A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis 

Convalidacions d'estudis


Requisits
Per poder-la demanar has d'haver estat admès en un centre de la UAB, en la titulació que correspongui, o bé, has d'estar fent els estudis actualment.


Sol·licituds

Com es pot sol·licitar?
Hauràs de presentar la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre que correspongui, adreçada al degà/ana o director/a del centre. 

Pots sol·licitar dos tipus de convalidacions:
- Convalidació genèrica: inclou totes les assignatures que hagis superat d'una mateixa titulació i que figurin en el teu expedient acadèmic, a les quals, segons els criteris establerts, tinguis dret. Quan la resolució sigui ferma, no podràs tornar a demanar convalidacions d'estudis que hagis superat abans d'haver demanat la convalidació genèrica.
- Convalidació parcial: en el moment de sol·licitar-la hauràs d'especificar les assignatures que vols convalidar i concretar les assignatures per les quals demanes la convalidació. Un cop hagis tramitat la sol·licitud no es podrà tornar a realitzar la mateixa sol·licitud.

Terminis de sol·licitud
Cal consultar el calendari acadèmicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.

Documentació

  • Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).
  • Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic, on constin les assignatures aprovades i les qualificacions.
  • Programes de les assignatures on figurin el contingut i el nombre de crèdits o d'hores / setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen que correspongui.
  • Pla d'estudis de la titulació que hagis fet, on haurà de figurar la referència específica d'haver-la aprovat.
  • Rebut del pagament dels preus públics corresponents.
  • Altra documentació sol·licitada pel centre.


Tingues en compte
• La unitat bàsica de la convalidació és l'assignatura i l'equivalència dels continguts i de la càrrega lectiva, cal que sigui com a mínim de 2/3.

• Les assignatures convalidables no podran ser reconegudes com a crèdits genèrics.

• La convalidació d'una assignatura donarà dret a considerar superats tots els crèdits de l'assignatura i no una part d'aquests crèdits.

• En el cas d'assignatures adaptades o equiparades, es tindran en compte, per a la convalidació, les assignatures d'origen.

• Cadascuna de les assignatures convalidades s'incorporaran a l'expedient acadèmic amb la qualificació de l'assignatura d'origen, un cop l'estudiant hagi sol·licitat la incorporació d'aquestes.

Al calendari acadèmicoadministratiu s'estableixen els terminis per a poder sol·licitar convalidacions.

Renúncia a les convalidacions
Es podrà sol·licitar la renúncia a les convalidacions acceptades en els casos següents:
a) quan se sol·liciti per escrit com a màxim 15 dies abans de l'examen;
b) quan la resolució de la sol·licitud de convalidació o la resolució d'un recurs d'alçada sigui posterior a la data en què l'alumne faci l'examen i el superi.


Formularis i normatives relacionats

Convalidació d'estudis espanyols. Sol·licitud
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats