Resultados globales: 646 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 8 registros
Materiales académicos, Encontrados 638 registros
Documentos de investigación Encontrados 8 registros  
1.
39 p, 7.6 MB La necesidad de reconexión con la naturaleza durante la infancia / Carrera Arroyo, Sara ; Tafalla, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La visión antropocéntrica y los dualismos opresivos subyacentes impiden la comprensión de una naturaleza que abarca toda la realidad. Este pensamiento ha conllevado a una crisis de valores, ecológica y del ser humano mismo. [...]
The anthropocentric vision and the underlying oppressive dualisms prevent the understanding of a nature that encompasses all the reality. This thought has led to a crisis of values, ecology and of the human being itself. [...]

2021
Grau en Filosofia [802]  
2.
36 p, 1.0 MB Ètica ecològica i ecofeminisme : examinant les propostes d'Alicia Puleo, Vandana Shiva i Jorge Riechmann / Moreno Marín, Ana ; Tafalla González, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La catàstrofe ecològica és un problema amb una gran dimensió i impacte al nostre present, aquesta situació es veurà agreujada en el futur més pròxim. El propòsit del present treball és assenyalar la situació a la qual ens trobem per tal d'oferir un mapa general del problema pràctic al qual hem de fer front. [...]
The ecological disaster is a serious problem that has a considerable impact on our present; this situation will only get worse in the near future. The purpose of this paper is to identify the current situation in order to provide a general overview of the practical problem we need to deal with. [...]

2020
Grau en Filosofia [802]  
3.
38 p, 478.2 KB El desastre ecológico que nadie quiere ver ¿Por qué la sociedad ignora el problema medioambiental? / Rodríguez Gea, Adrián ; Tafalla, Marta, dir. (Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El propósito de este trabajo es conocer el estado actual de la sociedad en relación al medioambiente, buscando entender los motivos por los cuales esta permanece impasible ante la catástrofe medioambiental. [...]
The objective of this paper is to know the current state of society in relation to the environment, trying to understand the reasons why it remains imimpassive in the face of the environmental catastrophe. [...]

2019
Grau en Filosofia [802]  
4.
35 p, 581.1 KB Tècnica, home i món en Friedrich Dessauer i Günther Anders / Lopez Garcia, Ivan ; Hernández Reynes, Jesús, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball tracta d'inscriure el fenomen de la tècnica en el marc d'una antropologia filosòfica que ens permeti aproximar-nos a una comprensió del moment històric del segle XX. Per dur a terme això s'analitza en primer lloc la noció de tècnica proposada per Friedrich Dessauer, clarificant-la com un fenomen totalitzador que manté amb l'home una relació fonamental. [...]
El presente trabajo trata de inscribir el fenómeno de la técnica en el marco de una antropología filosófica que nos permita aproximarnos a una comprensión del momento histórico del siglo XX. Para ello se analiza en primer lugar la noción de técnica propugnada por Friedrich Dessauer, esclareciéndola como un fenómeno totalizador que guarda con el hombre una relación fundamental. [...]
The present work attemps to inscribe the phenomenon of technique within the framework of a philosophical anthropology that allows us to approach an understanding of the historical moment of the 20th century. [...]

2019-05-31
Grau en Filosofia [802]  
5.
36 p, 560.9 KB La homeopatía : análisis de una controversia sociocientífica / Martínez Pérez, Júlia ; Delgado Carreira, Mónica, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les controvèrsies científiques constitueixen moments decisius en la dinàmica científica ja que posen en suspensió les seves diferents teories o tesis i, al mateix temps, mantenen les possibilitats de la seva resolució obertes. [...]
Las controversias científicas constituyen momentos decisivos en la dinámica científica ya que ponen en suspensión sus distintas teorías o tesis y, al mismo tiempo, mantienen las posibilidades de su resolución abiertas. [...]
Scientific controversies constitute decisive moments in scientific dynamics since they put their different theories or thesis in suspension and, at the same time, keep the possibilities of their resolution open. [...]

2019-06-03
Grau en Filosofia [802]  
6.
39 p, 972.1 KB Els Videojocs : un nou diàleg amb la Filosofia / Roca Tomas, Gerard ; Casacuberta, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball vol trencar els prejudicis que hi ha en el món acadèmic respecte als videojocs. Per fer-ho mostraré la importància que aquests han anat adquirint en altres disciplines. Presentaré les aproximacions que s'han fet des de la filosofia i aportaré un cas d'estudi. [...]
Este trabajo quiere romper los prejuicios que hay en el mundo académico respecto a los videojuegos. Para ello mostraré la importancia que estos han ido adquiriendo en otras disciplinas. Presentaré las aproximaciones que se han hecho desde la filosofía y aportaré un caso de estudio. [...]
This work wants to break the prejudices that exist in the academic world regarding video games. To do this I will show the importance that videogames have been acquiring in other disciplines. I will present the approaches that have been made from philosophy and I will provide a case study. [...]

2019-06-04
Grau en Filosofia [802]  
7.
35 p, 931.3 KB El sexo del cerebro en disputa : críticas al neurosexismo bajo una perspectiva neurofeminista / Serrano Buiza, Desiree ; Vallverdú, Jordi, 1973-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Amb aquest treball plantejo un dels debats centrals en la neurociència actual: si el cervell Amb aquest treball plantejo un dels debats centrals en la neurociència actual: si el cervell Amb aquest treball plantejo un dels debats centrals en la neurociència actual: si el cervell Amb aquest treball plantejo un dels debats centrals en la neurociència actual: si el cervell Amb aquest treball plantejo un dels debats centrals en la neurociència actual: si el cervell.
Con este trabajo planteo uno de los debates centrales en la neurociencia actual: si el cerebro Con este trabajo planteo uno de los debates centrales en la neurociencia actual: si el cerebro Con este trabajo planteo uno de los debates centrales en la neurociencia actual: si el cerebro Con este trabajo planteo uno de los debates centrales en la neurociencia actual: si el cerebro Con este trabajo planteo uno de los debates centrales en la neurociencia actual: si el cerebro.
This dissertation is meant to set out one of the central discussions on current neuroscience: This dissertation is meant to set out one of the central discussions on current neuroscience: This dissertation is meant to set out one of the central discussions on current neuroscience: This dissertation is meant to set out one of the central discussions on current neuroscience:.

2019-06-04
Grau en Filosofia [802]  
8.
25 p, 361.6 KB Back to earth : a philosophical approach to the human relationship with outer space / Rubio Ramon, Guillem ; Tafalla, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Outer space first came into the spotlight after the second half of the XX century. Nevertheless, its problem is rooted deeper and covers a wider chronology: outer space does not only affect the atmosphere and beyond, but also our planet and the human being itself, including our own past, present and future. [...]
L'espai exterior pren importància a la darrera meitat del segle XX. El seu problema, però, posseeix unes arrels més profundes i una cronologia més llunyana: no només afecta allò més enllà de l'atmosfera, sinó també el nostre planeta i l'ésser humà, inclosos el seu passat, present i futur. [...]

2017
Grau en Filosofia [802]  

Materiales académicos Encontrados 638 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
7 p, 130.2 KB Treball de fi de grau [100323] / Hernandez Reynes, Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'Objectiu de l'assignatura és elaborar un treball que ha de mostrar el nivell d'assoliment de les competències adquirides durant la formació en el Grau de Filosofia. El treball consisteix en l'elaboració escrita i presentació oral d'un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol de Grau en Filosofia.
The objective of the subject is to elaborate a piece of work that shows the level of achievement of the competences of the Degree of Philosophy. The work consists in the written elaboration and oral presentation of a paper that allows a global and synthetic assessment of the specific and cross-curricular competences associated to the degree of Philosophy.
El objetivo de la asignatura es elaborar un trabajo que muestre el nivel de consecución de las competencias del Grado de Filosofía. El TFG consiste en la elaboración escrita y presentación oral de un trabajo que permita una evaluación global y sintética de las competencias específicas y transversales asociadas al Grado en Filosofía.

2022-23
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
2.
6 p, 126.1 KB Filosofia de la tecnologia [100317] / Sastre Juan, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar eines per pensar críticament la tecnologia i posar-les en pràctica a través de l'anàlisi situada d'artefactes i sistemes tècnics concrets. Smartphones, concertines, càmeres de videovigilància, ventiladors hospitalaris, ordinadors, creuers, contenidors de transport marítim de mercaderies, passaports biomètrics, retroexcavadores, xarxes elèctriques, aliments transgènics, trens d'alta velocitat, màquines de cosir, preservatius, drons, escopetes de bales de goma, centrals nuclears, tenalles. [...]
The goal of this subject is to provide tools in order to think critically about technology, and to put them in practice through the situated analysis of specific artefacts and technological systems. Smartphones, razor-wire, surveillance cameras, ventilators, computers, cruise ships, containers, biometric passports, diggers, electricity networks, transgenic food, high-speed trains, sewing machines, condoms, drones, rubber bullets, nuclear power stations, pliers. [...]
El objetivo de la asignatura es proporcionar herramientas para pensar críticamente la tecnología y llevarlas a la práctica a través del análisis situado de artefactos y sistemas técnicos concretos. [...]

2022-23
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
3.
5 p, 120.6 KB Filosofia del llenguatge [100313] / Delgado Carreira, Mónica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir als estudiants en algunes de les qüestions més centrals de la filosofia actual des de la perspectiva de l'estudi filosòfic del llenguatge.
The objective of this subject is to introduce students to some of the most central questions of current philosophy from the perspective of the philosophical study of language.
El objetivo de esta asignatura es introducir a los alumnos en algunas de las cuestiones centrales de la filosofía actual desde la perspectiva del estudio filosófico del lenguaje.

2022-23
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
4.
5 p, 122.7 KB Filosofia de la ciència [100312] / Ballus Santacana, Andreu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest curs els estudiants aprendran a reflexionar entorn algunes de les qüestions bàsiques de la filosofia de la ciència, i a conèixer a grans trets algunes de les principals propostes històriques i presents en aquesta disciplina. [...]
In this course students will learn to reflect on some of the basic questions of the Philosophy of Science, and to identify some of the main approaches to the discipline. The course starts from a reflection on the nature of science and its limits, and then delves into some classic discussions, such as those relating to the problem of induction, the demarcation criterion, the nature of scientific change, to the nature of scientific explanation, realism and anti-realism, and the human impact of science and its relationship to ethics and politics. [...]
En este curso los estudiantes aprenderán a reflexionar en torno algunas de las cuestiones básicas de la filosofía de la ciencia, y conocer a grandes rasgos algunas de las principales propuestas históricas y presentes en esta disciplina. [...]

2022-23
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
5.
7 p, 127.2 KB Filosofia antiga [100306] / Hernandez Reynes, Jesús ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Filosofia antiga (6 ECTS) és una assignatura que es considera matèria bàsica de la UAB, programada per al segon any dels següents estudis: Grau en Filosofia i Grau en Ciències de l'Antiguitat. L'assignatura compleix dos objectius: d'una banda, és principalment l'estudi dels dos autors més importants de la filosofia antiga (Plató i Aristòtil), que alhora són dels més importants de la filosofia en general. [...]
Ancient Philosophy (6 ECTS) is a subject considered UAB Basic Training, scheduled for the second year of following undergraduate programs: Bachelor's Degree in Philosophy and Bachelor's Degree in Ancient Studies. [...]
Filosofía antigua (6 ECTS) es una asignatura que se considera materia básica de la UAB, programada para el segundo año de los siguientes estudios: Grado en Filosofía y Grado en Ciencias de la Antigüedad. [...]

2022-23
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
6.
6 p, 124.4 KB Teoria crítica [100304] / Vilar Roca, Gerard ; Bayarri Viñas, Barbara ; Hoyos Morales, Alfonso ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
OBJETIU GENERAL Aquesta assignatura ofereix un quadre històric i sistemàtic dels principals problemes filosòfics abordats per la teoria crítica desenvolupada principalment per l'anomenada Escola de Frankfurt. [...]
This subject offers a historical and systematic picture of the main philosophical problems addressed by the critical theory developed mainly by the so-called Frankfurt School. To this end, we will study the main texts that have produced the three generations of philosophers and the current trends of the feminist critical theory. [...]
Esta asignatura ofrece un cuadro histórico y sistemático de los principales problemas filosóficos abordados por la teoría crítica desarrollada principalmente por la llamada Escuela de Frankfurt. [...]

