A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Trasllat de la uab a una altra universitat 

Trasllat de la UAB a una altra universitat


a) Estudiants que han fet les proves d'accés a la UAB i no s'han matriculat mai a cap universitat

Requisits
Has realitzat les PAU a la UAB o el COU o el 2n curs de Batxillerat LOGSE en un institut adscrit a la UAB.
No has demanat, amb anterioritat, el trasllat d'expedient de COU a la UAB.
No t'has matriculat mai de cap estudi en una altra universitat.
Has estat admès a la UNED o una altra universitat de fora de Catalunya.

Documentació

  • Full de sol·licitud del trasllat (original i fotocòpia).
  • Carta de la teva admissió a una altra universitat (original i fotocòpia).
  • Comprovant del pagament dels drets de trasllat.

Sol·licitud
Hauràs d'adreçar la teva sol·licitud a l'Àrea d'Afers Acadèmics i lliurar-la personalment, juntament amb la documentació requerida, al Registre General de la UAB (Edifici A. Campus Universitari. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)).
També pots enviar la teva petició i la resta de documentació per correu certificat a:

Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d'Afers Acadèmics
Certificats COU/PAU
Edifici A- Campus Universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

El trasllat d'expedient es pot demanar durant tot el curs.


b) Estudiants que han iniciat estudis a la UAB i han estat admesos en una altra universitat

Si has començat els teus estudis a la UAB pots demanar el teu trasllat a una altra universitat.

Requisits
Estàs matriculat a la UAB i has estat admès a una altra universitat.

Documentació

  • Carta de la teva admissió a una altra universitat (original i fotocòpia).
  • Comprovant del pagament dels drets de trasllat.

Sol·licitud
Hauràs de presentar la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre docent on estiguis matriculat.
El trasllat d'expedient es pot demanar durant tot el curs.


Formularis i normatives relacionats

Trasllat d'expedient COU/LOGSE + PAU/Més grans de 25 anys fora de la UAB. Sol·licitud
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats