Recursos docents
Aquesta col·lecció recull materials de l’aula, guies, manuals i documentació de suport a activitats de formació dutes a terme en el marc de la Universitat.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-02-19
12:59
7 p, 263.8 KB Writing Pedagogy at University / Rajadell-Puiggròs, Núria ; Castells-Tello, Astrid ; Llahí Ribó, Laura, col. ; Casals Casanovas, Maria, col. ; Hitchen, Emma, trad. ; Edwards, Gry, trad.
User guide to written communication in academic disciplines (in this case pedagogy) for teachers and students.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2024 (Guides for writing in specific disciplines)  
2024-02-19
12:54
8 p, 268.2 KB Escriure Pedagogia a la Universitat / Rajadell-Puiggròs, Núria ; Castells-Tello, Astrid ; Llahí Ribó, Laura, col. ; Casals Casanovas, Maria, col.
Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se, sobretot per escrit, en la seva disciplina acadèmica; pedagogia en aquest cas.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023 (Guies per escriure en disciplines específiques)  
2024-02-19
11:14
Reforestación a escala global. ¿Es la mejor herramienta disponible para limitar la magnitud del cambio climático? / Piñol, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Hernández-Castellano, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Quevedo Dalmau, Lídia 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Martínez Vilalta, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
La reforestación se ha propuesto como una herramienta fundamental en la lucha contra la emergencia climática, pero el papel de los bosques en el cambio climático es complejo, y las implicaciones de aumentar la superficie forestal a gran escala son múltiples. [...]
La reforestació s‟ha proposat com una eina fonamental en la lluita contra l'emergència climàtica, però el paper dels boscos en el canvi climàtic és complex, i les implicacions d‟augmentar la superfície forestal a gran escala són múltiples. [...]
Reforestation has been proposed as a fundamental tool in the fight against the climate emergency, but the role of forests in climate change is complex, and the implications of increasing forest area on a large scale are multiple. [...]

2023 (Debats actuals en Ecologia i Ciències Ambientals)
6 documents
2024-02-19
11:09
La gestión de los bosques mediterraneos : ¿Cómo deberíamos gestionar nuestros bosques? / Piñol, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Hernández-Castellano, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Quevedo Dalmau, Lídia 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Martínez Vilalta, Jordi 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En este vídeo se discuten los pros y contras de distintos aspectos relevantes para la gestión sostenible de los bosques mediterráneos.
En aquest vídeo es discuteixen els pros i contres de diferents aspectes rellevants per a la gestió sostenible dels boscos mediterranis.
This video discusses the pros and cons of different aspects relevant to the sustainable management of Mediterranean forests.

2023 (Debats actuals en Ecologia i Ciències Ambientals)
6 documents
2024-02-19
11:03
Rewilding : una nueva estrategia de conservación de la biodiversidad / Piñol, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Hernández-Castellano, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Quevedo Dalmau, Lídia 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Martínez Vilalta, Jordi 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
El rewilding (o renaturalización) es una estrategia de conservación basada en la restauración de los principales procesos ecológicos bióticos y abióticos con el objetivo de generar ecosistemas funcionalmente autónomos. [...]
El rewilding (o renaturalització) és una estratègia de conservació basada en la restauració dels principals processos ecològics biòtics i abiòtics amb l'objectiu de generar ecosistemes funcionalment autònoms. [...]
Rewilding is a conservation strategy based on the restoration of the main biotic and abiotic ecological processes with the aim of generating functionally autonomous ecosystems. This video presents this technology and briefly discusses its pros and cons.

2023 (Debats actuals en Ecologia i Ciències Ambientals)
6 documents
2024-02-15
13:27
36 p, 2.5 MB Coneix la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General : sessió per al Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Es presenten els principals serveis i recursos de les Biblioteques UAB, així com els espais i les característiques pròpies de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. També es presenten fonts d'informació especialitzades en arxivística i recursos d'interés per elaborar el treball final de màster.
2024  
2024-02-13
15:27
15 p, 6.0 MB Un concepto de solución cooperativa para un juego abstracto / Sancho Pifarré, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Introduïm de manera senzilla un concepte de solució cooperativa en un joc abstracte. No som molt precisos en quant a la seva interpretació malgrat que apuntem possibilitats al llarg del text per vincular els conceptes en economia amb les idees de la teoria dels jocs. [...]
2024  
2024-02-13
15:20
11 p, 4.0 MB Existencia de equilibrio / Sancho Pifarré, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
En aquestes notes presentem, pas a pas, una prova d'existència d'un equilibri competitiu en una economia d'intercanvi. Aquesta demostració és auto-continguda i intenta no amagar cap dels detalls tècnics que habitualment no apareixen als llibres de text ja que aquests es veuen sovint obligats a simplificar i saltar-se passos per raons d'espai que són del tot comprensibles. [...]
2024  
2024-02-06
13:45
Geoingeniería : ¿qué es? / Piñol, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Hernández-Castellano, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Quevedo Dalmau, Lídia 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Martínez Vilalta, Jordi 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
La geoingeniería es la modificación deliberada y a gran escala del clima terrestre para limitar o revertir el calentamiento global. En este vídeo se presenta esta tecnología y se discuten brevemente sus pros y contras.
La geoenginyeria és la modificació deliberada ia gran escala del clima terrestre per limitar o revertir l'escalfament global. En aquest vídeo es presenta aquesta tecnologia i es discuteixen breument els seus pros i contres.
Geoengineering is the deliberate, large-scale modification of the Earth's climate to limit or reverse global warming. This video presents this technology and briefly discusses its pros and cons.

2023 (Debats actuals en Ecologia i Ciències Ambientals)
6 documents
2024-02-05
12:11
1 p, 254.2 KB Què ens fa humans? Un programa alternatiu de ciències socials / Anguera Cerarols, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Benejam, Pilar, 1937- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Bosch Mestres, Dolors ; Canals i Cabau, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Garcia Ruiz, Carles ; González-Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
Les 10 propostes i la Caixa d'Eines.
Aquest llibre ofereix una programació per a l'ensenyament de les ciències socials que tracta de comprendre i interpretar els grans problemes de la humanitat. És, però, una programació "alternativa" al currículum oficial, que vol superar la vella escola transmissora i reproductiva i que trenca la compartimentació tradicional de les diferents assignatures. [...]

Associació de Mestres Rosa Sensat, 2016 (GRICCSO)