2022-23
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
7.
11 p, 143.9 KB Metafísica [100303] / Rius Santamaria, Mercè ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Es tractaria de: 1) Adquirir un certa expertesa conceptual, relativa a les fites més destacables de la Metafísica a través de la història de la filosofia. 2) Aprendre a comparar i distingir, en la mesura del possible, l'idealisme, l'espiritualisme i el materialisme. [...]
It would be: 1) Acquire a certain conceptual ease regarding the most remarkable milestones of Metaphysics throughout the history of philosophy. 2) Learn to compare and distinguish, as much as possible, idealism, spiritualism and materialism. [...]
Se trataría de: 1) Adquirir cierto dominio conceptual referente a los hitos más destacables de la Metafísica a través de la historia de la filosofía. 2) Aprender a comparar y distingir, en la medida de lo possible, idealismo, espiritualismo y materialismo. [...]

2022-23
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
8.
4 p, 119.0 KB Seminari de filosofia aplicada [100296] / Gamper Sachse, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El curs se centrarà en el concepte de llibertat tal i com es troba en els ordenaments constitucionals i en la tradició liberal. En la primera part, es tractaran les llibertats d'expressió i de consciència a partir de les diverses defenses filosòfiques en l'àmbit de la política (Milton, Locke, Kant, Mill, Berlin, Rawls). [...]
The course will focus on the concept of freedom as it is found in constitutional orders and in the liberal tradition. In the first part, the freedoms of speech and conscience will be discussed on the basis of the various philosophical defenses in the field of politics (Milton, Locke, Kant, Mill, Berlin, Rawls). [...]
El curso se centrará en el concepto de libertad tal y com se halla en los ordenamientos constitucionales y en la tradición liberal. En la primera parte, se tratarán las libertades de expresión y de conciencia a partir de las diversas defensas filosóficas en el ámbito de la política (Milton, Locke, Kant, Mill, Berlin, Rawls). [...]

2022-23
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
9.
6 p, 125.1 KB Teoria i Pràctica de l'Argumentació [100294] / Delgado Carreira, Mónica ; Mumbrú Mora, Alejandro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Teoria i pràctica de l'argumentació és una assignatura de 6 ECTS considerada de formació bàsica i obligatòria de primer curs del grau de Filosofia, que es realitzarà durant el primer semestre del curs. [...]
Theory and practice of argumentation is a subject of 6 ECTS considered basic and compulsory of the first-year degree of Philosophy, which will be carried out during the first semester of the course. It is about forming in the ability to recognize, analyze and produce arguments. [...]
Teoría y práctica de la argumentación es una asignatura de 6 ECTS considerada de formación básica y obligatoria de primer curso del grado de Filosofía, que se realizará durante el primer semestre del curso. [...]

2022-23
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Filosofia [802]
3 documentos
10.
5 p, 123.6 KB Lectura de textos filosòfics [100293] / Farres Juste, Oriol ; Ruiz Artiga, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu general és que els alumnes de primer copsin les problemàtiques filosòfiques clàssiques familiaritzant-se amb els diversos estils del textos filosòfics. L'objectiu específic és comprendre els textos en la seva riquesa, gràcies a detectar el problema principal, saber-lo contextualitzar en la tradició històrica de la filosofia, analitzar els conceptes i terminologia específica filosòfica utilitzada, i desenvolupar un raonament crític argumentat dels conflictes subjacents. [...]
The general objective is for the students to first learn to detect classical philosophical problems, becoming familiar with the differen specific objective is to understand the texts in all their richness, thanks to detecting the main problem, know how to contextuali The ultimate goal is to provide the student with philosophical tools that allow him/her an autonomous thought that opens the doors At the end of the course, the student must be able to: 1 Appropriating the specificity of a philosophical reading. [...]
El objectivo general es que los/as alumnos/as de primero aprehendan a detectar las problemáticas filosóficas clásicas familiarizándose con los diversos estilos de textos filosóficos. El objectivo específico es entender los textos en toda su riqueza, gracias a detectar el problema principal, saber contextualizarlo en la tradición histórica de la filosofía, analizar los conceptos y la terminología filosófica específica utilizada y desarrollar un razonamiento crítico argumentado de los conflictos subjacentes. [...]

2022-23
Grau en Filosofia [802]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 638 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.