota mantindrà la seva validesa durant un període de 2 anys (l'actual de la prova i el següent), temps durant el qual et pots preparar i presentar-te de l'altra.

Nota d'admissió

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels 4 exercicis; i, la de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits. La qualificació de cada fase és vàlida per a la convocatòria següent si és igual o superior a 5.
La nota d'accés serà el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i en l'específica. Per poder fer la mitjana, la nota de cada fase haurà de ser igual o superior a 4. Cal tenir en compte que la nota d'admissió que resulti ha de tenir un valor mínim de 5 i un màxim de 10.


Convocatòries

Les proves es convoquen un cop a l’any, i cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per a superar-les. Un cop superada, el candidat es podrà tornar a presentar en edicions posteriors per tal de millorar la seva qualificació. La universitat tindrà en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.


Matrícula

El termini per formalitzar la matrícula a les universitats catalanes és del 23 de febrer al 7 de març de 2011. A http://accesnet.gencat.cat, per a qualsevol de les universitats públiques de Catalunya o la Universitat de Vic.
Data de les proves: 7 de maig la prova comuna i 14 de maig la prova específica.
Per a l’accés de majors de 25 anys es tenen reservades un 3% de les places de cada titulació de grau.

Més informació: http://www.gencat.cat/universitats

Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats