A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Títols oficials 
 Expedició del títol 
Duplicats de títols oficials
Procés
Publicació d'un anunci al BOE
Fonts

Sol·licitud
L'has de presentar a la Gestió Acadèmica del centre on has cursat els estudis.
Si t'informen que no compleixes els requisits per obtenir el títol, tens 10 dies per a presentar la documentació o al·legacions que corresponguin.

També pots fer la sol·licitud del títol des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. Cal que et connectis a l'adreça: http://sia.uab.cat

Documentació
-
Formulari de sol·licitud (original i dues còpies).
- DNI o passaport (original i fotocòpia).
- Carnet de família nombrosa (original i fotocòpia), si és el cas.

Legalització del títol
Els títols oficials es legalitzen per via oficial. Primer cal adreçar-se al Servei de Títols del Ministeri d'Educació (es pot consultar la informació relativa a la legalització dels títols connectant-se a l'adreça http://www.educacion.es/ => Universidades => Educación superior universitaria => Títulos => Legalización), i després cal fer els tràmits en el Ministeri de Justícia, o bé en el d'Assumptes Exteriors, en funció del país on la persona interessada hagi de lliurar el títol. El procediment és gratuït.

Títols oficials. Sol·licitud
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats