A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Anul·lacions de matricula 

Modificacions i anul·lacions de matrícula


Anul·lació total
Si vols anul·lar totalment la teva matrícula o bé fer-ne una modificació parcial, hauràs de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica, en els terminis que estableix el calendari academicoadministratiu. La sol·licitud s'haurà d'adreçar al deganat o a la direcció del teu centre.

Modificacions i ampliacions
En el cas de les modificacions i ampliacions de matrícula, hauràs d'abonar el preu per a la gestió de matriculació i d'expedient acadèmic estipulat.

Devolució de l'import
La devolució de l'import només serà possible si l'anul·lació o la modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB. No obstant, si has anul·lat la matrícula perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) t'ha adjudicat una altra plaça tindràs dret a la devolució, llevat de l'import de la documentació de matrícula.

Terminis

1r termini

Podràs sol·licitar la modificació d'assignatures del primer i del segon semestres.

2n termini
Només podràs sol·licitar la modificació d'assignatures del segon semestre, si no ho has sol·licitat prèviament, i sempre que això no comporti un increment del preu de la matrícula. Si participes en un programa d'intercanvi però, sí que podràs sol·licitar modificacions que comportin efectes econòmics.

Tingues en compte

  • L'import de les modificacions de matrícula s'haurà d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària. En el cas que sol·licitis una modificació de matrícula que impliqui un pagament addicional, caldrà fer-ho en un únic termini i no s'afegirà als possibles pagaments que tinguis pendents. El càrrec es produirà en el compte bancari a partir de la data de la resolució.
  • Cada centre publicarà els criteris per resoldre les sol·licituds de modificació de matrícula.
  • Un cop es concedeixi l'anul·lació o la modificació de la matrícula, s'aplicarà a l'expedient acadèmic i no hi podràs renunciar.
  • Per anul·lar assignatures troncals i obligatòries que hagis suspès, hauràs d'anul·lar també les assignatures noves de les que t'has matriculat.
  • Pel que fa a la permanència, l'anul·lació total de la matrícula equival a no haver-se matriculat.
  • Si has anul·lat totalment la matrícula, només se't reservarà plaça per al curs següent, sempre i quan hagis fet efectiu l’import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica als estudiants de nou ingrés a la UAB i només una única vegada.
  • La modificació de la matrícula tindrà l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB.

Formularis i normatives relacionats

Matrícula. Anul·lació. Sol·licitud
Matrícula. Modificació. Sol·licitud
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Permanència dels estudiants a la UAB (Plans d'estudis reformats). Normativa (pdf 0,02 MB)
Permanència dels estudiants a la UAB, aprovada el 2004. Normativa (pdf 0,03 MB)
Permanència dels estudiants a la UAB, aprovada el 2004. Normativa. Adequació article tercer (pdf 0.02 MB)
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2011-2012
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats