Quaderns

Quaderns 21 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
5 p, 31.6 KB Índex
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 1-5  
2.
14 p, 82.5 KB El oficio de traductor según Alfonso Tostado de Madrigal en su comentario al prólogo de san Jerónimo a las Crónicas de Eusebio / Wittlin, Curt
En 1450 Alfonso Tostado de Rivera escribió un Comentario sobre la traducción latina de san Jerónimo de la Historia de todos los tiempos de Eusebio. Se trata de una obra larguísima, una típica praelectio medieval, en la que el texto estudiado se divide en partes manejables, que luego son resumidas y respecto a las cuales se añade todo tipo de información gramatical, léxica y enciclopédica. [...]
Alfonso Tostado de Rivera wrote in 1450 a Commentary on saint Jerome's Latin translation of Eusebius Survey of History. The overly long work is a typical medieval praelectio, where the text studied is divided into manageable parts, which are then summarized, before all kinds of grammatical, lexical and encyclopedic information are added. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 9-21  
3.
10 p, 59.3 KB La traducció literària en català al segle XX : alguns títols representatius / Sellent Arús, Joan
Les traduccions tenen un pes decisiu en la nòmina de textos literaris publicats en català durant el segle XX, tant per la seva quantitat com per la influència que han tingut a l'hora de posar en circulació uns determinats models de llengua i d'estil. [...]
Translations have played a decisive role in Catalan literary production throughout the 20thcentury, both on account of their quantity and the importance they have had in setting up certain linguistic and stylistic patterns. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 23-32  
4.
11 p, 79.9 KB Joaquim Ruyra, traductor / Julià, Lluïsa
Punt de reflexió sobre l'obra original, la traducció té diverses funcions: 1) És un instrument d'aproximació a l'autor que l'interessa i que l'influirà (és el cas de Dante o de Verlaine). 2) És una forma d'estudi i creació de la llengua literària catalana que s'estava fixant en les primeres dècades del segle XX (és el cas de la traducció de Rondalles de poble (1908-1924) sobre contes dels alsacians Erckmann-Chatrian i de la Fedra raciniana (1913-1926) que contemplen respectivament el vessant popular i culte de la llengua literària i a la qual dedico la part central de l'article). [...]
Translations by Joaquim Ruyra are seen as reflections on the original work of art. The translationshave several functions. 1) Ruyra used translation to get closer to an author he admired and who would influence him in the future, e. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 33-43  
5.
12 p, 78.8 KB Paronomàsia i homofonia en el joc de paraules / Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Els jocs de paraules semblen dur imprès l'estigma de la intraduïbilitat. A tot estirar, s'invoca el talent literari del traductor com a únic criteri vàlid d'equivalència. Tanmateix, certs autors contemporanis presenten una manera peculiar d'utilització del joc de paraules, alhora com a fenòmen d'enunciació i com a signe. [...]
Word play seems to bear the stigma of «that which cannot be translated». At the most, thetranslator's literary talent is used as the only valid criteria for equivalence. Furthermore, certain contemporary authors present a peculiar use of word play as both utterance and sign. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 45-56  
6.
7 p, 43.4 KB En busca de la anti-Babel : el instrumento de la traducción / Carvalhão Buescu, Maria Leonor
Leonor Buescu, catedrática de literatura de la Universidade Nova de Lisboa, describe lo que ella considera el primer instrumento del traductor, el diccionario, como herramienta, como soporte de correspondencias léxicas e incluso de equivalencias categóricas. [...]
Leonor Buescu, Professor of Literature at NU in Lisbon, analyzes the translator's oldest tool, the dictionary, a tool which provides different types of lexical equivalences. She describes the first Japanese dictionary, published 403 years ago, the Dictionarium Latino-Lusitanium ac laponicum ex Ambrosii Calepini volumine depromptum, which linked Latin with Portuguese (a Romance language) and with Japanese (that is not and Indoeuropean language). [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 57-63  
7.
17 p, 127.6 KB Estructura gramatical i normativa lingüística : a propòsit dels verbs psicològics en català / Cabré Monné, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Mateu Fontanals, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest article s'estudien els trets estructurals més rellevants de la sintaxi i la semàntica de dues classes de «verbs psicològics» del català, els verbs transitius causatius (e. g. , alegrar) i els verbs intransitius estatius (e. [...]
In this paper we study the most relevant structural facts concerning the syntax and semantics of two classes of «psychological verbs» in Catalan, namely causative transitive verbs like alegrar (to cheer up) and stative intransitive verbs like agradar (to be pleasing to). [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 65-81  
8.
13 p, 88.1 KB La importància de la variació lingüística en la traducció / Agost, Rosa (Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
En aquest article es detalla el paper de la variació lingüística en la traducció audiovisual. La variació lingüística es defineix des de la diversitat derivada de l'usuari i de l'ús. Cal destacar, però, que en traducció els elements extralingúístics plantegen un nou repte a l'hora de buscar equivalència entre el TO i el TT. [...]
This article gives a detailed account of the role linguistic variation plays in screen translation. Often linguistic variety is only defined in terms of user and use. However, in screen translation, the importance of extralinguistic elements has to be stressed as they pose an extra challenge when looking for a balance in equivalence between the OT and the TT. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 83-95  
9.
