Grup d'estudi de la literacitat en l’ensenyament i l’aprenentatge de segones llengües i traducció (GELEA2LT)
En la confluència de l’adquisició de segones llengües, traducció i interpretació, la literacitat implica identificar, escollir i fer un ús críticoestratègic dels recursos tecnològics i generar-ne els més escaients per a cada combinació lingüística i situació formativa i/o professional, tenint en compte el medi o canal digital en què la comunicació té lloc. Des de la perspectiva de la mediació i la traducció, la literacitat es concreta en saber escollir, aplicar i generar els recursos tecnològics, lingüístics i culturals d’acord amb les condicions de comunicació. Els nostres reptes científics giren al voltant de l’accés i l’ús digital de les llengües; identificació de les comunitats socioculturals de caràcter interlingüístic a través de les TIC; perspectiva de gènere, biaix generacional i la seva identificació amb tecnologies concretes; i l’impacte de la tecnologia sobre l’adquisició de llengües i l’aprenentatge, ensenyament i pràctica professional de la traducció i la mediació.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-06-25
18:50
22 p, 2.2 MB e·ChinesePlus: Enhancing Online Chinese Language Learning for Spanish Speakers through Expert-Driven Digital Activities / Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Guo, Xiaoyan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Nie, Lingzhi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Paoliello, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Gay-Punzano, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
2024
International Conference and Workshops on Technology and Chinese Language Teaching. Los Angeles, 12è : 2024  
2024-06-13
11:48
20 p, 1.1 MB Audio description translation from Spanish into Chinese as an alternative to creating audio description: a reception study / Yuchen, Liu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This article presents a reception study with Chinese audio description (AD) users to investigatethe feasibility of AD translation by having them evaluate three AD versions for the Spanish movie The Invisible Guest (Paulo, 2017): one created from scratch in Chinese, another translated from the Spanish AD script, and a third translated from the Spanish script and localised into Chinese. [...]
Ginebra: Université de Genève, 2023 - 10.17462/para.2023.02.02
Parallèles, Vol. 35 Núm. 2 (October 2023)  
2023-11-13
13:16
19 p, 2.0 MB El uso de ChatGPT para la creación de actividades en el aula de chino como lengua extranjera: un estudio de caso de la competencia lectora / Casas-Tost, Helena ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Paoliello, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; International Conference of Contemporary China Studies (4rt : 2023 : Online)
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) y los modelos grandes de lenguaje (LLM), con ChatGPT como máximo exponente, nos obliga a repensar la enseñanza y el aprendizaje, en general, y el de lenguas extranjeras, en particular. [...]
2023
East and West Contact and Dialogue. International Conference of Contemporary China Studies (4rt : 2023 : Online)  
2023-07-05
21:21
17 p, 3.1 MB Who cares about quality in audiovisual translation? Chinese-Spanish translators : an endangered species / Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona)
The effects of globalization and evolving audiovisual consumption patterns have proven to be a double-edged sword. While they have expanded the availability of Chinese films for the Spanish audience, they have also compromised the significance of translation and its quality, raising concerns about cultural preservation and linguistic accuracy.
2023
2nd Understanding China via Translated Works. Audiovisual Translation and Intercultural Communication Forum. Xina, 2n : 2023  
2023-06-08
21:04
31 p, 4.9 MB Recursos digitales y didáctica de chino : e·Chinese y su potencial para la docencia / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Paoliello, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona)
El uso de las tecnologías está cada vez más presente en todos los ámbitos de la vida y, por lo tanto, también lo está en el estudio de segundas lenguas. El empleo de herramientas digitales, aparte de facilitar la enseñanza y aprendizaje del chino, en ciertos entornos está sustituyendo los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. [...]
2023
III Congreso de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental. Salamanca, 3er : 2023  
2023-04-22
21:20
18 p, 2.1 MB From the traditional classroom to mobile microlearning: analysing the potential of Instagram for Chinese language learning / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
In the context of the digital revolution that is taking place in education in general, both social networks and the educational content they can offer are becoming increasingly important. Instagram is a paradigmatic example of m-learning (including mobile learning and microlearning). [...]
2023
The 4th International Symposium of the European Association of Chinese Teaching (EACT): Yesterday, Today and Tomorrow: Chinese Language Education in Secondary and Higher Education from a Multilingual and Multicultural Perspective. Southampton, 4t : 2023  
2023-04-22
09:27
30 p, 3.5 MB ICT and Chinese Language Education: the e·Chinese Database and its Potential for Teaching / Paoliello, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona)
Technologies are ever-present in most aspects of our daily lives, second/foreign language education being no exception. Digital tools have greatly enhanced the teaching and learning of Chinese as a foreign language (CFL) as well, and they have gone as far as replacing - in some cases - traditional teaching-learning models. [...]
2023
The 4th International Symposium of the European Association of Chinese Teaching (EACT). Southampton, 4t : 2023  
2023-04-16
13:16
39 p, 24.8 MB ¿Cómo integrar los recursos digitales en el aula de chino y no morir en el intento? / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
En colaboración con AEPEC y CLEC, la Dra. Sara Rovira-Esteva impartió una conferencia dirigida a profesorado de chino como lengua extranjera sobre el uso de e·Chinese Tools, una base de datos que recopila recursos en línea para la enseñanza y el aprendizaje del chino. [...]
2023  
2023-01-02
07:25
7 p, 142.9 KB What experts say about increasingly relevant translation technologies / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
When the community of translation researchers, trainers and practitioners is asked what they consider to be most relevant as regards translation technology research in the near future, the unanimous answer is neural machine translation (NMT). [...]
Quan preguntem a la comunitat d'investigadors, formadors i professionals de la traducció què consideren més rellevant quant a la recerca en tecnologies de la traducció en un futur proper, la resposta unànime és la traducció automàtica neuronal (TAN). [...]
Cuando se pregunta a la comunidad de investigadores, formadores y profesionales de la traducción qué es lo que consideran más relevante en cuanto a investigación en tecnologías de la traducción en un futuro próximo, la respuesta unánime es la traducción automática neuronal (TAN). [...]

2022 - 10.5565/rev/tradumatica.322
Tradumàtica, Núm. 20 (2022) , p. 295-301 (Tradumàtica dossier)  
2023-01-02
07:25
8 p, 198.7 KB Els articles de vint anys de la Revista Tradumàtica / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article repassa els temes sobre els quals ha publicat la Revista Tradumàtica des del número 0 (2001) fins al 19 (2021). Es recullen els testimonis de diversos autors que van escriure en els diferents números i que valoren com ha canviat la disciplina, la indústria de la traducció i els perfils professionals, alhora que reflexionen sobre la seva evolució i els reptes de futur.
This article reviews the topics published in Revista Tradumàtica from first issue 0 in 2001 until issue 19 in 2021. It gathers the testimonies of various authors who contributed to the different issues, changes in translation, the translation industry and professional profiles, while reflecting on this evolution and futures challenges.
El artículo repasa los temas sobre los que ha publicado la Revista Tradumàtica desde el número 0 (2001) hasta el 19 (2021). Se recogen los testimonios de varios autores que escribieron en los distintos números y que valoran como ha cambiado la disciplina, la indústria de la traducción y los perfiles profesionales, a la vez que reflexionan sobre su evolución y los retos de futuro.

2022 - 10.5565/rev/tradumatica.320
Tradumàtica, Núm. 20 (2022) , p. 249-256 (Tradumàtica dossier)