9 p, 64.1 KB La traducció de l'oralitat en el doblatge / Dolç i Gastaldo, Mavi ; Santamaria, Laura
Aquest estudi de la traducció per al doblatge parteix de l'anàlisi detallada dels fenòmens de la traducció que es produeixen entre les dues llengües implicades -l'anglès i el català. El tret principal del llenguatge dels guions és la versemblança de l'oralitat, però els trets que la configuren són diferents en cada llengua. [...]
This paper on translation for dubbing is based on a detailed analysis of the translatory phenomena that take place between the two languages involved in the study -English and Catalan. One of the most characteristic features of television scripts is the representation of orality, and its traits differ from language to language. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 97-105  
10.
11 p, 66.1 KB Hacia un modelo de memoria y atención en interpretación simultánea / Benítez, Padilla ; Bajo, Teresa
Con el presente artículo pretendemos sentar unas bases rigurosas para el diseño de un modelo cognitivo del proceso interpretativo, particularmente en el caso de la técnica de simultánea. Todo ello desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva, concretamente en lo que se refiere a los procesos de memoria y atención. [...]
This is attempt to set up solid basis for a future cognitive model of the interpreting process. In this case of the simultaneous technique. This work is accomplished under the perspective of the Cognitive Psychology, referring particularly to the processes of memory and attention. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 107-117  
11.
11 p, 230.6 KB La adquisición de la competencia cultural en los estudios de traducción / Berenguer i Estellés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
La competencia cultural forma parte del conjunto de subcompetencias que componen la denominada competencia traductora. La adquisición de la competencia cultural debería ser, por tanto, un objetivo didáctico de los estudios de traducción, y la clase de lenguas extranjeras es, posiblemente, el espacio didáctico más idóneo para ello. [...]
The understanding of the culture surrounding a language along with the usual languagecompetence make up the skills of a good translator. The acquisition of this understanding of the language's culture should be, of course, an objective of the teaching of translation studies, and the foreign language classroom is, possibly, the perfect place for this teaching to occur. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 119-129  
12.
6 p, 38.5 KB 1936 : l'hora de les traduccions / Bacardí, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
El 3 de juliol de 1939, quinze dies abans de l'inici de la guerra civil, Carles Cardó va publicar a La Veu de Catalunya l'article «Del plaer i del turment de traduir», en el qual, entre altres consideracions, posava de manifest la necessitat d'avançar en el camí de l'anostrament d'obres estrangeres, sobretot de les ciències en què la tradició pròpia anava més fluixa. [...]
On the third of July, nineteen thirty-nine, two weeks before the Spanish civil war broke out, an article by Carles Cardó called «Del plaer i del turment de traduir» (On the pleasure and torment of translating) appeared in the newspaper La Veu de Catalunya. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 133-137  
13.
2 p, 17.3 KB Del plaer i del turment de traduir / Cardó, Carles
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 139-140  
14.
13 p, 83.9 KB El laboratorio de traducción como escenario didáctico / Borja Albi, Anabel ; Gamero Pérez, Silvia ; Ruiz Antón, Juan Carlos
Ante las insuficiencias detectadas en la enseñanza práctica de la traducción, un grupo de profesores de la Universitat Jaume I propone la utilización de un «laboratorio de traducción» como herramienta educativa innovadora. [...]
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 143-154  
15.
8 p, 48.3 KB Interviewing Carol Maier : a woman in translation / Godayol Nogué, Pilar
En un article posterior a les seves traduccions a la llengua anglesa de Memorias de Leticia Vallede Rosa Chacel i de Delirio y destino de María Zambrano, Carol Maier apunta el que penso que hauria de constituir una de les màximes més determinants en la pràctica de la traducció (1996, 209): «. [...]
In an article wich followed her translations into English of Memorias de Leticia Valle by Rosa Chacel and Delirio y destino by María Zambrano, Carol Maier establishes what for me should be one of the fundamental maxims for translators (1996-209): «. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 155-162  
16.
3 p, 25.4 KB Ressenyes / Fontcuberta i Gel, Joan, 1938-2018 (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obres ressenyada: Juan Gabriel LÓPEZ GUIX; Jacqueline MINETT WILKINSON, Manual de traducción. Inglés-Castellano. Barcelona: Gedisa, 1997.
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 163-165  
17.
3 p, 24.3 KB Ressenya / Cinca, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Basil HATIM, Communication Across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text Linguistics. Exeter: University of Exeter Press, 1997.
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 165-167  
18.
4 p, 30.0 KB Ressenyes / Neunzig, Wilhelm (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Christiane NORD, Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 167-170  
19.
5 p, 33.4 KB Ressenyes / de Asprer Hernandez de Lorenzo, Nuria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Antoine VITEZ. Le devoir de traduire. Montpellier: Éditions Climats & Maison Antoine Vitez, 1996.
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 170-174  
20.
3 p, 23.9 KB Ressenyes / Farrés, Ramon, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: William SHAKESPEARE, El Tórtolo y Fénix. Edició de Nicole d'Amonville Alegría. Barcelona: Herder, 1997.
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 174-176  
21.
3 p, 24.0 KB Llibres rebuts
1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 177-179  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.